Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Podziel się wiedzą: systemd

Tomasz
October 14, 2010

Podziel się wiedzą: systemd

Wewnętrzna prezentacja dla pracowników UTC Fire&Security.

Tomasz

October 14, 2010
Tweet

More Decks by Tomasz

Other Decks in Technology

Transcript

 1. systemd
  wymyślmy jeszcze jedno koło
  Podziel Się Wiedzą
  Podziel Się Wiedzą
  Tomasz Torcz
  Tomasz Torcz


  View full-size slide

 2. Rozdzielnik
  co to jest init?
  jaką ma rolę?
  dlaczego systemd?

  View full-size slide

 3. SystemV init
  PID 1
  /etc/inittab
  sysinit:
  initdefault:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Init#Other_styles

  View full-size slide

 4. Mamo, skąd się biorą procesy?
  - boot
  - cron, at
  - inetd
  - D-Bus activation

  View full-size slide

 5. Autorzy
  systemd% git log --format=%an | sort -u | wc -l
  37
  Kay Sievers, Lennart Poettering >10 commitów
  Pomysły: reszta świata

  View full-size slide

 6. Usługi to nie wszystko
  usługi
  gniazda
  punkty mountowania
  pliki, katalogi
  upływ czasu
  urządzenia, cele

  View full-size slide

 7. Ale mu już mamy koło!
  /etc/init.d/*
  /etc/fstab
  /etc/init/*
  kernel command line
  (emergency, single itp.)

  View full-size slide

 8. Usługi
  zależności
  restartowanie
  demonizacja
  limity (CPU, I/O, mem)

  View full-size slide

 9. Usługi - kontrola
  WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group=
  SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust=
  IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy=
  CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork=
  CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile=
  StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath=
  SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix=
  TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA=
  LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS=
  LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS=
  LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE=
  LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName=
  Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop=
  ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories=
  InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=

  View full-size slide

 10. Gniazda
  kompatybilność (x)inetd
  niezrywalne połączenia
  przykład: syslog
  pełna kontrola

  View full-size slide

 11. Gniazda - kontrola
  BindIPv6Only= Backlog=
  BindToDevice= SocketMode=
  MaxConnections= KeepAlive=
  Priority= ReceiveBuffer=
  SendBuffer= IPTOS= IPTTL= Mark=
  PipeSize= FreeBind= TCPCongestion=

  View full-size slide

 12. Urządzenia
  współpraca z udev
  start aplikacji zależny od sprzętu

  View full-size slide

 13. Timery
  cykliczne czynności:
  czyszczenie
  raportowanie
  w przyszłości cron

  View full-size slide

 14. Wymagania
  jądro 2.6.32
  devtmpfs
  D-Bus 1.4.0
  udev 151

  View full-size slide

 15. Podsumowując
  lepsza kontrola – restarty, limity
  OnFailure
  pilnowanie zależności
  mniej kodu: demonizowanie, sockety

  View full-size slide

 16. Podsumowując 2
  zintegrowanie usług dystrybucyjnych
  (random seed, clock)
  ujednolicenie skryptów startowych
  szybki start, zintegrowany readahead

  View full-size slide

 17. avahi-daemon.socket
  [Unit]
  Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket
  [Socket]
  ListenStream=/var/run/avahi-daemon/socket
  [Install]
  WantedBy=sockets.target

  View full-size slide

 18. avahi-daemon.service
  [Unit]
  Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  Requires=avahi-daemon.socket
  After=syslog.target
  [Service]
  Type=dbus
  BusName=org.freedesktop.Avahi
  ExecStart=/usr/sbin/avahi-daemon -s
  ExecReload=/usr/sbin/avahi-daemon -r
  NotifyAccess=main
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  Also=avahi-daemon.socket

  View full-size slide

 19. systemctl status
  # systemctl status avahi-daemon.service
  avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service)
  Active: active (running) since [Sat, 18 Sep 2010 23:32:54 +0200; 16h ago]
  Main PID: 3300 (avahi-daemon)
  Status: "Server startup complete. Host name is dhartha.local. Local service
  cookie is 966442585."
  CGroup: name=systemd:/systemd-1/avahi-daemon.service
  ├ 3300 avahi-daemon: running [dhartha.local]
  └ 3305 avahi-daemon: chroot helper

  View full-size slide

 20. status mount
  # systemctl status boot.mount
  boot.mount - /boot
  Loaded: loaded
  Active: active (mounted) since [Sat, 18 Sep 2010 23:32:54 +0200; 16h ago]
  Where: /boot
  CGroup: name=systemd:/systemd-1/boot.mount

  View full-size slide

 21. systemd:
  wymyślmy jeszcze jedno koło
  Podziel Się Wiedzą
  Podziel Się Wiedzą
  Tomasz Torcz
  Tomasz Torcz


  View full-size slide

 22. na koniec co nam daje
  lepsza kontrola – restarty, limity
  pilnowanie zależnosci
  nie trzeba pisac kodu do demonizowania,
  otwierania socketow itp.
  typowo dystrybucyje (random seed, clock)
  zintegrowane
  ujednolicenie skryptow startowych miedzy
  dystrybucjami
  syslog lekarstwo na raka
  OnFailure
  szybki start, zintegrowany readahead

  View full-size slide