$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

PTaQ Day One conference (PL): Radical focus - case study metodyki pracy

PTaQ Day One conference (PL): Radical focus - case study metodyki pracy

http://dayone.ptaq.org/
Historia zespołu programistycznego w dużej firmie produktowej testującego metodologię pracy radical focus (opisana przez Christinę Wodtke w publikacji o takim tytule).
W codziennej pracy nad wytwarzaniem oprogramowania łatwo jest stracić skupienie. Rola QA i testera jest szczególnie podatna na zagrożenie multi-taskingu i rozpraszania się na kilka wątków naraz. Jako zespół przyjęliśmy wyzwanie nowego stylu pracy, wszystko po to żeby skupić się na najważniejszym - wytwarzaniu jak najbardziej wolnego od błędów oraz przydatnego użytkownikom oprogramowania.
W prezentacji omówione zostanie "way of working" zespołu, role w zespole, rodzaj i charakter spotkań, komunikacja oraz narzędzia miękkie i techniczne.

Aleksandra Kornecka

March 30, 2019
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. W punkcie skupienia
  Studium przypadku - praca w radical focus
  Aleksandra Kornecka
  OLX Group
  1

  View Slide

 2. Założenia radical focus
  ● wreszcie osiągać cele
  ● utrzymywać skupienie na priorytetach
  ● nie dać się zwieść "złotym jabłkom"
  ● uzyskać satysfakcję z osiągania celów

  View Slide

 3. To będzie studium przypadku (case study)
  ● forma eksperymentu, eksploracji metodyki pracy radical focus
  ● testowanie podejścia do wytwarzania - 3 miesiące (kwartał)
  ● 2 strony medalu - jak zespół się czuje a jak "performuje", na ile efektywnie
  pracuje
  ● Uwaga: rozwiązanie wyrosłe na OKRach (Objective + Key Results)
  ● Role w zespole: programista, QA, analityk, menedżer produktu
  PROCES + KOMUNIKACJA + NARZĘDZIA

  View Slide

 4. Dlaczego
  chcieliśmy
  spróbować?

  View Slide

 5. Wyzwanie: w szponach multi-taskingu

  View Slide

 6. Wyzwanie: częste zmiany, duży temat

  View Slide

 7. Wyzwanie: rozproszony zespół

  View Slide

 8. "Bo Berlin tak pracuje.." My też spróbujmy!

  View Slide

 9. Nasz
  radical focus

  View Slide

 10. Założenia początkowe (studium przypadku)
  ● Biuro Poznan (7) + biuro Berlin (2)
  ● Setup naszego zespołu: EMs, PM, programiści, analityk, QA
  ● Zwinnie
  ● Maksymalna elastyczność, ale priorytety na tydzień są święte
  ● Każdy jest ekspertem w tym co robi

  View Slide

 11. Podstawy: Zaufanie i kompetencja
  ● Zaufanie do siebie nawzajem w zespole
  ● Zaufanie menedżerów, że osiągniemy tą metodą cele
  ● Cały zespół ma swój wkład w priorytety
  ● Jedyny zespół w biurze w Poznaniu, który tak pracuje

  View Slide

 12. Proces

  View Slide

 13. Trzeba mieć priorytety
  P1
  P2
  P3

  View Slide

 14. Iteracja
  ● cykl 1-tygodniowy
  ● Poniedziałkowe Obietnice (Monday Commitments) = "planowanie"
  ● Piątkowe Zwycięstwa (Friday Winns) = "podsumowanie" pełne mocy
  ● retrospektywa co 2 tygodnie
  ● metryki:
  ○ zaufanie zespołu w byciu coraz bliżej celu
  ○ "szczupłe" (lean) planowanie
  ● brak estymacji zadań (jedyna estymacja = tydzień)

  View Slide

 15. Quality Assistance, shift left

  View Slide

 16. Komunikacja

  View Slide

 17. Jak najmniej spotkań!
  ● poniedziałek i piątek + retro co 2 tygodnie
  ● parowanie się między rolami
  ● parowanie się w ramach jednej roli
  ● szybkie zdzwonienie się lub konsultacja
  ● jak najmniej uczestników
  ● krótkie notatki zbierane w jednym miejscu
  ● dokumentacja większych zmian (wiki, Confluence)
  ● newsletter / podsumowanie tygodnia na koniec (email do
  interesariuszy)

  View Slide

 18. Bot zamiast stand-upów
  ● Slack czat
  ● Integracje, appki
  ● nie blokujemy
  salek :)

  View Slide

 19. Dokument sposobów pracy
  (Ways of Working)
  ● jakie role mamy w zespole
  ● kto co robi
  ● jakich narzędzi używamy do czego
  ● dobre praktyki - brak rozkazów

  View Slide

 20. Narzędzia

  View Slide

 21. View Slide

 22. Ciągła integracja, automatyzacja wydania

  View Slide

 23. Zaangażowany przegląd kodu

  View Slide

 24. Dokumentacja biznesowa programistów
  (JIRA + Confluence)

  View Slide

 25. Shout out - publiczny przegląd
  Merge Request / propozycja znaczących zmian podana do oceny publicznej na
  Slacku

  View Slide

 26. Nasz
  raport z testów
  radical focusu

  View Slide

 27. Rachunek sumienia
  ● + Nie przepalamy czasu na "spotkania dla spotkań"
  ● + Każdy czuje się odpowiedzialny, nie ma "bramkowego"
  ● + dev, analityk, QA czuje rolę doradczą, może się wykazać, nie ślęczy nad
  każdym jednym zadaniem samotnie
  ● + uczymy się wzajemnie o swoich kompetencjach
  ● + zgranie zespołu staje się niewymuszonym faktem
  ● + Product Manager nie jest przykuty do JIRA
  ● - PM musi zaufać zespołowi na cały tydzień :-)
  ● - czasami trudno wybrać priorytety
  ● - trudniej realizować jeśli ktoś ma niską kulturę pracy albo mały staż
  ● - ??? - nadal testujemy radical focus więc ... więcej wniosków przed nami!

  View Slide

 28. Pattern (dobre praktyki)
  ● proaktywne przygotowanie się
  każdego do planowania oraz sesji
  zwycięstw i retrospektywy
  ● zaufanie do osób w zespole oraz ich
  kompetencji
  ● ustalenie jasnych zasad współpracy
  nad priorytetami (może być to po
  planowaniu)
  ● jeden P1/tydzień

  View Slide

 29. Antypattern (złe praktyki)
  ● brak zaufania w zespole
  ● partykularne interesy ponad
  wspólne cele
  ● ustalanie priorytetów per osoba
  a nie per zespół
  ● więcej niż dwa P1, więcej niż 5
  priorytetów w ogóle/tydzień

  View Slide

 30. Framework radical focus dla Ciebie
  ● znany długofalowy cel nadrzędny (np. Objective w metodologii OKR)
  ● współpraca zespołu, autonomia ekspercka, poświęcenie priorytetom
  ● przygotowanie + Poniedziałkowe Obietnice
  ● priorytety na 1 tydzień, podległe celowi nadrzędnemu
  ● jeden P1, max 5 x P2 i P3
  ● Piątkowe Zwycięstwa + podsumowanie
  ● parowanie, spotkania per problem z jak najmniejszą liczbą osób + pisemna
  notatka ze spotkania
  ● retrospektywa co 2 tyg. + konkretne akcje
  ● tygodniowy newsletter / zestawienie na maila w piątek

  View Slide

 31. View Slide

 32. Dziękuję za uwagę!
  AleksandraKornecka.com
  GirlsWhoTest.pl
  OLXgroup.com

  View Slide

 33. Materiały
  ● Wystąpienie Christiny Wodtke o radical focus: https://vimeo.com/86392023
  ● Prezentacja:
  https://www.slideshare.net/futureinsights/accomplish-big-goals-with-objectives-key-results-christi
  na-wodtke/80-Is_our_goal_hurtinganything_we
  ● Książka "Radical Focus": http://eleganthack.com/radical-focus-is-here/
  ● Mit o złotych jabłkach (Atalanta i Hippomenes): https://pl.wikipedia.org/wiki/Atalanta
  ● Artykuł OLX Group o code review:
  https://tech.olx.com/may-the-code-review-be-with-you-3407955e4c19

  View Slide

 34. View Slide