Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Podziel się wiedzą: systemd

Tomasz
October 14, 2010

Podziel się wiedzą: systemd

Wewnętrzna prezentacja dla pracowników UTC Fire&Security.

Tomasz

October 14, 2010
Tweet

More Decks by Tomasz

Other Decks in Technology

Transcript

 1. systemd wymyślmy jeszcze jedno koło Podziel Się Wiedzą Podziel Się

  Wiedzą Tomasz Torcz Tomasz Torcz <[email protected]> <[email protected]>
 2. Rozdzielnik co to jest init? jaką ma rolę? dlaczego systemd?

 3. SystemV init PID 1 /etc/inittab sysinit: initdefault: http://en.wikipedia.org/wiki/Init#Other_styles

 4. Mamo, skąd się biorą procesy? - boot - cron, at

  - inetd - D-Bus activation
 5. Autorzy systemd% git log --format=%an | sort -u | wc

  -l 37 Kay Sievers, Lennart Poettering >10 commitów Pomysły: reszta świata
 6. Usługi to nie wszystko usługi gniazda punkty mountowania pliki, katalogi

  upływ czasu urządzenia, cele
 7. Ale mu już mamy koło! /etc/init.d/* /etc/fstab /etc/init/* kernel command

  line (emergency, single itp.)
 8. Usługi zależności restartowanie demonizacja limity (CPU, I/O, mem)

 9. Usługi - kontrola WorkingDirectory= RootDirectory= User= Group= SupplementaryGroups= Nice= OOMScoreAdjust=

  IOSchedulingClass= IOSchedulingPriority= CPUSchedulingPolicy= CPUSchedulingPriority= CPUSchedulingResetOnFork= CPUAffinity= UMask= Environment= EnvironmentFile= StandardInput= StandardOutput= StandardError= TTYPath= SyslogIdentifer= SyslogFacility= SyslogLevel= SyslogLevelPrefix= TimerSlackNSec= LimitCPU= LimitFSIZE= LimitDATA= LimitSTACK= LimitCORE= LimitRSS= LimitNOFILE= LimitAS= LimitNPROC= LimitMEMLOCK= LimitLOCKS= LimitSIGPENDING= LimitMSGQUEUE= LimitNICE= LimitRTPRIO= LimitRTTIME= PAMName= TCPWrapName= Capabilities= SecureBits= CapabilityBoundingSetDrop= ControlGroup= ReadWriteDirectories= ReadOnlyDirectories= InaccessibleDirectories= PrivateTmp= MountFlags=
 10. Gniazda kompatybilność (x)inetd niezrywalne połączenia przykład: syslog pełna kontrola

 11. Gniazda - kontrola BindIPv6Only= Backlog= BindToDevice= SocketMode= MaxConnections= KeepAlive= Priority=

  ReceiveBuffer= SendBuffer= IPTOS= IPTTL= Mark= PipeSize= FreeBind= TCPCongestion=
 12. Urządzenia współpraca z udev start aplikacji zależny od sprzętu

 13. Timery cykliczne czynności: czyszczenie raportowanie w przyszłości cron

 14. Wymagania jądro 2.6.32 devtmpfs D-Bus 1.4.0 udev 151

 15. Podsumowując lepsza kontrola – restarty, limity OnFailure pilnowanie zależności mniej

  kodu: demonizowanie, sockety
 16. Podsumowując 2 zintegrowanie usług dystrybucyjnych (random seed, clock) ujednolicenie skryptów

  startowych szybki start, zintegrowany readahead
 17. avahi-daemon.socket [Unit] Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket [Socket] ListenStream=/var/run/avahi-daemon/socket [Install]

  WantedBy=sockets.target
 18. avahi-daemon.service [Unit] Description=Avahi mDNS/DNS-SD Stack Requires=avahi-daemon.socket After=syslog.target [Service] Type=dbus BusName=org.freedesktop.Avahi

  ExecStart=/usr/sbin/avahi-daemon -s ExecReload=/usr/sbin/avahi-daemon -r NotifyAccess=main [Install] WantedBy=multi-user.target Also=avahi-daemon.socket
 19. systemctl status # systemctl status avahi-daemon.service avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD

  Stack Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service) Active: active (running) since [Sat, 18 Sep 2010 23:32:54 +0200; 16h ago] Main PID: 3300 (avahi-daemon) Status: "Server startup complete. Host name is dhartha.local. Local service cookie is 966442585." CGroup: name=systemd:/systemd-1/avahi-daemon.service ├ 3300 avahi-daemon: running [dhartha.local] └ 3305 avahi-daemon: chroot helper
 20. status mount # systemctl status boot.mount boot.mount - /boot Loaded:

  loaded Active: active (mounted) since [Sat, 18 Sep 2010 23:32:54 +0200; 16h ago] Where: /boot CGroup: name=systemd:/systemd-1/boot.mount
 21. systemd: wymyślmy jeszcze jedno koło Podziel Się Wiedzą Podziel Się

  Wiedzą Tomasz Torcz Tomasz Torcz <[email protected]> <[email protected]>
 22. na koniec co nam daje lepsza kontrola – restarty, limity

  pilnowanie zależnosci nie trzeba pisac kodu do demonizowania, otwierania socketow itp. typowo dystrybucyje (random seed, clock) zintegrowane ujednolicenie skryptow startowych miedzy dystrybucjami syslog lekarstwo na raka OnFailure szybki start, zintegrowany readahead