Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kurs MVC - jQuery

Kurs MVC - jQuery

Prelekcja połączona z praktyką dotyczące jQuery przedstawiona podczas kursu MVC .NET organizowanego przez PGS-Software na Politechnice Wrocławskiej

Krzysiek Szymczak

April 04, 2017
Tweet

More Decks by Krzysiek Szymczak

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 04.04.2017
  Kurs MVC - jQuery

  View Slide

 2. • Software Developer w PGS Software
  • Microsoft Student Partner
  • Prezes koła naukowego EKA.NET
  • Studentka I roku Informatyki (II stopień)
  Gdzie mnie znaleźć?
  • @j_skurzynska
  • www.jskurzynska.com
  Wstęp do ASP.NET MVC 03.04.2017
  Kilka słów o mnie
  2

  View Slide

 3. • Software Developer w PGS Software
  • .NET’owiec z wyboru
  • JS’owiec z zamiłowania
  Gdzie mnie znaleźć?
  • SzymczakK na i
  • www.rakaz.pl
  04.04.2017
  I kilka o mnie

  View Slide

 4. jQuery – do czego to w
  ogóle mi potrzebne?
  • Manipulacja DOM’em
  • Łatwiejszy kod JS
  • Kompatybilność z przeglądarkami (od IE 6.0, FF 2+, Safari 3.0+,
  Opera 9.0+, Chrome)
  • Łatwość rozszerzenie o pluginy
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017 4

  View Slide

 5. Jak zacząć z jQuery?
  • Ściągnięcie na dysk
  • CDN
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017 5

  View Slide

 6. jQuery('div.class') lub $('div.class')
  oraz
  jQuery.each() lub $.each()
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  jQuery. , $. , jQuery(), $()
  6

  View Slide

 7. Zmienne jQuery zaczyna się od znaku $ np.:
  $yellowInputs = $('input')
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Konwencja nazewnicza
  7

  View Slide

 8. $('input.passowrd').hide('slow').css({background: 'red'}).show(4000);
  //lub w wielu liniach
  $('input.passowrd')
  .hide('slow')
  .css({background: 'red'})
  .show(4000);
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Składnia łańcuchowa
  8

  View Slide

 9. $('input.red') - inputy z klasą red
  $('div .red') - wszystko z klasą red w divach
  $('div#password > input') - inputy w div'ach z ID password
  $('input').is(':visible') - inputy z atrybutem visible (czyli aktualnie
  widoczne)
  $('.blue ~ input') - wszystkie inputy które następują po jakimkolwiek
  elemencie z klasą blue
  $('input#password[disabled]') - input z ID password i atrybutem
  disabled
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Selektory CSS
  9

  View Slide

 10. var $inputs = $('input');
  $inputs.filter(':hidden').show(); //pokaż ukryte inputy
  var $divs = $('div');
  $divs.filter(function(){
  return $(this).children('input').length > 5 ? true : false;
  }).hide(); //ukryj div’y które posiadają ponad 5 inputów
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  $.filter()
  10

  View Slide

 11. Przykład użycia
  selektorów
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017 11

  View Slide

 12. //stara metoda
  $('button.submit').click(function(event){
  //tutaj kod JS do wykonania
  });
  //nowa metoda
  $('button.submit').on('click', function(event){
  //tutaj kod JS do wykonania
  });
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Zdarzenia w jQuery (event)
  12

  View Slide

 13. $('button.submit').on({
  'click': function(event){
  //kod js do wykonania
  },
  'mouseover': function(event){
  //kod js do wykonania
  }
  });
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Zdarzenia w jQuery (event) cdn.
  13

  View Slide

 14. $('button.submit').off();
  $('button.submit').off(blur');
  $('button.submit').off('focus’, funkcjaWykonywanaNaEvent);
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Zdarzenia w jQuery (event)
  14

  View Slide

 15. Przykład użycia eventów
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017 15

  View Slide

 16. $(document).ready(function(){
  //tutaj wstaw swój kod JS
  })
  lub
  $(function(){
  //tutaj wstaw swój kod JS
  });
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  $(document).ready, $()
  16

  View Slide

 17. $('button.submit').click();
  $('button.submit').blur();
  $('button.submit').focus();
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Wywoływanie zdarzeń w jQuery (event)
  17

  View Slide

 18. $('#password').show();
  $('#password').hide(500, function(){
  // kod do wykonania po zakończeniu urkywania
  });
  $('#password').fadeIn();
  $('#password').fadeOut();
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Pokazywanie/ukrywanie elementów
  18

  View Slide

 19. • Asyncronous JavaScript and Xml
  • Sposób na komunikację z serwerem „w tle”
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  Czym jest Ajax?
  19

  View Slide

 20. $.ajax({
  type : "POST",
  url : "AddCard",
  data : {
  CardId : 7,
  CardName : 'Point'
  },
  success: function(data) {
  },
  error: function(jqXHR, errorText, errorThrown) {
  }
  });
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  $.ajax()
  20

  View Slide

 21. $.get("GetCard", {cardId: card.Id},
  function(data){
  alert(data);
  }
  );
  $.post("SaveCard", {cardId: id,
  cardName: name}, function(data){
  if(data.success){
  alert("data saved");
  }
  };
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017
  $.get(), $.post()
  21

  View Slide

 22. Let’s code ’litte
  Kurs MVC - jQuery 04.04.2017 22

  View Slide

 23. Dzięki bardzo za uwagę!

  View Slide

 24. PGS Software S.A.
  Tel.: +48 71 79 82 692
  Fax: +48 71 79 82 690
  E-mail: [email protected]
  www.pgs-soft.com

  View Slide