Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nie bądź frajerem!

Nie bądź frajerem!

More Decks by Akademickie Spotkania Biblijne

Other Decks in Science

Transcript

 1. Nie bądź
  KSIĘGA RODZAJU 25 i 27

  View full-size slide

 2. Struktura
  Jak nie być frajerem:
  • Sprzedaż pierworództwa
  - dwie rzeczy, których nie robić
  •Wyłudzenie błogosławieństwa
  - trzy rzeczy, które mamy robić

  View full-size slide

 3. RDZ 25:19-34
  (19) To natomiast są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama:
  Otóż Abraham był ojcem Izaaka.
  (20) Gdy Izaak miał czterdzieści lat, pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela,
  Aramejczyka z Paddan-Aram, a siostrę Aramejczyka Labana.
  (21) Rebeka była niepłodna, lecz Izaak wstawiał się za swą żoną do PANA i PAN
  dał się ubłagać — jego żona Rebeka poczęła.
  (22) W czasie ciąży dzieci trącały się w jej wnętrzu, dlatego pytała: Skoro już
  jestem w ciąży, to dlaczego mnie to spotyka? I poszła zapytać PANA.
  (23) PAN jej odpowiedział:
  Dwa narody nosisz w swym łonie, ludy już w twym wnętrzu
  podzielone. Jeden będzie miał nad drugim przewagę i starszy będzie
  służył młodszemu.

  View full-size slide

 4. RDZ 25:19-34
  (24) Gdy nadszedł czas rozwiązania, Rebeka rzeczywiście urodziła bliźnięta.
  (25) Pierwszy wyszedł cały rudy i niczym płaszcz włochaty — nadano mu imię
  Ezaw.
  (26) Za nim pojawił się jego brat. Ponieważ rączką trzymał za piętę Ezawa,
  nazwano go Jakub. Izaak miał sześćdziesiąt lat, kiedy został ich ojcem.
  (27) Gdy chłopcy wyrośli, Ezaw znał się świetnie na łowach, był człowiekiem
  otwartych przestrzeni. Jakub był spokojnym. Trzymał się namiotów.
  (28) Izaak kochał Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba.

  View full-size slide

 5. RDZ 25:19-34
  (29) Pewnego razu Jakub przyrządził potrawę. Ezaw akurat przyszedł z pola
  zmęczony.
  (30) Poprosił Jakuba: Daj mi się najeść tej twojej czerwonej potrawy, bo padam
  ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom.
  (31) Najpierw sprzedaj mi swe pierworodztwo — odpowiedział Jakub.
  (32) Posłuchaj — wyrzucił Ezaw — ja umieram! Co mi po pierworodztwie?!
  (33) Jakub nie ustępował: Więc mi najpierw przysięgnij. I Ezaw przysiągł.
  Sprzedał swe pierworodztwo Jakubowi!
  (34) Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę z soczewicy — ten zaś jadł
  i pił, i wstał, i poszedł. I tak pogardził Ezaw pierworodztwem.

  View full-size slide

 6. Nie bądź frajerem!
  1. Nie oddawaj
  cennego za bezcen
  2. Nie wykorzystuj
  słabości drugiej
  osoby

  View full-size slide

 7. RDZ 27:1-29
  (1) Gdy Izaak zestarzał się i osłabł jego wzrok, tak że zaniewidział, przywołał
  swego starszego syna Ezawa i tak zaczął: Mój synu! Słucham – odpowiedział
  Ezaw.
  (2) Jak widzisz, jestem stary, nie znam dnia mojej śmierci.
  (3) Weź zaraz, proszę, swój sprzęt, kołczan oraz łuk, wyjdź w pole i upoluj mi
  jakieś zwierzę.
  (4) Przyrządź mi coś smacznego, tak jak wiesz, że lubię, i przynieś mi do
  zjedzenia. Chciałbym ci pobłogosławić, zanim stąd odejdę.
  (5) Rozmowę Izaaka z Ezawem podsłuchiwała Rebeka. Gdy Ezaw wyruszył na
  łowy, by coś upolować i przynieść,

  View full-size slide

 8. RDZ 27:1-29
  (6) Rebeka we-zwała swego syna Jakuba: Właśnie usłyszałam, jak twój ojciec
  rozmawia z twoim bratem Ezawem:
  (7) Upoluj mi coś — powiedział — przyrządź mi jakiś przysmak, a gdy zjem
  pobłogosławię cię wobec PANA, zanim umrę.
  (8) Teraz więc zrób, co ci każę, mój synu:
  (9) Idź do owiec i wybierz mi dwie jak najlepsze kózki. Przy-rządzę z nich dla
  twego ojca jeden z tych przysmaków, za którymi tak przepada.
  (10) Zaniesiesz go potem ojcu, niech go sobie spożyje, a następnie niech
  pobłogosławi cię, zanim umrze.

  View full-size slide

 9. RDZ 27:1-29
  (11) Jakub wysłuchał swojej matki Rebeki i zauważył: Mój brat Ezaw jest mocno
  owłosiony, ja natomiast jestem raczej gładki.
  (12) Jeśli ojciec zechce mnie dotknąć, może uznać, że sobie z niego kpię — i
  wtedy ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo.
  (13) Przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, niech spadnie na mnie, synu
  mój! — odpowiedziała matka. — Zrób to, co mówię: Idź, przynieś mi kózki!
  (14) Jakub poszedł, wybrał kózki i przyniósł matce, a ona
  z nich przyrządziła przysmak, tak jak to lubił ojciec.
  (15) Następnie Rebeka wyszukała w swym domu szaty starszego syna Ezawa,
  najpiękniejsze, jakie miała, i ubrała w nie syna młodszego — Jakuba.

  View full-size slide

 10. RDZ 27:1-29
  (16) Ponadto skórkami koźląt okryła jego ręce i jego gładką szyję.
  (17) W końcu dała mu do rąk swój przysmak i chleb, który przygotowała.
  (18) Jakub udał się do ojca: Ojcze! — zaczął — już jestem! Lecz kim ty jesteś,
  mój synu?
  (19) Wtedy Jakub powie-dział: To ja, Ezaw, twój pierworodny! Zrobiłem, jak
  powiedziałeś. Wstań, proszę, usiądź i skosztuj tego, co ci upolowałem, a potem
  mnie pobłogosław.
  (20) Co się stało, że się tak uwinąłeś z tym polowaniem, mój synu? — zapytał
  zdziwiony ojciec. PAN, twój Bóg, sprawił, że mi się powiodło.

  View full-size slide

 11. RDZ 27:1-29
  (21) Zbliż się — poprosił Izaak — niech cię dotknę, mój synu, czy to ty jesteś
  moim synem Ezawem, czy nie.
  (22) Jakub podszedł do Izaaka, który dotknął go i stwierdził: Głos jest głosem
  Jakuba, ale ręce — rękami Ezawa.
  (23) Nie rozpoznał go. Jego ręce były owłosione podobnie jak ręce Ezawa.
  Podziękował więc za posiłek.
  (24) Po chwili jednak zapytał: Czy to ty jesteś moim synem Ezawem? Tak, to
  ja! — odpowiedział.
  (25) Podaj mi więc ten przysmak — poprosił — niech skosztuję tego, co
  upolował mój syn! Potem ci pobłogosławię. Jakub podał mu potrawę i Izaak
  zaczął jeść. Przyniósł także wina, by ojciec mógł się napić.

  View full-size slide

 12. RDZ 27:1-29
  (26) W końcu ojciec powiedział: Zbliż się, proszę, i pocałuj mnie, mój synu.
  (27) Jakub podszedł i pocałował go. A gdy ojciec poczuł woń jego szat, zaczął
  mu błogosławić:
  O, tak! To jest woń mego syna — jak woń pól, które pobłogosławił PAN.
  (28) Niech ci Bóg udzieli rosy nieba
  i żyzności pól, niech cię darzy obfitością zbóż i zbiorów wina.
  (29) Niech ci służą ludy, niech ci się kłaniają narody — bądź panem swoich
  braci, i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty ten,
  kto cię przeklina, a błogosławiony ten, kto cię błogosławi.

  View full-size slide

 13. Nie bądź frajerem!
  3. Myśl
  o konsekwencjach
  swoich czynów
  1. Nie oddawaj
  cennego za bezcen
  2. Nie wykorzystuj
  słabości drugiej
  osoby

  View full-size slide

 14. RDZ 27:30-41
  (30) Ledwie Izaak pobłogosławił Jakuba i ledwie Jakub od niego wyszedł, z
  łowów wrócił jego brat Ezaw.
  (31) Również on przyrządził potrawę i przyniósł ją swemu ojcu: Niech mój
  ojciec wstanie — zaprosił — i niech skosztuje łowów swego syna, aby potem
  mógł mi błogosławić.
  (32) Kim ty jesteś? — zapytał Izaak. To ja, Ezaw, twój syn pierworodny!
  (33) Izaak zadrżał. Kim więc był ten — zapytał — który był tutaj przed tobą?
  Przyniósł mi potrawę z tego, co upolował, ja to wszystko jadłem i
  pobłogosławiłem go.
  I będzie on błogosławiony!
  (34) Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca, wydał z siebie gorzki krzyk rozpaczy. Potem
  jęknął: Pobłogosław także mnie, mój ojcze!

  View full-size slide

 15. RDZ 27:30-41
  (35) Ojciec powiedział: Twój brat przyszedł podstępnie
  i przejął twe błogosławieństwo.
  (36) Słusznie nazwano go Jakub — uznał Ezaw. — Podszedł mnie już
  dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo a teraz — błogosławieństwo.
  I zapytał: Czy nie zachowałeś błogosławieństwa również dla mnie?
  (37) Cóż powiedzieć? Ustanowiłem go panem nad tobą — odezwał się Izaak
  do Ezawa — dałem mu za sługi wszystkich jego braci, wsparłem go zbożem i
  winem, co więc mogę zrobić dla ciebie, mój synu?
  (38) Czy masz tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? — nie ustawał Ezaw.
  — Pobłogosław także mnie, mój ojcze! I po chwili wybuchł Ezaw głośnym
  płaczem.

  View full-size slide

 16. RDZ 27:30-41
  (39) Wtedy Izaak, jego ojciec, przemówił: Oto z dala od urodzajnej ziemi leżeć
  będzie twoja siedziba, z dala od rosy zstępującej z nieba.
  (40) Będziesz żył z miecza i służył swemu bratu, lecz gdy się postarasz, zerwiesz
  jego jarzmo ze swego karku.
  (41) To błogosławieństwo, którego udzielił Izaak Jakubowi, wywołało w Ezawie
  głęboką niechęć do brata. Gdy miną dni żałoby po ojcu — postanowił Ezaw —
  zabiję Jakuba, mego brata.

  View full-size slide

 17. Nie bądź frajerem!
  3. Myśl
  o konsekwencjach
  swoich czynów
  4. Ufaj Bogu
  1. Nie oddawaj
  cennego za bezcen
  2. Nie wykorzystuj
  słabości drugiej
  osoby
  „Dni mojej wędrówki to sto trzydzieści lat. Krótkie i złe były
  lata mego życia i nie dosięgły lat wędrówki moich ojców.”
  RDZ 47:9

  View full-size slide

 18. [Rebeka] „Przekleństwo, które miałoby spaść
  na ciebie, niech spadnie na mnie, synu mój!”
  RDZ 27:13
  „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał,
  sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was
  przyprowadzić do Boga. Choć zabito Jego ciało,
  został On ożywiony w Duchu.”
  1 P 3:18
  5. Idź za Jezusem!

  View full-size slide

 19. Nie bądź frajerem!
  3. Myśl
  o konsekwencjach
  swoich czynów
  4. Ufaj Bogu
  1. Nie oddawaj
  cennego za bezcen
  2. Nie wykorzystuj
  słabości drugiej
  osoby
  5. Idź za Jezusem!

  View full-size slide