$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Anu-Maria Laitisen esitys BMC Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Anu-Maria Laitisen esitys BMC Datasta liiketoimintaa 4.2.2016

Open Data Tampere Region

February 25, 2016
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Business

Transcript

 1. Datasta liiketoimintaa
  – Learning by doing
  TalentSpace, Tampere 4.2.2016
  6Aika avoin data (Tampere),
  yhteisövastaava
  Anu-Maria Laitinen

  View Slide

 2. Mikä on 6Aika? www.6aika.fi
  - EAKR-rahoitteinen projekti, joka yhdistää Suomen 6 suurinta
  kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu
  - teema-alueet: Avoin data ja avoimet rajapinnat
  Avoimet innovaatioalustat
  Avoin osallisuus ja asiakkuus
  2
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 3. 3
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 4. www.databusiness.fi
  4
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 5. Mitä on avoin data?
  - julkisyhteisön, yrityksen tai yksityisten keräämään tietoa, johon
  kaikilla on avoin pääsy
  - digitaalista raaka-ainetta, usein koneluettavaa
  - Suomen kuusi suurinta kaupunkia avaavat dataa yritysten ja
  yhteisöjen tarpeisiin
  5
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 6. - datan määrä kasvaa koko ajan
  - viranomaisdatan lisäksi dataa kerääntyy laitteista,
  tuotantoprosesseista, huolloista, tuotteista, käyttäjiltä (My
  Data), ympäristöstä...
  Tarjolla on kasvava määrä monenlaista dataa -
  Miten tehdä siitä kannattavaa liiketoimintaa?
  “Data is the New Oil…” ! ? !
  6
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 7. “Data is the New Oil…” ! ? !
  http://www.w3.org/2013/04/odw/odw13_submission_27.pdf
  http://www.businessmodelsinc.com/exploring-big-data-business-models-
  the-winning-value-propositions-behind-them/
  7
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 8. Miten datasta tehdään kannattavaa liiketoimintaa?
  - törmäyttämällä business-ihmisiä ja data-ihmisiä
  - muodostamalla moniosaavia tiimejä
  - lisäämällä datan parissa toimivien business-osaamista:
  - liiketoimintamallit
  - asiakaslähtöisyys
  - palvelut
  - markkinointiosaaminen
  8
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 9. Dataliiketoiminta www.databusiness.fi/datakysely
  Hyödynnetään (avointa) dataa liiketoiminnan eri tarkoituksiin, kuten
  esim.
  1. Tutkimus ja kehitys (data driven R&D)
  2. Uudet tuotteet ja palvelut (data driven products) tai täydentämään olemassa
  olevia
  3. Tuotannon ja toimitusten optimointi (data driven processes)
  4. Markkinoinnin kohdistaminen ja personointi (data driven marketing)
  5. Uusien organisaatiomallien ja johtamistapojen (data driven organisation)
  9
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 10. Avoimen datan liiketoimintapotentiaali voi olla vaikka seuraavissa:
  - Sovellukset, jotka tuovat tiedon käyttäjäystävällisesti esille
  - Myynnin ja markkinoinnin tuki (esim. MyData)
  - Tuotteet ja palvelut (uudet, parannetut)
  - Tiedon louhinta-, jalostus- ja jakeluratkaisut (rajapinnat, datan
  rikastaminen)
  - Tausta-aineisto
  10
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 11. Avoimen datan liiketoimintapotentiaali voi olla vaikka seuraavissa:
  - Tiedolla johtaminen ja visualisointi:
  ”Tärkeintä on lisätä ymmärrystä, ei piirtää kauniita kuvia.”
  (Juuso Koponen, Aalto-yliopisto)
  - Koulutus ja konsultointi (pohja-aineisto, oppimateriaalit)
  - Tutkimus ja kehitys (tuotekehityksen pohja-aineisto)
  - Datajournalismi (big data, yhdistellään ja visualisoidaan laajoja
  tietoaineistoja)
  - Toimintaprosessien, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen
  11
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 12. 7 syytä miksi matkakohteiden ja –yritysten tulisi avata dataa
  (Juho Pesonen, Databusiness.fi)
  1. Kilpailuetu
  2. Asiakkaiden palveleminen
  3. Avoimuuden trendi kuluttajissa
  4. Mittaaminen ja johtaminen
  5. Kestävä matkailu
  6. Yhteistyön lisääminen Suomessa
  7. Tulevaisuuden innovaatiot
  http://databusiness.fi/2016/02/01/7-syyta-miksi-matkakohteiden-ja-yritysten-pitaa-kayda-avaamaan-dataa/
  12
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 13. Mikä on Business Model Canvas?
  - tapa kuvata tavoitteellista (liike)toimintaa, käyttökohteena myös muut kuin kaupalliset projektit
  - vastaa mm. kysymyksiin
  Mitä? Kenelle? Miten?
  - pyrkii varmistamaan asiakkaan näkyvyyden ja asiakassegmentoinnin liiketoiminnan suunnittelussa
  - käy läpi myös myynnin, logistiikan ja relevantit kumppanuudet
  - voidaan sisällyttää myös se, millä hinnalla palvelut tuotetaan ja millä hinnalla me myydään ulos
  (toiminnon kustannuslaskenta ja kannattavuus)
  - kaikkea on mahdollista tarkastella samalla katsannolla
  13
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 14. https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
  14
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 15. 15
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 16. Globaalit megatrendit
  - auttavat ennustamaan liikeidean tulevaisuutta
  - on hyvä peilata liikeideaa trendeihin ja kiinnittyä johonkin trendiin
  - erilaisia lähteitä, erilaisia mielipiteitä, yhteiset yleislinjat
  - http://www.sitra.fi/uutiset/maailma-muuttuu-pysyyko-suomi-karryilla
  - http://www.slideshare.net/SitraFund/sitran-trendilista-20142015
  - http://www.investinbsr.com/ipaforum/wp-content/uploads/Iain-Jawad-IPA-Forum-
  2014-Presentation.pdf
  - http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends.html
  - https://www.nacdonline.org/files/Five%20Megatrends%20Directors%20Edition.pdf
  16
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 17. Globaalit megatrendit
  Joitain poimintoja:
  Kiihtyvä kaupungistuminen
  Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen Demografiset
  muutokset
  Muutos taloudellisissa voimasuhteissa
  Teknologiset läpimurrot
  17
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 18. 18
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 19. Työpaja
  1. Miettikää liikeidea, missä voitte hyödyntää dataa.
  2. Käykää Business Model Canvas läpi datan hyödyntämisen näkökulmasta.
  3. Tehkää muistiinpanoja canvas-pohjaan.
  4. Miettikää hankkeen kannattavuutta talouden näkökulmasta:
  - mitkä ovat suurimmat 1. vuoden kuluerät?
  - milloin ensimmäiset rahat kotiutuvat?
  - miten suuri on investointi/rahoitustarve?
  5. Arvioikaa projektin toteutettavuutta. Missä ovat potentiaaliset ongelmat ja riskin paikat? Miten niihin voi
  varautua?
  19
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide

 20. Kiitos!
  www.databusiness.fi
  Ilmianna avointa dataa käyttävä yrityksesi osoitteessa
  http://databusiness.fi/2015/12/03/suomen-avoimen-datan-
  yritykset/
  ja pääset vientipotentiaalikartoitukseen.
  20
  FM, KTM Anu-Maria Laitinen, 6Aika Avoin
  data ja avoimet rajapinnat 2016

  View Slide