UI/UX workflow tại Thegioididong.com và một số kinh nghiệm khi theo nghề UI/UX/PM

1f591203dfe8ce09aa14af77d2fe448e?s=47 tungjacob
September 12, 2018

UI/UX workflow tại Thegioididong.com và một số kinh nghiệm khi theo nghề UI/UX/PM

Đường link download file PDF: http://bit.ly/workflow-tgdd . Bạn có thể tải file này về và có thể click được vào các đường link bên trong slide để xem thêm các nội dung liên quan.

1f591203dfe8ce09aa14af77d2fe448e?s=128

tungjacob

September 12, 2018
Tweet