Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wetenschap 2.0 - IPOP Informational Governance workshop

Studio Lakmoes
November 15, 2012

Wetenschap 2.0 - IPOP Informational Governance workshop

Presentatie tijdens IPOP Informational Governance workshop over wetenschap 2.0, Wageningen Universiteit

Studio Lakmoes

November 15, 2012
Tweet

More Decks by Studio Lakmoes

Other Decks in Science

Transcript

 1. Wetenschapper 2.0  Een wetenschapper 2.0 is geen wetenschapper die

  top-down kennis over leken (bestuurders, beleidsmakers, schoolkinderen, overheid) uitstort, maar de interactie aangaat met de eindgebruikers en nieuwe communicatiemiddelen (bv. social media) daarbij niet schuwt Marjolein Pijnappels (concept). Working paper Open Science and social media.
 2. Fenotype Marjolein Pijnappels (concept). Working paper Open Science and social

  media.  participatief  communicator  kennismakelaar  betrokken  dialoog met samenleving en eindgebruiker  open en transparante werkwijze snel schakelen  bewust van mens-achter-wetenschapper
 3. Activiteiten  Zenden • Verspreiden en bediscussiëren van onderzoeksbevindingen 

  Monitoren & luisteren • Luisteren en weten wat er speelt rondom thema’s  Conversatie & uitwisselen • Input bestaande kennis in maatschappelijke discussies en netwerken • Vragen naar ideeen, meningen en visies
 4. Open science is the idea that scientific knowledge of all

  kinds should be openly shared as early as is practical in the discovery process www.openscience.org
 5. Trends  transparantie & openheid  steeds meer open informatie

  & data  Valorisatie  interactie & participatie (richting onderzoek én maatschappij)
 6. Vraagstelling  Dialoog met onderzoekers  Voelsprieten in de samenleving

   Agenda setting • Blogs • Twitter • Platforms • ResearchGate • Linkedin • LabSpaces
 7. Uitvoering  Citizen science  Co-creatie / joint fact finding

  • Kennis voor Klimaat  Gezamenlijke data- verzameling • Natuurkalender • Galaxy Zoo  Open onderzoeksproces • Polymath Blog • Human Genome Project
 8. Analyse  Open source analyse tools • R  Distributed

  computing • Folding@home • World Community Grid • Climate Prediction  Analyse van social media trends zelf
 9. Trend analyse in (micro) bloggen  Weten wat mensen bezighoudt

   User Generated Content (USG) = alle tweets en blogberichten en reacties  Real time, gelokaliseerde analyse van trends Vakali et al (2012). Social Networking Trends and Dynamics Detection via a Cloud-based Framework Designseerde analyse van trends. WWW 2012 – MSND'12 Workshop  Voorspelling van trends • Beurzen • Succes van bioscoopfilms Bollen (2010). Twitter mood predicts stock market
 10. Kennisverspreiding  Informatie verspreiden (zenden) • Journals  Dialoog •

  Twitter/facebook/blo gs • Slideshare/Speakerd eck  Open data  Valorisatie
 11. Drempels en dilemma’s  Geheimhouding • van data en resultaten

  tot publicatie  Wetenschapscultuur • Pas delen als het ‘af’ en ‘zeker’ is  Credits • Als data vrij wordt gedeeld en verspreid, van wie is een idee, resultaat of onderzoek nog?  Toegang tot experts • Gemiddelde wetenschapper denkt voldoende te hebben aan bestaand netwerk