$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

DataBusiness

 DataBusiness

Anu-Maria Laitinen TreStart 29.5.2017

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #avoindata #6aika #databusinessfi
  Databusiness
  TreStart, Tampere,
  29.5.2017
  Anu-Maria Laitinen
  Yhteisövastaava, , Tampereen kaupunki
  [email protected]
  @opendatatre

  View Slide

 2. Miten datasta tehdään
  liiketoimintaa?
  - Data itsessään on harvoin liiketoiminnallisesti arvokasta. Sen arvo syntyy sen
  hyödyntämisen kokonaisuudessa, datasuunnittelussa.
  - Avoin data lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa yhteistyön mahdollisuuksia sekä organisaation
  sisällä että ulospäin viestittynä.
  - Avoin data on merkityksellinen organisaation kehittämisen (hyvä johtaminen)
  kannalta sekä suhteessa ulkomaailmaan (demokratia).
  - Kyse on myös tiedolla johtamisen aikaan siirtymisestä.

  View Slide

 3. Miten datasta tehdään
  liiketoimintaa?
  - Mikä määrittelee liiketoiminnan?
  - Esimerkiksi se, että saat lähettää jollekin laskun ja se joku on halukas maksamaan laskun.
  - Markkinointi ja asiakaskunnan muodostuminen
  - Kuka olisi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta? Kuinka paljon?
  - Voidaanko tuote tai palvelu liittää osaksi toimivaa tuotetta tai palvelua?
  - Missä asiakkaat toimivat ja miten he elävät?
  - Suhde markkinoihin
  - Kun tehdään liiketoimintaa, toimitaan tietyillä markkinoilla ja ollaan suhteessa saman alan
  toimijoihin. Myös oikea hinta määrittyy markkinoiden mukaisesti.

  View Slide

 4. Miten datasta tehdään
  liiketoimintaa?
  - Toimivaa teknologiaa ja potentiaalisia asiakkaita on maailma täynnä
  “Teknologia ei ole meille se ongelma - vaan yhteistyön tekeminen.”
  (nimettömänä pysyvä kollega)
  - Liiketoiminta edellyttää mm. yhteistyötä käyttäjien kanssa, yhteistyötä intressi-ryhmien
  (stakeholders) kanssa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

  View Slide

 5. Miten datasta tehdään
  liiketoimintaa?

  View Slide

 6. Avoin data liiketoiminnassa
  Tähän mennessä olemme oppineet, että:
  - liiketoimintamalleista avoin data on keskeisessä roolissa mallinnettaessa
  kuluttajakäyttäytymistä
  - liikennevirrat ja kaupassa käyminen
  - kauppapaikkojen arviointi
  - teollisuuden optimointiprosesseissa avoimella datalla ei juurikaan ole merkitystä
  (poikkeuksena Sport Venue Oy) - enemmän tuotantolaitoksen sisäisen datan
  kuin ulkoisen datan käyttöä
  - teollisuusoptimoinnissa avoimen datan käyttö yleistyy, jos tuotantolaitoksen
  ulkoisilla tekijöillä on merkitystä
  - maantiede- ja säädata merenkulun optimoinnissa
  - säädata missä tahansa ulkona tapahtuvassa toiminnassa
  - liikennedata logistiikka-optimoinnissa

  View Slide

 7. Avoin data liiketoiminnassa
  Sovelluskehityksen ansaintalogiikka
  - Kuka maksaa sovelluksesta?
  - loppukäyttäjä?
  - intressiryhmä?
  - organisaatio, jos on kyse sisäisestä sovelluksesta?
  - Markkina-alueen koko ja sovelluksen skaalautuvuus

  View Slide

 8. Avoin data liiketoiminnassa
  • Sovellukset (esim. reittioppaat, sää)
  • Markkinointi (esim. Vainu)
  • Tuotteet ja palvelut (Parkman)
  • Tiedon jalostaminen ja jakelu (esim. APInf Oy)
  • Tausta-aineisto (esim. taustakartat)
  • Tiedolla johtaminen (mm. Sport Venue Oy)
  • Datajournalismi (mm. Helsingin Sanomat)
  • Koulutus ja konsultointi (mm. Gispo)
  • Visualisointi (mm. Malmcon)

  View Slide

 9. #avoindata #6aika #databusinessfi
  Datan käyttötapoja ja esimerkkejä

  View Slide

 10. Optimointi
  • Tiedon analysointi ja visualisointi
  päätöksenteon tueksi
  • Käyttökohteita:
  – Markkinoinnin kohdentaminen
  – Paikka- ja historiatiedon
  hyödyntäminen liiketoiminnan
  kehittämisen tukena

  View Slide

 11. Tuotteiden rikastaminen
  • Palvelulle lisäarvoa
  tuottavat ominaisuudet
  – Liikenneyhteydet
  – Reaaliaikaiset säätiedot
  – Palvelut lähistöllä
  – Historiadataan
  perustuvat trendit

  View Slide

 12. Sovelluskehitys ja innovaatiot

  View Slide

 13. Sovelluskehitys ja innovaatiot
  http://kartat.tampere.fi/
  http://www.sunenergia.com/

  View Slide

 14. Sovelluskehitys ja innovaatiot
  http://kartat.tampere.fi/
  http://www.sunenergia.com/

  View Slide

 15. parkmanworld.com

  View Slide

 16. Tutkimus ja datajournalismi

  View Slide

 17. Avoimen datan jakeluratkaisut
  • Datan jakelu
  • ETL-työkalut
  • Visualisointityökalut
  • API Management

  View Slide

 18. "Data oli VR:n sivuilla, asemilla ja seisakkeilla jo
  olemassa, mutta halusin tarjota sen sellaisessa
  muodossa, että sitä pystyy käyttämään myös
  mobiilisti ja älytelevision kautta.”
  "Eniten palautetta olen saanut näkövammaisilta.
  He olivat joutuneet lopettamaan lähijunien
  käytön, koska eivät aikaisemmin pystyneet
  tarkistamaan junien lähtöraidetta. Junat.net
  mahdollistaakin näkörajoitteisille ihmisille
  itsenäisen liikkumisen lähijunalla. Myös
  konduktöörit voivat hyödyntää palvelua
  jatkoyhteyksien selvittämisessä", jatkaa
  Rouhiainen.
  tivi.fi 1.2.2016
  Junat.net, Joonas Rouhiainen
  Rajapinta: rata.digitraffic.fi

  View Slide

 19. #databusinessfi #avoindata
  move!
  Open Data helps you

  View Slide

 20. #databusinessfi #avoindata
  Where to go today?

  View Slide

 21. #databusinessfi #avoindata
  Powering decisions..

  View Slide

 22. #avoindata #6aika #databusinessfi
  Kiitos!

  View Slide