Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FreeIPA: zintegrowane zarządzanie użytkownikami

Tomasz
March 25, 2014

FreeIPA: zintegrowane zarządzanie użytkownikami

Prezentacja na Tech 3camp

https://vimeo.com/90209342

Tomasz

March 25, 2014
Tweet

More Decks by Tomasz

Other Decks in Technology

Transcript

 1. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. © 2013 Acxiom

  Corporation. All Rights Reserved. Zintegrowane zarządzanie użytkownikami FreeIPA 2014-03-24 – Tomasz Torcz
 2. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Agenda - Prelegent

  - Problem - Rozwiązanie - Pytania 2
 3. Prelegent 3

 4. Problem 4

 5. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Mały startup –

  mały problem - admin ogarnięty? 5
 6. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Mały startup –

  mały problem - admin ogarnięty? - konta dla deweloperów, appek 6
 7. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Mały startup –

  mały problem - admin ogarnięty? - konta dla deweloperów, appek - rośniemy! Kolejne serwery, kolejne konta 7
 8. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Duży startup –

  ? - admin ogarnięty? - konta dla deweloperów, appek - rośniemy! Kolejne serwery, kolejne konta 8
 9. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Social network for

  sysadmins: $ wc -l .ssh/known_hosts 2140 .ssh/known_hosts 9
 10. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Duży startup –

  ? - admin ogarnięty? - konta dla deweloperów, appek - rośniemy! Kolejne serwery, kolejne konta - ale to już było. 10
 11. FreeIPA 11

 12. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. FreeIPA - rozwiązanie

  darmowe by Red Hat - dostępne również płatne wsparcie - wstępnie skonfigurowane komponenty 12
 13. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. FreeIPA – prawie

  jak appliance # ipactl status Directory Service: RUNNING krb5kdc Service: RUNNING kadmin Service: RUNNING named Service: RUNNING ipa_memcached Service: RUNNING httpd Service: RUNNING pki-tomcatd Service: RUNNING ipa-otpd Service: RUNNING 13
 14. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. FreeIPA - rozwiązanie

  darmowe by Red Hat - dostępne również płatne wsparcie - wstępnie skonfigurowane komponenty - serwer LDAP + ludzki interfejs 14
 15. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. LDAP manualnie dn:

  uid=jsmith,ou=people,dc=dev,dc=local cn: John Smith givenName: John sn: Smith uid: jsmith uidNumber: 10000 gidNumber: 10000 homeDirectory: /home/jsmith mail: [email protected] objectClass: top objectClass: posixAccount objectClass: shadowAccount objectClass: inetOrgPerson objectClass: organizationalPerson objectClass: person loginShell: /bin/bash userPassword: {CRYPT}* 15
 16. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. LDAP FreeIPA 16

 17. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Instalacja/konfiguracja - serwer:

  pytania i odpowiedzi - klient: ipa-client-install - autodetekcja via DNS 17
 18. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Po stronie klienta

  3.6. Setting up a Linux Client Through Kickstart 3.7. Configuring a Microsoft Windows System to Join the FreeIPA Realm 3.8. Configuring a Solaris System as a FreeIPA Client 3.9. Configuring an HP-UX System as a FreeIPA Client 3.10. Configuring an AIX System as a FreeIPA Client 18
 19. FreeIPA - bonusy 19

 20. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. One Time Passwords

  • Google Authenticator FreeOTP 20
 21. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Single Sign On

  - dystrybucja kluczy ssh? – nie, dziękuję - jedno hasło dziennie - webapps 21
 22. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. sudo 22

 23. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. sudo 23

 24. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Social network for

  sysadmins: $ wc -l .ssh/known_hosts 2140 .ssh/known_hosts 24
 25. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Rozszerzalność - to

  wciąż LDAP - API: - XMLRPC - JSON - Python SDK - CLI 25
 26. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. © 2013 Acxiom

  Corporation. All Rights Reserved. Zintegrowane zarządzanie użytkownikami FreeIPA 2014-03-24 – [email protected]
 27. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. Źródła - http://mindref.blogspot.com/2010/12/openldap-

  create-user.html - http://xkcd.com/149/ 27
 28. © 2013 Acxiom Corporation. All Rights Reserved. DNS też w

  wersji dla ludzi! 28