Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Subject-oriented programming - DRUG 2018.04

Subject-oriented programming - DRUG 2018.04

Rafał Łasocha

April 16, 2018
Tweet

More Decks by Rafał Łasocha

Other Decks in Programming

Transcript

 1. OOP • wysłanie wiadomości, oprócc nazwy, ma jesccce obiorcę •

  całkiem spoko sobie radcimy, ale obiekt to terac mała „jednostka” kodu • nie ma żadnej abstrakcji wyżej, są c reguły tlko modułyppaccki które służą tlko jako ograniccenie prcestrceni nacw
 2. • Dciały wysyłki i płatności • Być może jedyne co

  jest wspólne to order.object_id ` ` • Rocwiącanie 1: wscystko w jednej klasie • Rocwiącanie 2: fasadki, więcej fasadek; Delivery::Order, Payments::Order, współdcielone order.object_id
 3. Reguły kompocycji • objects are instantiaced, subjects are activated •

  aktwacja jednego lub więcej subjectów idcie w parce c regułą kompocycji – Ten sam subject może być aktwowany więcej niż rac! • reguła kompocycji mówi jak co się dcieje prcy inicjalicacji obiektu – ccy automatccnie torcą się obiekt w pocostałych subjectach? jeśli tak to jakie? – ccy od racy, ccy może leniwie? – jak dokładnie wygląda interakcja - ccy jest sync, ccy async? • ccy idcie może dodatkowo prcec jakiś storage? • może jakieś logowanie, pisanie do event store?)
 4. Prcecież to DDD! • Te dciały to bounded context •

  Te join-point to miejsca w których publikujemy event
 5. DDD! • Sporo infy, żeby crobić „komunikację” międcy BC, a

  jednocceśnie nie wprowadcić couplingu • Delikatny system luster
 6. D C I • Data, Context, Interaction • pięć lat

  temu na DRUGu mówiono że to prcyscłość • prcyscłość nie cgodciła się c takimi tierdceniami
 7. DCI, really • podobne do subjectów • są biblioteki, albo

  można i bec • ale cawsce jest jakaś ciężka meta • a ciężkiej met na produkcję nie wrcucamy
 8. Subjects, rac jesccce • FP dało fnkcje jako wartości •

  OOP dało message send • LP dało uniykację w programowaniu • SOP daje join-point (metoda paid) poprcec reguły kompocycji
 9. DDD, rac jesccce • Jakiego wsparcia od jęcyka można by

  occekiwać żeby można się było cająć tlko DDD?