Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nie bądź frajerem!

Nie bądź frajerem!

Transcript

 1. Nie bądź KSIĘGA RODZAJU 25 i 27

 2. Struktura Jak nie być frajerem: • Sprzedaż pierworództwa - dwie

  rzeczy, których nie robić •Wyłudzenie błogosławieństwa - trzy rzeczy, które mamy robić
 3. RDZ 25:19-34 (19) To natomiast są dzieje rodu Izaaka, syna

  Abrahama: Otóż Abraham był ojcem Izaaka. (20) Gdy Izaak miał czterdzieści lat, pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, a siostrę Aramejczyka Labana. (21) Rebeka była niepłodna, lecz Izaak wstawiał się za swą żoną do PANA i PAN dał się ubłagać — jego żona Rebeka poczęła. (22) W czasie ciąży dzieci trącały się w jej wnętrzu, dlatego pytała: Skoro już jestem w ciąży, to dlaczego mnie to spotyka? I poszła zapytać PANA. (23) PAN jej odpowiedział: Dwa narody nosisz w swym łonie, ludy już w twym wnętrzu podzielone. Jeden będzie miał nad drugim przewagę i starszy będzie służył młodszemu.
 4. RDZ 25:19-34 (24) Gdy nadszedł czas rozwiązania, Rebeka rzeczywiście urodziła

  bliźnięta. (25) Pierwszy wyszedł cały rudy i niczym płaszcz włochaty — nadano mu imię Ezaw. (26) Za nim pojawił się jego brat. Ponieważ rączką trzymał za piętę Ezawa, nazwano go Jakub. Izaak miał sześćdziesiąt lat, kiedy został ich ojcem. (27) Gdy chłopcy wyrośli, Ezaw znał się świetnie na łowach, był człowiekiem otwartych przestrzeni. Jakub był spokojnym. Trzymał się namiotów. (28) Izaak kochał Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba.
 5. RDZ 25:19-34 (29) Pewnego razu Jakub przyrządził potrawę. Ezaw akurat

  przyszedł z pola zmęczony. (30) Poprosił Jakuba: Daj mi się najeść tej twojej czerwonej potrawy, bo padam ze zmęczenia. Dlatego nazwano go Edom. (31) Najpierw sprzedaj mi swe pierworodztwo — odpowiedział Jakub. (32) Posłuchaj — wyrzucił Ezaw — ja umieram! Co mi po pierworodztwie?! (33) Jakub nie ustępował: Więc mi najpierw przysięgnij. I Ezaw przysiągł. Sprzedał swe pierworodztwo Jakubowi! (34) Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb oraz potrawę z soczewicy — ten zaś jadł i pił, i wstał, i poszedł. I tak pogardził Ezaw pierworodztwem.
 6. Nie bądź frajerem! 1. Nie oddawaj cennego za bezcen 2.

  Nie wykorzystuj słabości drugiej osoby
 7. RDZ 27:1-29 (1) Gdy Izaak zestarzał się i osłabł jego

  wzrok, tak że zaniewidział, przywołał swego starszego syna Ezawa i tak zaczął: Mój synu! Słucham – odpowiedział Ezaw. (2) Jak widzisz, jestem stary, nie znam dnia mojej śmierci. (3) Weź zaraz, proszę, swój sprzęt, kołczan oraz łuk, wyjdź w pole i upoluj mi jakieś zwierzę. (4) Przyrządź mi coś smacznego, tak jak wiesz, że lubię, i przynieś mi do zjedzenia. Chciałbym ci pobłogosławić, zanim stąd odejdę. (5) Rozmowę Izaaka z Ezawem podsłuchiwała Rebeka. Gdy Ezaw wyruszył na łowy, by coś upolować i przynieść,
 8. RDZ 27:1-29 (6) Rebeka we-zwała swego syna Jakuba: Właśnie usłyszałam,

  jak twój ojciec rozmawia z twoim bratem Ezawem: (7) Upoluj mi coś — powiedział — przyrządź mi jakiś przysmak, a gdy zjem pobłogosławię cię wobec PANA, zanim umrę. (8) Teraz więc zrób, co ci każę, mój synu: (9) Idź do owiec i wybierz mi dwie jak najlepsze kózki. Przy-rządzę z nich dla twego ojca jeden z tych przysmaków, za którymi tak przepada. (10) Zaniesiesz go potem ojcu, niech go sobie spożyje, a następnie niech pobłogosławi cię, zanim umrze.
 9. RDZ 27:1-29 (11) Jakub wysłuchał swojej matki Rebeki i zauważył:

  Mój brat Ezaw jest mocno owłosiony, ja natomiast jestem raczej gładki. (12) Jeśli ojciec zechce mnie dotknąć, może uznać, że sobie z niego kpię — i wtedy ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo. (13) Przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, niech spadnie na mnie, synu mój! — odpowiedziała matka. — Zrób to, co mówię: Idź, przynieś mi kózki! (14) Jakub poszedł, wybrał kózki i przyniósł matce, a ona z nich przyrządziła przysmak, tak jak to lubił ojciec. (15) Następnie Rebeka wyszukała w swym domu szaty starszego syna Ezawa, najpiękniejsze, jakie miała, i ubrała w nie syna młodszego — Jakuba.
 10. RDZ 27:1-29 (16) Ponadto skórkami koźląt okryła jego ręce i

  jego gładką szyję. (17) W końcu dała mu do rąk swój przysmak i chleb, który przygotowała. (18) Jakub udał się do ojca: Ojcze! — zaczął — już jestem! Lecz kim ty jesteś, mój synu? (19) Wtedy Jakub powie-dział: To ja, Ezaw, twój pierworodny! Zrobiłem, jak powiedziałeś. Wstań, proszę, usiądź i skosztuj tego, co ci upolowałem, a potem mnie pobłogosław. (20) Co się stało, że się tak uwinąłeś z tym polowaniem, mój synu? — zapytał zdziwiony ojciec. PAN, twój Bóg, sprawił, że mi się powiodło.
 11. RDZ 27:1-29 (21) Zbliż się — poprosił Izaak — niech

  cię dotknę, mój synu, czy to ty jesteś moim synem Ezawem, czy nie. (22) Jakub podszedł do Izaaka, który dotknął go i stwierdził: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce — rękami Ezawa. (23) Nie rozpoznał go. Jego ręce były owłosione podobnie jak ręce Ezawa. Podziękował więc za posiłek. (24) Po chwili jednak zapytał: Czy to ty jesteś moim synem Ezawem? Tak, to ja! — odpowiedział. (25) Podaj mi więc ten przysmak — poprosił — niech skosztuję tego, co upolował mój syn! Potem ci pobłogosławię. Jakub podał mu potrawę i Izaak zaczął jeść. Przyniósł także wina, by ojciec mógł się napić.
 12. RDZ 27:1-29 (26) W końcu ojciec powiedział: Zbliż się, proszę,

  i pocałuj mnie, mój synu. (27) Jakub podszedł i pocałował go. A gdy ojciec poczuł woń jego szat, zaczął mu błogosławić: O, tak! To jest woń mego syna — jak woń pól, które pobłogosławił PAN. (28) Niech ci Bóg udzieli rosy nieba i żyzności pól, niech cię darzy obfitością zbóż i zbiorów wina. (29) Niech ci służą ludy, niech ci się kłaniają narody — bądź panem swoich braci, i niech ci się kłaniają synowie twojej matki. Niech będzie przeklęty ten, kto cię przeklina, a błogosławiony ten, kto cię błogosławi.
 13. Nie bądź frajerem! 3. Myśl o konsekwencjach swoich czynów 1.

  Nie oddawaj cennego za bezcen 2. Nie wykorzystuj słabości drugiej osoby
 14. None
 15. RDZ 27:30-41 (30) Ledwie Izaak pobłogosławił Jakuba i ledwie Jakub

  od niego wyszedł, z łowów wrócił jego brat Ezaw. (31) Również on przyrządził potrawę i przyniósł ją swemu ojcu: Niech mój ojciec wstanie — zaprosił — i niech skosztuje łowów swego syna, aby potem mógł mi błogosławić. (32) Kim ty jesteś? — zapytał Izaak. To ja, Ezaw, twój syn pierworodny! (33) Izaak zadrżał. Kim więc był ten — zapytał — który był tutaj przed tobą? Przyniósł mi potrawę z tego, co upolował, ja to wszystko jadłem i pobłogosławiłem go. I będzie on błogosławiony! (34) Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca, wydał z siebie gorzki krzyk rozpaczy. Potem jęknął: Pobłogosław także mnie, mój ojcze!
 16. RDZ 27:30-41 (35) Ojciec powiedział: Twój brat przyszedł podstępnie i

  przejął twe błogosławieństwo. (36) Słusznie nazwano go Jakub — uznał Ezaw. — Podszedł mnie już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo a teraz — błogosławieństwo. I zapytał: Czy nie zachowałeś błogosławieństwa również dla mnie? (37) Cóż powiedzieć? Ustanowiłem go panem nad tobą — odezwał się Izaak do Ezawa — dałem mu za sługi wszystkich jego braci, wsparłem go zbożem i winem, co więc mogę zrobić dla ciebie, mój synu? (38) Czy masz tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? — nie ustawał Ezaw. — Pobłogosław także mnie, mój ojcze! I po chwili wybuchł Ezaw głośnym płaczem.
 17. RDZ 27:30-41 (39) Wtedy Izaak, jego ojciec, przemówił: Oto z

  dala od urodzajnej ziemi leżeć będzie twoja siedziba, z dala od rosy zstępującej z nieba. (40) Będziesz żył z miecza i służył swemu bratu, lecz gdy się postarasz, zerwiesz jego jarzmo ze swego karku. (41) To błogosławieństwo, którego udzielił Izaak Jakubowi, wywołało w Ezawie głęboką niechęć do brata. Gdy miną dni żałoby po ojcu — postanowił Ezaw — zabiję Jakuba, mego brata.
 18. Nie bądź frajerem! 3. Myśl o konsekwencjach swoich czynów 4.

  Ufaj Bogu 1. Nie oddawaj cennego za bezcen 2. Nie wykorzystuj słabości drugiej osoby „Dni mojej wędrówki to sto trzydzieści lat. Krótkie i złe były lata mego życia i nie dosięgły lat wędrówki moich ojców.” RDZ 47:9
 19. [Rebeka] „Przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, niech spadnie na

  mnie, synu mój!” RDZ 27:13 „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Choć zabito Jego ciało, został On ożywiony w Duchu.” 1 P 3:18 5. Idź za Jezusem!
 20. Nie bądź frajerem! 3. Myśl o konsekwencjach swoich czynów 4.

  Ufaj Bogu 1. Nie oddawaj cennego za bezcen 2. Nie wykorzystuj słabości drugiej osoby 5. Idź za Jezusem!