Persony - Mini-workshop

Cc5eb629dfcd7f78c2bd1bfec736700c?s=47 Petr Stedry
October 15, 2012

Persony - Mini-workshop

Prezentováno v rámci předmětu 4IT445 na VŠE.

Cc5eb629dfcd7f78c2bd1bfec736700c?s=128

Petr Stedry

October 15, 2012
Tweet

Transcript

 1. Persony

 2. Petr Štědrý UX Designer 2003 2012

 3. Co se dozvíte Persony (a ostatní designové artefakty) Vytváříme persony

  Co dál?
 4. Cíle pro dnešní workshop Zanalyzovat uživatelské rozhovory Vytvořit proto-persony Říci

  si, jak postupovat dál
 5. Persony a jiné designové artefakty

 6. Co s výsledky výzkumu?

 7. Krátký příběh Zachycuje: kontext, četnost použití a očekávaný výsledek. Scénáře

 8. Pravidla pro návrh Zachycují výzkum, lidi v týmu i vizi

  zakladatele projektu. Designové principy
 9. Zosobnění dat z výzkumu Usnadňuje pochopení a komunikaci. Persony

 10. Empatie Lidé vnímají ostatní jedince rodu Homo Sapiens jinak, než

  neživé věci, zvířata nebo počítače. Lidé milují příběhy Data předaná jako příběh jsou věrohodnější a snáze pochopitelná. Jak fungují persony
 11. ‣ Chování ‣ Cíle ‣ Motivace ‣ Frustrace ‣ Prostředí

  ‣ Dovednosti a schopnosti ‣ Pocity, postoje a touhy ‣ Fotka, jméno a krátký popis ‣ Demografické údaje ‣ Interakce s jinými lidmi, službami a produkty Z čeho se skládá persona
 12. Vytváříme persony

 13. Co nejméně, ale dost na to, aby zachytily pozorované chování

  a cíle. Specializované systémy mají obvykle cca 2-6 person. Kolik person máme mít?
 14. Všechny účastníky rozdělte do rolí. Role odpovídá spíše tomu, co

  chci udělat, ne jak. Příklady rolí například pro web neziskové organizace: ‣ Potenciální dárce ‣ Sympatizant ‣ Novinář, student ‣ Uchazeč o zaměstnání ‣ Zástupce státní správy 1) Rozdělení na role
 15. Identifikujte ty aspekty v chování, které se liší. Můžete narazit

  na: ‣ Mentální modely - způsob jak lidé chápou informace ‣ Cíle a motivace ‣ Frekvence a doba trvání klíčových úkolů ‣ S kolika objekty pracuje? ‣ Přístup k plnění úkolů v systému - baví ho to, musí? ‣ Znalost a zkušenosti s technologií ‣ Druhy úkonů - záleží na dovednosti, prostředí a znalostech 2) Proměnné v chování
 16. Na všechny dimenze umístěte data z rozhovorů. Pro proměnné použijte:

  ‣ 5 bodovou Likertovu stupnici (spojité dimenze), např.: ‣ Preferuje ryhlost -> Preferuje spolehlivost ‣ Přístup k nakupování: Zábava -> Nutné zlo ‣ Více možností (nespojité dimenze), např.: ‣ Důvod použití systému: výdělek | učení se | nutnost ‣ Pohlaví: muž | žena ‣ Pokud si nejste jisti, do dat si to označte (např. “?”) 3) Naplňte proměnné daty
 17. Hledáte shluky podobných charakteristik na několika dimenzích 4) Najděte podobnosti

  Tomáš Adéla Jan Tomáš Adéla Jan
 18. Vypište si pro jednotlivé role všechny charakteristiky. 5) Definujte role

 19. Pro každou proto-personu definujte její cíle. Orientačně lze cíle rozdělit

  do 3 skupin: ‣ Základní lidské cíle - jen pokud jsou výrazné (např. “nechci se při použití systému ztrapnit před ostatními”) ‣ Životní cíle - málokdy najdeme cíle typu “stát se filmovou hvězdou” nebo “odmaturovat” ‣ Konečné cíle - lze dosáhnout použitím produktu, např. “lépe si organizovat fotky”, “mít přehled o schůzkách” Zlepšujte cíle - ptejte se “Proč?” 6) Definujte cíle
 20. Jednotlivé persony by se měly dostatečně lišit. 6) Odlište a

  přidejte detail ‣ Chování ‣ Cíle ‣ Motivace ‣ Frustrace ‣ Prostředí ‣ Dovednosti a schopnosti ‣ Pocity, postoje a touhy ‣ Fotka, jméno a krátký popis ‣ Demografické údaje ‣ Interakce s jinými lidmi, službami a produkty
 21. Co dál?

 22. Ještě jednou, a pozorně, si projděte výzkum. Pro role, kde

  máte málo dat proveďte další rozhovory. Najděte více proměnných a ověřte, zda všechno stále sedí. Doplňte persony o cíle, jména a fotografii. Dokončete svoje persony
 23. Další čtení Getting the most out of personas Perfecting your

  personas Getting from research to Personas How do you source your persona photograps? Všechny otázky na ux.stackexchange.com - tag Persony
 24. Doporučená literatura Designing for the Digital Age od Kim Goodwinové

 25. Hodně štěstí s projektem! @vorkronor delicious.com/vorkronor