KOF2015 emacs 18.59 and mule 1.1 on NetBSD 7.0

KOF2015 emacs 18.59 and mule 1.1 on NetBSD 7.0

KOF2015 関西オープンソースの「BSDなひととき」のセミナーで発表した
「emacs 18.59 / mule 1.1 を NetBSD 7.0 で動かした話」
のスライドです。

7fe50ce1ac047336d7804e47aec56391?s=128

Izumi Tsutsui

November 07, 2015
Tweet