Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Yhtenäiset avoimet rajapinnat kaupunkeihin; Hanna Niemi-Hugaerts

Yhtenäiset avoimet rajapinnat kaupunkeihin; Hanna Niemi-Hugaerts

Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 - Tampere
Ohjelma: http://okroadshowtampere2014.eventbrite.com

Open Data Tampere Region

November 06, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CitySDK APIt Kaupungeille, jotka haluavat vauhdittaa palvelukehitystä yhtenevien rajapintojen ja

  Euroopan laajuisen kehittäjäyhteisön avulla Kehittäjille ja yrityksille, jotka haluavat kehittää palveluja ja sovelluksia, jotka toimivat useassa Eurooppalaisessa kaupungissa 2  
 2. Ongelma: yhteneväisyyden puute Formaatit ja rajapinnat ovat erilaisia eri kaupungeissa

  •  ‘Avoimet’ rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin eivät ole yhteneviä edes kaupunkien sisällä •  Dokumentaatiokin usein uupuu Sovellusten vieminen kaupungista toiseen =
 3. CitySDK APIt CitySDK-hanke keskittyi kolmeen teemaan: •  Smart Participation • 

  Smart Mobility •  Smart Tourism Teemakohtaiset ratkaisut testattiin ensin Helsingissä, Amsterdamissa ja Lissabonissa ja replikoitiin Barcelonassa, Istanbulissa, Lamiassa, Manchesterissä ja Roomassa. www.citysdk.eu 5  
 4. CitySDK APIt 2014 6   City   Par5cipa5on   Mobility

    Tourism   Amsterdam   R/W   R   R   Barcelona   R/W   -­‐   -­‐   Helsinki   R/W   R   R   Istanbul   -­‐   R   -­‐   Lamia   R/W   R   R   Lisbon   R/W   -­‐   R   Manchester   -­‐   R   -­‐   Rome   R/W   R   R  
 5. Sovelluksia on syntynyt 8   Korjaa  Kaupunki:  hKp://korjaakaupunki.fi/   Pitäiskö

   fiksata:  hKp://fiksaus.metrolive.fi/   Nearhood,  Kaupungin  omat  lomakkeet    
 6. Sovelluksia on syntynyt 9   Spot  in  Lisbon:  hKps://play.google.com/store/apps/details?id=in.spoVnlis&hl=en  

    Spot  in  Helsinki:  hKps://play.google.com/store/apps/details?id=in.spoVnhki&hl=en   Lamia  Tour  Guide:   hKps://play.google.com/ store/apps/details? id=com.smarts.tourguide   POIs  and  Events  in  Amsterdam:     hKp://citysdk.dmci.hva.nl/map/  
 7. CitySDK kattavuus Kärkipilotit replikoitiin muissa kaupungeissa 10   2012  Valmistelu

   ja  määriKely   01/2013  KärkipiloVt   06/2013  ReplikaaVopiloVt  
 8. CitySDK Projekti CitySDK – Seuraavaksi 11   Projektin jatko CitySDK

  Network CitySDK API sitoumus 31.12.2016 asti Uusia teemoja
 9. 6AIKA: Datan ja rajapintojen harmonisointi •  Miksi? •  Yhtenevillä rajapinnoilla

  sovellusten uudelleen käyttäminen helpottuu •  Yritysten palveluille rakentuu laajempi markkina •  Tehostavat avoimen tiedon jakelua ja jatkokäyttöä •  CitySDK-verkoston kautta Suomessa tehtyä hyvää työtä maailmalle ja maailmalta parhaita oppeja meille
 10. Versionhallinta   MääriLely   Implementoin5   Validoin5   Dokumen-­‐ toin5

    Hyödyntäminen   14 Rajapintakehityksen vaiheet API  
 11. Harmonisointi •  Miten? •  Rajapintatarpeiden ja olemassa olevien rajapintojen kartoitus

  •  Yhtenevien rajapintojen määrittely, toteutusten tukeminen, validointi, versionhallinta ja markkinointi •  Suomalaisten rajapinta-innovaatioden (esim. palvelupisterekisterin esteettömyystiedot ja Open Ahjo) tuominen kv-tietoisuuteen •  Kaupunkien yhteisen API-strategian luominen yhteistyössä kaupunkien kanssa •  Keskitetään API-standardointia edistävät resurssit, työkalut ja hankintaohjeistukset •  Rakennetaan tietopankki referenssi-implementaatioista ja tarjolla olevista sovelluksista •  Tukemalla rajapintoihin liittyviä pilottihankkeita