[YOPO] You Only Propagate Once: Accelerating Adversarial Training via Maximal Principle

130418291ad2f0e13160e1e9c97e536d?s=47 tanimutomo
October 01, 2019

[YOPO] You Only Propagate Once: Accelerating Adversarial Training via Maximal Principle

Accepted by ICCV2019
Authors
#Dinghuai_Zhang #Tianyuan_Zhang #Yiping_Lu #Zhanxing_Zhu #Bin_Dong
Affiliation
Peking University

130418291ad2f0e13160e1e9c97e536d?s=128

tanimutomo

October 01, 2019
Tweet