Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Zastosowanie swarmingu do dystrybucji danych

Tomasz
October 31, 2007

Zastosowanie swarmingu do dystrybucji danych

Prezentacja z obrony pracy dyplomowej.

Tomasz

October 31, 2007
Tweet

More Decks by Tomasz

Other Decks in Research

Transcript

 1. Zastosowanie Zastosowanie swarmingu swarmingu do do dystrybucji danych dystrybucji danych

  Tomasz Torcz Systemy Teleinformatyczne WETI PG Gdańsk, 31.X.2007
 2. Moje rozwiązanie: nowatorskie połączenie IM + p2p natychmiastowe powiadomienie efektywny

  transfer zmierzyłem z udziałem 20 węzłów skaluje się z liczbą klientów HTTP/FTP wprost przeciwnie
 3. Podsumowanie Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź 2007 rozwiązanie przyszłościowe p2p

  powoli dostrzegane (Blizzard) wąskie gardło – komunikacja istniejące know-how
 4. Zastosowanie Zastosowanie swarmingu swarmingu do do dystrybucji danych dystrybucji danych

  Tomasz Torcz Systemy Teleinformatyczne WETI PG Gdańsk, 31.X.2007