Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Yhtenäiset avoimet rajapinnat kaupunkeihin; Hanna Niemi-Hugaerts

Yhtenäiset avoimet rajapinnat kaupunkeihin; Hanna Niemi-Hugaerts

Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 - Tampere
Ohjelma: http://okroadshowtampere2014.eventbrite.com

Fcf4cb515b894c0a672a04421c81eb7b?s=128

Open Data Tampere Region

November 06, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CitySDK: Kaupunkien yhtenevät, avoimet ohjelmointirajapinnat (APIt) Hanna Niemi-Hugaerts 1  

 2. CitySDK APIt Kaupungeille, jotka haluavat vauhdittaa palvelukehitystä yhtenevien rajapintojen ja

  Euroopan laajuisen kehittäjäyhteisön avulla Kehittäjille ja yrityksille, jotka haluavat kehittää palveluja ja sovelluksia, jotka toimivat useassa Eurooppalaisessa kaupungissa 2  
 3. Ongelma: yhteneväisyyden puute Formaatit ja rajapinnat ovat erilaisia eri kaupungeissa

  •  ‘Avoimet’ rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin eivät ole yhteneviä edes kaupunkien sisällä •  Dokumentaatiokin usein uupuu Sovellusten vieminen kaupungista toiseen =
 4. Ratkaisu: CitySDK APIt CitySDK API Avoimet yhteentoimivat rajapinnat Sovellusten  vieminen

      kaupungista  toiseen   =
 5. CitySDK APIt CitySDK-hanke keskittyi kolmeen teemaan: •  Smart Participation • 

  Smart Mobility •  Smart Tourism Teemakohtaiset ratkaisut testattiin ensin Helsingissä, Amsterdamissa ja Lissabonissa ja replikoitiin Barcelonassa, Istanbulissa, Lamiassa, Manchesterissä ja Roomassa. www.citysdk.eu 5  
 6. CitySDK APIt 2014 6   City   Par5cipa5on   Mobility

    Tourism   Amsterdam   R/W   R   R   Barcelona   R/W   -­‐   -­‐   Helsinki   R/W   R   R   Istanbul   -­‐   R   -­‐   Lamia   R/W   R   R   Lisbon   R/W   -­‐   R   Manchester   -­‐   R   -­‐   Rome   R/W   R   R  
 7.   YHTENEVÄ  PALAUTERAJAPINTA  

 8. Sovelluksia on syntynyt 8   Korjaa  Kaupunki:  hKp://korjaakaupunki.fi/   Pitäiskö

   fiksata:  hKp://fiksaus.metrolive.fi/   Nearhood,  Kaupungin  omat  lomakkeet    
 9. Sovelluksia on syntynyt 9   Spot  in  Lisbon:  hKps://play.google.com/store/apps/details?id=in.spoVnlis&hl=en  

    Spot  in  Helsinki:  hKps://play.google.com/store/apps/details?id=in.spoVnhki&hl=en   Lamia  Tour  Guide:   hKps://play.google.com/ store/apps/details? id=com.smarts.tourguide   POIs  and  Events  in  Amsterdam:     hKp://citysdk.dmci.hva.nl/map/  
 10. CitySDK kattavuus Kärkipilotit replikoitiin muissa kaupungeissa 10   2012  Valmistelu

   ja  määriKely   01/2013  KärkipiloVt   06/2013  ReplikaaVopiloVt  
 11. CitySDK Projekti CitySDK – Seuraavaksi 11   Projektin jatko CitySDK

  Network CitySDK API sitoumus 31.12.2016 asti Uusia teemoja
 12. 6AIKA: Datan ja rajapintojen harmonisointi •  Miksi? •  Yhtenevillä rajapinnoilla

  sovellusten uudelleen käyttäminen helpottuu •  Yritysten palveluille rakentuu laajempi markkina •  Tehostavat avoimen tiedon jakelua ja jatkokäyttöä •  CitySDK-verkoston kautta Suomessa tehtyä hyvää työtä maailmalle ja maailmalta parhaita oppeja meille
 13. 13 Rajapintakehityksen vaiheet Versionhallinta   MääriLely   Implementoin5   Validoin5

    Dokumen-­‐ toin5   Hyödyntäminen   API  
 14. Versionhallinta   MääriLely   Implementoin5   Validoin5   Dokumen-­‐ toin5

    Hyödyntäminen   14 Rajapintakehityksen vaiheet API  
 15. Harmonisointi •  Miten? •  Rajapintatarpeiden ja olemassa olevien rajapintojen kartoitus

  •  Yhtenevien rajapintojen määrittely, toteutusten tukeminen, validointi, versionhallinta ja markkinointi •  Suomalaisten rajapinta-innovaatioden (esim. palvelupisterekisterin esteettömyystiedot ja Open Ahjo) tuominen kv-tietoisuuteen •  Kaupunkien yhteisen API-strategian luominen yhteistyössä kaupunkien kanssa •  Keskitetään API-standardointia edistävät resurssit, työkalut ja hankintaohjeistukset •  Rakennetaan tietopankki referenssi-implementaatioista ja tarjolla olevista sovelluksista •  Tukemalla rajapintoihin liittyviä pilottihankkeita
 16. 16   Citysdk.eu  

 17. CitySDK Hanna Niemi-Hugaerts Development Manager Hanna.niemi-hugaerts@forumvirium.fi @CitySDK_Hanna http://citysdk.eu 17