Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

DataBusiness

 DataBusiness

Anu-Maria Laitinen TreStart 29.5.2017

Transcript

 1. #avoindata #6aika #databusinessfi Databusiness TreStart, Tampere, 29.5.2017 Anu-Maria Laitinen Yhteisövastaava,

  , Tampereen kaupunki anu-maria.laitinen@tampere.fi @opendatatre
 2. Miten datasta tehdään liiketoimintaa? - Data itsessään on harvoin liiketoiminnallisesti

  arvokasta. Sen arvo syntyy sen hyödyntämisen kokonaisuudessa, datasuunnittelussa. - Avoin data lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa yhteistyön mahdollisuuksia sekä organisaation sisällä että ulospäin viestittynä. - Avoin data on merkityksellinen organisaation kehittämisen (hyvä johtaminen) kannalta sekä suhteessa ulkomaailmaan (demokratia). - Kyse on myös tiedolla johtamisen aikaan siirtymisestä.
 3. Miten datasta tehdään liiketoimintaa? - Mikä määrittelee liiketoiminnan? - Esimerkiksi

  se, että saat lähettää jollekin laskun ja se joku on halukas maksamaan laskun. - Markkinointi ja asiakaskunnan muodostuminen - Kuka olisi valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta? Kuinka paljon? - Voidaanko tuote tai palvelu liittää osaksi toimivaa tuotetta tai palvelua? - Missä asiakkaat toimivat ja miten he elävät? - Suhde markkinoihin - Kun tehdään liiketoimintaa, toimitaan tietyillä markkinoilla ja ollaan suhteessa saman alan toimijoihin. Myös oikea hinta määrittyy markkinoiden mukaisesti.
 4. Miten datasta tehdään liiketoimintaa? - Toimivaa teknologiaa ja potentiaalisia asiakkaita

  on maailma täynnä “Teknologia ei ole meille se ongelma - vaan yhteistyön tekeminen.” (nimettömänä pysyvä kollega) - Liiketoiminta edellyttää mm. yhteistyötä käyttäjien kanssa, yhteistyötä intressi-ryhmien (stakeholders) kanssa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa.
 5. Miten datasta tehdään liiketoimintaa?

 6. Avoin data liiketoiminnassa Tähän mennessä olemme oppineet, että: - liiketoimintamalleista

  avoin data on keskeisessä roolissa mallinnettaessa kuluttajakäyttäytymistä - liikennevirrat ja kaupassa käyminen - kauppapaikkojen arviointi - teollisuuden optimointiprosesseissa avoimella datalla ei juurikaan ole merkitystä (poikkeuksena Sport Venue Oy) - enemmän tuotantolaitoksen sisäisen datan kuin ulkoisen datan käyttöä - teollisuusoptimoinnissa avoimen datan käyttö yleistyy, jos tuotantolaitoksen ulkoisilla tekijöillä on merkitystä - maantiede- ja säädata merenkulun optimoinnissa - säädata missä tahansa ulkona tapahtuvassa toiminnassa - liikennedata logistiikka-optimoinnissa
 7. Avoin data liiketoiminnassa Sovelluskehityksen ansaintalogiikka - Kuka maksaa sovelluksesta? -

  loppukäyttäjä? - intressiryhmä? - organisaatio, jos on kyse sisäisestä sovelluksesta? - Markkina-alueen koko ja sovelluksen skaalautuvuus
 8. Avoin data liiketoiminnassa • Sovellukset (esim. reittioppaat, sää) • Markkinointi

  (esim. Vainu) • Tuotteet ja palvelut (Parkman) • Tiedon jalostaminen ja jakelu (esim. APInf Oy) • Tausta-aineisto (esim. taustakartat) • Tiedolla johtaminen (mm. Sport Venue Oy) • Datajournalismi (mm. Helsingin Sanomat) • Koulutus ja konsultointi (mm. Gispo) • Visualisointi (mm. Malmcon)
 9. #avoindata #6aika #databusinessfi Datan käyttötapoja ja esimerkkejä

 10. Optimointi • Tiedon analysointi ja visualisointi päätöksenteon tueksi • Käyttökohteita:

  – Markkinoinnin kohdentaminen – Paikka- ja historiatiedon hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisen tukena
 11. Tuotteiden rikastaminen • Palvelulle lisäarvoa tuottavat ominaisuudet – Liikenneyhteydet –

  Reaaliaikaiset säätiedot – Palvelut lähistöllä – Historiadataan perustuvat trendit
 12. Sovelluskehitys ja innovaatiot

 13. Sovelluskehitys ja innovaatiot http://kartat.tampere.fi/ http://www.sunenergia.com/

 14. Sovelluskehitys ja innovaatiot http://kartat.tampere.fi/ http://www.sunenergia.com/

 15. parkmanworld.com

 16. Tutkimus ja datajournalismi

 17. Avoimen datan jakeluratkaisut • Datan jakelu • ETL-työkalut • Visualisointityökalut

  • API Management
 18. "Data oli VR:n sivuilla, asemilla ja seisakkeilla jo olemassa, mutta

  halusin tarjota sen sellaisessa muodossa, että sitä pystyy käyttämään myös mobiilisti ja älytelevision kautta.” "Eniten palautetta olen saanut näkövammaisilta. He olivat joutuneet lopettamaan lähijunien käytön, koska eivät aikaisemmin pystyneet tarkistamaan junien lähtöraidetta. Junat.net mahdollistaakin näkörajoitteisille ihmisille itsenäisen liikkumisen lähijunalla. Myös konduktöörit voivat hyödyntää palvelua jatkoyhteyksien selvittämisessä", jatkaa Rouhiainen. tivi.fi 1.2.2016 Junat.net, Joonas Rouhiainen Rajapinta: rata.digitraffic.fi
 19. #databusinessfi #avoindata move! Open Data helps you

 20. #databusinessfi #avoindata Where to go today?

 21. #databusinessfi #avoindata Powering decisions..

 22. #avoindata #6aika #databusinessfi Kiitos!