[YOPO] You Only Propagate Once: Accelerating Adversarial Training via Maximal Principle

8573de3c5befe06481bbc39691e37511?s=47 tanimutomo
October 01, 2019

[YOPO] You Only Propagate Once: Accelerating Adversarial Training via Maximal Principle

Accepted by ICCV2019
Authors
#Dinghuai_Zhang #Tianyuan_Zhang #Yiping_Lu #Zhanxing_Zhu #Bin_Dong
Affiliation
Peking University

8573de3c5befe06481bbc39691e37511?s=128

tanimutomo

October 01, 2019
Tweet