Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Podstawy bezpieczeństwa we FreeBSD

Podstawy bezpieczeństwa we FreeBSD

Podstawy bezpieczeństwa we FreeBSD
Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Seminarium: Systemy operacyjne
09.11.2015

Rafał Łasocha

November 09, 2015
Tweet

More Decks by Rafał Łasocha

Other Decks in Programming

Transcript

 1. FreeBSD – Podstawy zabezpieczeń
  Rafał Łasocha
  II@UWr, 9.11.2015

  View full-size slide

 2. Bezpieczeństwo

  bardzo szeroki temat

  cross-cutting concern
  – będziemy przechodzić przez różne części systemu

  w tej prezentacji tylko
  – jak chcemy zabezpieczać SO
  – Trusted Computing Base (TCB)
  – izolacja i tożsamość procesów
  – kontrola dostępu

  View full-size slide

 3. FreeBSD

  izolacja jadra i procesów między sobą

  uwierzytelnianie, możliwość wielu użytkowników
  zalogowanych jednocześnie

  kontrola dostępu (chmod, chown, …); DAC, MAC

  audyt

  jails (kontenery)

  /dev/random

  kryptografia, szyfrowanie dysków

  bezpieczne protokoły sieciowe (ssh, TLS)

  View full-size slide

 4. DAC/MAC

  Discretionary Access Control
  – jesteśmy użytkownikiem
  – więc jesteśmy właścicielami różnych bytów (plików, procesów, …)
  – chcemy żeby nikt w nie nie ingerował
  – chcemy dokładnie powiedzieć kto ma jakie dostępy

  Mandatory Access Control
  – jesteśmy administratorem
  – chcemy żeby w naszym systemie był porządek, nie anarchia
  – więc chcemy dać możliwość dostępu do pewnych części systemu
  tylko dla nas

  View full-size slide

 5. Zabezpieczenia procesów (hardware)

  pamięć wirtualna

  pierścienie (tryb nadzorcy i użytkownika)
  – przeskakiwanie pomiędzy trybami: wywołania
  systemowe, przerwania, pułapka pamięci wirtualnej
  – jadro ma dostęp do wszystkiego (w tym do pamięci
  wirtualnej procesów użytkownika)

  ale proces użytkownika ma już dostęp tylko do swoich
  zasobów

  View full-size slide

 6. Trusted Computing Base (TCB)

  program rozruchowy, jądro, niektóre
  programy/biblioteki z przestrzeni uzytkownika,
  np. /sbin/init, /etc/rc.d, /bin/sh, /usr/sbin/sshd,
  /usr/bin/passwd

  wszystkie te pliki mogą być modyfikowane tylko
  przez roota... przypadek? nie sądzę.

  View full-size slide

 7. Tozsamosc procesu

  struct ucred
  – struct proc i struct thread mają wskaźniki na nią
  – opisuje „tożsamość” procesu: UID, RUID, GID, dodatkowe grupy,
  kontener...
  – fork() dziedziczy tę strukturę
  – setuid, setgid zmieniają użytkownika (przykłady: logowanie, wysyłanie
  poczty)
  – podział na aktualny UID i rzeczywisty UID
  – możemy chcieć mieć specjalne uprawnienia tylko na początku i na końcu
  chcemy wrócić do tych samych
  – „ostatni UID”; exec-normal, exec-setuid
  – seteuid

  View full-size slide

 8. Model uprawnień

  skąd wiemy, że proces może np. zarezerwować
  port albo załadować moduł jądra?

  jak wywołanie systemowe chroot sprawdza czy
  ten wątek który je wywołał naprawdę ma prawa
  do zmiany ścieżki roota?

  skąd X ma wiedzieć że użytkownik U z
  kontenera K ma prawo do zrobienia Y?

  View full-size slide

 9. Przywileje niejawne/jawne

  jawne
  – jest gdzieś w kodzie FreeBSD napisane: użytkownik
  root ma prawo do robienia X, Y, Z...; użytkownik z
  kontenera ma uprawnienia A, B, C... itd..

  niejawne
  – rozruch systemu ma pliki konfiguracyjny w /boot
  – ale właścicielem /boot jest użytkownik root... więc
  użytkownik /root ma niejawny przywilej do
  modyfikacji konfiguracji programu rozruchowego

  View full-size slide

 10. Przykładowe przywileje jawne
  PRIV_REBOOT /* Can reboot system. */
  PRIV_SWAPON /* Can swapon(). */
  PRIV_CLOCK_SETTIME /* Can call clock_settime. */
  PRIV_CRED_SETUID /* setuid. */
  PRIV_JAIL_ATTACH /* Attach to a jail. */
  PRIV_SCHED_SETPRIORITY /* Can set lower nice value for proc. */
  PRIV_SCHED_RTPRIO /* Can set real time scheduling. */
  PRIV_SCHED_SETPOLICY /* Can set scheduler policy. */
  PRIV_ZFS_POOL_CONFIG /* Can configure ZFS pools. */
  PRIV_VFS_MOUNT /* Can mount(). */
  PRIV_VFS_STICKYFILE /* Can set sticky bit on file. */
  PRIV_NET_SETIFMTU /* Set interface MTU. */
  PRIV_NET_SETLLADDR /* Set interface link-level address. */
  PRIV_NETBLUETOOTH_RAW /* Open raw bluetooth socket. */
  PRIV_NETINET_RESERVEDPORT /* Bind low port number. */

  View full-size slide

 11. chroot
  /*
  * Change notion of root (``/'') directory.
  */
  int sys_chroot(struct thread * td, ...flags) {
  int error;
  error = priv_check(td, PRIV_VFS_CHROOT);
  if (error != 0)
  return (error);
  // ...
  }

  View full-size slide

 12. Czas Kodziku
  sys/kern/kern_priv.c
  sys/kern/kern_jail.c#prison_priv_check

  View full-size slide

 13. Procesy

  … się czasem ze sobą komunikują i coś o
  sobie wiedzą

  co mogą względem siebie robić?

  p_cansee, p_cansignal, wait4, debugowanie

  View full-size slide

 14. p_cansee

  domyślnie każdy widzi wszystkie procesy w
  systemie

  prywatność? :(

  kontenery? :(

  priv_check!

  View full-size slide

 15. Czas kodziku

  sys/kern/kern_prot.c#1430

  sys/kern/kern_prot.c#1405

  sys/kern/kern_jail.c#prison_check (3498)

  sys/kern/kern_prot.c#cr_seeotheruids (1347)

  View full-size slide

 16. Powtórka z SO

  r--rwxr-- rafal:students pliczek

  Założenie: rafal należy do grupy students

  Co mogą robić użytkownicy nie będący studentami?

  Co mogą robić studenci?

  Co mogę robić ja?

  View full-size slide

 17. Discretionary Access Control

  myśl: chmod, chown

  obiekty: zwykłe pliki, katalogi, urządzenia, semafory,
  kolejki...

  kolejność: właściciel, grupa, pozostali

  problem: zbyt proste uprawnienia
  – POSIX.1e, NFSv4
  – UFS: Unix, POSIX.1e, NFSv4
  – ZFS: Unix, NFSv4
  – Linux wspiera POSIX.1e, ma też eksperymentalne wsparcie dla
  NFSv4 dla ext3/4 (źródło: wikipedia)

  View full-size slide

 18. Uprawnienia VFS
  VEXEC /* execute/search permission */
  VWRITE /* write permission */
  VREAD /* read permission */
  VADMIN /* being the file owner */
  VAPPEND /* permission to write/append */
  VREAD_ATTRIBUTES /* permission to stat(2) */
  VWRITE_ATTRIBUTES /* change {m,c,a}time */
  VREAD_ACL /* read ACL and file mode */
  VWRITE_ACL /* change ACL and/or file mode */
  VWRITE_OWNER /* change file owner */
  VCREAT /* creating new file */
  ...

  View full-size slide

 19. Uprawnienia UNIX
  VEXEC = S_IXUSR, S_IXGRP, S_IXOTH
  VADMIN = właściciel pliku
  VAPPEND = S_IWUSR, S_IWGRP, S_IWOTH
  VREAD_ATTRIBUTES = zawsze dozwolone
  VWRITE_ATTRIBUTES = zmapowane na VADMIN

  View full-size slide

 20. Algorytm UNIX

  pobieramy UID procesu
  – jeśli UID == właściciel, to sprawdzamy jego
  uprawnienia
  – jeśli nie, to priv_check

  pomyśl o pliku, którego właścicielem jest rafal, a root
  chce się do niego dostać

  następnie analogicznie sprawdzamy grupę

  a na końcu pozostałych

  View full-size slide

 21. Access Control Lists (ACL)

  funkcje do zarządzania listami: __acl_get_fd
  (wyciągnij ACL), __acl_delete_fd (usuń ACL),


  teoretycznie model otwarty na rozbudowy,
  wystarczy napisać własną funkcję vaccessx

  View full-size slide

 22. POSIX.1e

  UNIX: właściciel, grupa, pozostali

  POSIX: właściciel, dodatkowy użytkownik,
  grupa, dodatkowa grupa, pozostali, maska

  maska – nakładana na dodatkowych
  użytkowników i grupy

  View full-size slide

 23. Algorytm POSIX.1e

  intuicyjnie podobny do UNIXowego

  najpierw sprawdzamy właściciela (z taką samą
  „procedurą” jak w modelu UNIXowym)

  następnie szukamy UID wśród użytkowników
  dodatkowych

  potem grupy – tutaj zachowujemy się odrobinę
  inaczej – wystarczy dowolna grupa dająca nam
  uprawnienia które chcemy

  na końcu pozostali

  View full-size slide