$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Yhtenäiset avoimet rajapinnat kaupunkeihin; Hanna Niemi-Hugaerts

Yhtenäiset avoimet rajapinnat kaupunkeihin; Hanna Niemi-Hugaerts

Avoimen tiedon kuntakiertue 2014 - Tampere
Ohjelma: http://okroadshowtampere2014.eventbrite.com

Open Data Tampere Region

November 06, 2014
Tweet

More Decks by Open Data Tampere Region

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CitySDK:
  Kaupunkien yhtenevät, avoimet
  ohjelmointirajapinnat
  (APIt)
  Hanna Niemi-Hugaerts
  1  

  View Slide

 2. CitySDK APIt
  Kaupungeille, jotka haluavat
  vauhdittaa palvelukehitystä
  yhtenevien rajapintojen ja Euroopan
  laajuisen kehittäjäyhteisön avulla
  Kehittäjille ja yrityksille, jotka haluavat
  kehittää palveluja ja sovelluksia, jotka
  toimivat useassa Eurooppalaisessa
  kaupungissa
  2  

  View Slide

 3. Ongelma: yhteneväisyyden
  puute
  Formaatit ja rajapinnat ovat erilaisia eri
  kaupungeissa
  •  ‘Avoimet’ rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin
  eivät ole yhteneviä edes kaupunkien sisällä
  •  Dokumentaatiokin usein uupuu
  Sovellusten vieminen
  kaupungista toiseen
  =

  View Slide

 4. Ratkaisu: CitySDK APIt
  CitySDK API
  Avoimet yhteentoimivat
  rajapinnat
  Sovellusten  vieminen    
  kaupungista  toiseen  
  =

  View Slide

 5. CitySDK APIt
  CitySDK-hanke keskittyi kolmeen teemaan:
  •  Smart Participation
  •  Smart Mobility
  •  Smart Tourism
  Teemakohtaiset ratkaisut testattiin ensin Helsingissä, Amsterdamissa ja
  Lissabonissa ja replikoitiin Barcelonassa, Istanbulissa, Lamiassa,
  Manchesterissä ja Roomassa.
  www.citysdk.eu
  5  

  View Slide

 6. CitySDK APIt 2014
  6  
  City   Par5cipa5on   Mobility   Tourism  
  Amsterdam   R/W   R   R  
  Barcelona   R/W   -­‐   -­‐  
  Helsinki   R/W   R   R  
  Istanbul   -­‐   R   -­‐  
  Lamia   R/W   R   R  
  Lisbon   R/W   -­‐   R  
  Manchester   -­‐   R   -­‐  
  Rome   R/W   R   R  

  View Slide

 7.  
  YHTENEVÄ  PALAUTERAJAPINTA  

  View Slide

 8. Sovelluksia on syntynyt
  8  
  Korjaa  Kaupunki:  hKp://korjaakaupunki.fi/  
  Pitäiskö  fiksata:  hKp://fiksaus.metrolive.fi/  
  Nearhood,  Kaupungin  omat  lomakkeet    

  View Slide

 9. Sovelluksia on syntynyt
  9  
  Spot  in  Lisbon:  hKps://play.google.com/store/apps/details?id=in.spoVnlis&hl=en    
  Spot  in  Helsinki:  hKps://play.google.com/store/apps/details?id=in.spoVnhki&hl=en  
  Lamia  Tour  Guide:  
  hKps://play.google.com/
  store/apps/details?
  id=com.smarts.tourguide  
  POIs  and  Events  in  Amsterdam:    
  hKp://citysdk.dmci.hva.nl/map/  

  View Slide

 10. CitySDK kattavuus
  Kärkipilotit
  replikoitiin
  muissa
  kaupungeissa
  10  
  2012  Valmistelu  ja  määriKely   01/2013  KärkipiloVt   06/2013  ReplikaaVopiloVt  

  View Slide

 11. CitySDK Projekti
  CitySDK – Seuraavaksi
  11  
  Projektin
  jatko
  CitySDK Network
  CitySDK API sitoumus 31.12.2016 asti
  Uusia teemoja

  View Slide

 12. 6AIKA: Datan ja rajapintojen
  harmonisointi
  •  Miksi?
  •  Yhtenevillä rajapinnoilla sovellusten
  uudelleen käyttäminen helpottuu
  •  Yritysten palveluille rakentuu laajempi
  markkina
  •  Tehostavat avoimen tiedon jakelua ja
  jatkokäyttöä
  •  CitySDK-verkoston kautta Suomessa tehtyä
  hyvää työtä maailmalle ja maailmalta
  parhaita oppeja meille

  View Slide

 13. 13
  Rajapintakehityksen vaiheet
  Versionhallinta  
  MääriLely  
  Implementoin5  
  Validoin5  
  Dokumen-­‐
  toin5  
  Hyödyntäminen  
  API  

  View Slide

 14. Versionhallinta  
  MääriLely  
  Implementoin5  
  Validoin5  
  Dokumen-­‐
  toin5  
  Hyödyntäminen  
  14
  Rajapintakehityksen vaiheet
  API  

  View Slide

 15. Harmonisointi
  •  Miten?
  •  Rajapintatarpeiden ja olemassa olevien rajapintojen
  kartoitus
  •  Yhtenevien rajapintojen määrittely, toteutusten
  tukeminen, validointi, versionhallinta ja markkinointi
  •  Suomalaisten rajapinta-innovaatioden (esim.
  palvelupisterekisterin esteettömyystiedot ja Open Ahjo)
  tuominen kv-tietoisuuteen
  •  Kaupunkien yhteisen API-strategian luominen
  yhteistyössä kaupunkien kanssa
  •  Keskitetään API-standardointia edistävät resurssit,
  työkalut ja hankintaohjeistukset
  •  Rakennetaan tietopankki referenssi-implementaatioista
  ja tarjolla olevista sovelluksista
  •  Tukemalla rajapintoihin liittyviä pilottihankkeita

  View Slide

 16. 16  
  Citysdk.eu  

  View Slide

 17. CitySDK
  Hanna Niemi-Hugaerts
  Development Manager
  [email protected]
  @CitySDK_Hanna
  http://citysdk.eu
  17  

  View Slide