Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DataBusiness

 DataBusiness

Anu-Maria Laitinen TreStart 29.5.2017

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Miten datasta tehdään liiketoimintaa? - Data itsessään on harvoin liiketoiminnallisesti

  arvokasta. Sen arvo syntyy sen hyödyntämisen kokonaisuudessa, datasuunnittelussa. - Avoin data lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa yhteistyön mahdollisuuksia sekä organisaation sisällä että ulospäin viestittynä. - Avoin data on merkityksellinen organisaation kehittämisen (hyvä johtaminen) kannalta sekä suhteessa ulkomaailmaan (demokratia). - Kyse on myös tiedolla johtamisen aikaan siirtymisestä.
 2. Miten datasta tehdään liiketoimintaa? - Mikä määrittelee liiketoiminnan? - Esimerkiksi

  se, että saat lähettää jollekin laskun ja se joku on halukas maksamaan laskun. - Markkinointi ja asiakaskunnan muodostuminen - Kuka olisi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta? Kuinka paljon? - Voidaanko tuote tai palvelu liittää osaksi toimivaa tuotetta tai palvelua? - Missä asiakkaat toimivat ja miten he elävät? - Suhde markkinoihin - Kun tehdään liiketoimintaa, toimitaan tietyillä markkinoilla ja ollaan suhteessa saman alan toimijoihin. Myös oikea hinta määrittyy markkinoiden mukaisesti.
 3. Miten datasta tehdään liiketoimintaa? - Toimivaa teknologiaa ja potentiaalisia asiakkaita

  on maailma täynnä “Teknologia ei ole meille se ongelma - vaan yhteistyön tekeminen.” (nimettömänä pysyvä kollega) - Liiketoiminta edellyttää mm. yhteistyötä käyttäjien kanssa, yhteistyötä intressi-ryhmien (stakeholders) kanssa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa.
 4. Avoin data liiketoiminnassa Tähän mennessä olemme oppineet, että: - liiketoimintamalleista

  avoin data on keskeisessä roolissa mallinnettaessa kuluttajakäyttäytymistä - liikennevirrat ja kaupassa käyminen - kauppapaikkojen arviointi - teollisuuden optimointiprosesseissa avoimella datalla ei juurikaan ole merkitystä (poikkeuksena Sport Venue Oy) - enemmän tuotantolaitoksen sisäisen datan kuin ulkoisen datan käyttöä - teollisuusoptimoinnissa avoimen datan käyttö yleistyy, jos tuotantolaitoksen ulkoisilla tekijöillä on merkitystä - maantiede- ja säädata merenkulun optimoinnissa - säädata missä tahansa ulkona tapahtuvassa toiminnassa - liikennedata logistiikka-optimoinnissa
 5. Avoin data liiketoiminnassa Sovelluskehityksen ansaintalogiikka - Kuka maksaa sovelluksesta? -

  loppukäyttäjä? - intressiryhmä? - organisaatio, jos on kyse sisäisestä sovelluksesta? - Markkina-alueen koko ja sovelluksen skaalautuvuus
 6. Avoin data liiketoiminnassa • Sovellukset (esim. reittioppaat, sää) • Markkinointi

  (esim. Vainu) • Tuotteet ja palvelut (Parkman) • Tiedon jalostaminen ja jakelu (esim. APInf Oy) • Tausta-aineisto (esim. taustakartat) • Tiedolla johtaminen (mm. Sport Venue Oy) • Datajournalismi (mm. Helsingin Sanomat) • Koulutus ja konsultointi (mm. Gispo) • Visualisointi (mm. Malmcon)
 7. Optimointi • Tiedon analysointi ja visualisointi päätöksenteon tueksi • Käyttökohteita:

  – Markkinoinnin kohdentaminen – Paikka- ja historiatiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisen tukena
 8. Tuotteiden rikastaminen • Palvelulle lisäarvoa tuottavat ominaisuudet – Liikenneyhteydet –

  Reaaliaikaiset säätiedot – Palvelut lähistöllä – Historiadataan perustuvat trendit
 9. "Data oli VR:n sivuilla, asemilla ja seisakkeilla jo olemassa, mutta

  halusin tarjota sen sellaisessa muodossa, että sitä pystyy käyttämään myös mobiilisti ja älytelevision kautta.” "Eniten palautetta olen saanut näkövammaisilta. He olivat joutuneet lopettamaan lähijunien käytön, koska eivät aikaisemmin pystyneet tarkistamaan junien lähtöraidetta. Junat.net mahdollistaakin näkörajoitteisille ihmisille itsenäisen liikkumisen lähijunalla. Myös konduktöörit voivat hyödyntää palvelua jatkoyhteyksien selvittämisessä", jatkaa Rouhiainen. tivi.fi 1.2.2016 Junat.net, Joonas Rouhiainen Rajapinta: rata.digitraffic.fi