Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ciąg dalszy aspektów bezpieczeństwa we FreeBSD

Ciąg dalszy aspektów bezpieczeństwa we FreeBSD

Ciąg dalszy aspektów bezpieczeństwa we FreeBSD
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Seminarium: Systemy operacyjne
07.12.2015

Rafał Łasocha

December 07, 2015
Tweet

More Decks by Rafał Łasocha

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Bezpieczeństwo
  Rafał Łasocha
  7.12.2015

  View full-size slide

 2. 1) Capsicum
  2) Jails

  View full-size slide

 3. Capsicum (możliwości)

  MAC i DAC to nie do końca to czego
  potrzebujemy na co dzień

  ważniejsze są dla nas pliki w katalogu
  domowym, niż pliki w /

  aplikacje są świadome, że mogą mieć
  podatności i chcą zminimalizować ewentualne
  szkody (chromium, gunzip)

  View full-size slide

 4. char tekst[] = "foo";
  int fd;
  fd = open("/tmp/foo", O_RDWR);
  if (fd < 0) err(1, "open() failed");
  if (write(fd, tekst, sizeof(tekst)) > 0) {
  printf("write() sie udal\n");
  } else {
  printf("write() sie nie udal\n");
  }
  if (read(fd, tekst, sizeof(tekst)) >= 0) {
  printf("read() sie udal\n");
  } else {
  printf("read() sie nie udal\n");
  }

  View full-size slide

 5. char tekst[] = "foo";
  int fd;
  fd = open("/tmp/foo", O_RDWR);
  if (fd < 0) err(1, "open() failed");
  cap_enter();
  cap_rights_t setrights;
  cap_rights_init(&setrights, CAP_READ);
  cap_rights_limit(fd, &setrights);
  if (write(fd, tekst, sizeof(tekst)) > 0) {
  printf("write() sie udal\n");
  } else {
  printf("write() sie nie udal\n");
  }
  if (read(fd, tekst, sizeof(tekst)) >= 0) {
  printf("read() sie udal\n");
  } else {
  printf("read() sie nie udal\n");
  }

  View full-size slide

 6. procstat
  # procstat -fC
  33409 prog1a 3 v rw------ rd,wr,se,mm,cr,fe,... - /tmp/foo
  32856 prog1b 3 v rw------ rd,re - /tmp/foo

  View full-size slide

 7. Capsicum - możliwości

  View full-size slide

 8. Capsicum
  ● cap_enter(void) - włącz tryb korzystania z Capsicum
  ● cap_rights_init, cap_rights_set, cap_rights_clear,
  cap_rights_is_set, … - zarządzanie strukturą cap_rights_t
  – cap_rights_t jest właściwie po prostu zbiorem
  ● cap_rights_limit(int fd, cap_rights_t *rights) –
  ogranicz dostęp do deskryptora przez dany zbiór możliwości
  – zawsze można tylko ograniczać zbiór możliwości który już mamy

  View full-size slide

 9. Capsicum

  po włączeniu capsicum (cap_enter()) program wchodzi w tryb Capsicum
  („capability mode”)
  – już nie można wywołać open(), tylko openat()
  – prog1c: open() failed: Not permitted in capability mode
  – ogranicza się też sysctl, shm_open (możliwość tylko tworzenia anonimowych
  współdzielonych obszarów pamięci)
  – pełną listę można znaleźć w sys/kern/capabilities.conf

  wywołanie cap_enter() powoduje ustawienie flagi w procesie której się już nie da
  zdjąć
  – #define IN_CAPABILITY_MODE(td) (((td)->td_ucred->cr_flags &
  CRED_FLAG_CAPMODE) != 0)
  – if (IN_CAPABILITY_MODE(td) && (userpath != SHM_ANON)) return
  (ECAPMODE);
  – podobnie w syscallenter

  View full-size slide

 10. Gunzip (z Capsicum)

  View full-size slide

 11. Capsicum

  tcpdump
  – dodanie capsicum do niego to kilkanaście linijek kodu
  – możemy bardzo łatwo zawęzić dostęp do wszystkiego
  – w szczególności nie chcemy żeby tcpdump miał dostęp do internetu (bo po
  co)
  – ale jednak potrzebuje robić zapytania DNS

  dodatkowe narzędzie – Casper

  dostarcza kilka bardzo podstawowych usług (DNS, random, UID/GID → nazwy)

  libcapsicum

  chromium
  – 100 linijek kodu
  – zabezpieczenie kodu renderującego i wykonującego JS

  View full-size slide

 12. Caspersd (przykład użycia)
  cap_channel_t *capcas, *capdns;
  capcas = cap_init();
  cap_enter();
  capdns = cap_service_open(capcas, "system.dns");
  cap_close(capcas);
  limits = nvlist_create(0);
  nvlist_add_string(limits, "type", "ADDR");
  nvlist_add_number(limits, "family", (uint64_t)AF_INET);
  cap_limit_set(capdns, limits);
  inet_aton("127.0.0.1", &ip) // Convert IP address in C-string to in_addr
  hp = cap_gethostbyaddr(capdns, (const void *)&ip, sizeof(ip), AF_INET);

  View full-size slide

 13. Jails

  „wirtualizacja systemowa”
  – współdzielimy jądro
  – nie możemy z kontenera X wywołać kill na procesie
  z kontenera Y
  – ścisły przydział adresów IP od hosta
  – ograniczone montowanie: tylko nullfs, tmpfs, procfs,
  devfs i ZFS
  – zarządzanie za pomocą polecenia „jail”

  View full-size slide

 14. ucred struct

  View full-size slide

 15. Polecenie „jail”

  utworzenie kontenera
  – ścieżka do nowego katalogu głównego, hostname,
  nazwa kontenera i lista przydzielonych adresów
  IPv4/v6

  „wyłączenie” kontenera (jail_remove)

  dodatkowe opcje do ustawienia

  View full-size slide

 16. Dodatkowe opcje kontenerów

  View full-size slide

 17. Źródła

  „Tak w książce mówili”

  http://www.admin-magazine.com/Archive/2013/18/Capsicum-Additional-seasoning-for-FreeBSD

  http://nxr.netbsd.org/xref/src-freebsd/sys/kern/kern_jail.c#prison_priv_check

  do_jail_attach
  – http://nxr.netbsd.org/xref/src-freebsd/sys/kern/kern_jail.c#2395

  cap_enter
  – http://nxr.netbsd.org/xref/src-freebsd/sys/kern/sys_capability.c#94

  libcapsicum (casperd)
  – https://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=libcapsicum&apropos=0&sektion=3&manpath=FreeBSD+11-current&format=html

  View full-size slide