Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PTaQ Day One conference (PL): Radical focus - case study metodyki pracy

PTaQ Day One conference (PL): Radical focus - case study metodyki pracy

http://dayone.ptaq.org/
Historia zespołu programistycznego w dużej firmie produktowej testującego metodologię pracy radical focus (opisana przez Christinę Wodtke w publikacji o takim tytule).
W codziennej pracy nad wytwarzaniem oprogramowania łatwo jest stracić skupienie. Rola QA i testera jest szczególnie podatna na zagrożenie multi-taskingu i rozpraszania się na kilka wątków naraz. Jako zespół przyjęliśmy wyzwanie nowego stylu pracy, wszystko po to żeby skupić się na najważniejszym - wytwarzaniu jak najbardziej wolnego od błędów oraz przydatnego użytkownikom oprogramowania.
W prezentacji omówione zostanie "way of working" zespołu, role w zespole, rodzaj i charakter spotkań, komunikacja oraz narzędzia miękkie i techniczne.

Aleksandra Kornecka

March 30, 2019
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Założenia radical focus • wreszcie osiągać cele • utrzymywać skupienie

  na priorytetach • nie dać się zwieść "złotym jabłkom" • uzyskać satysfakcję z osiągania celów
 2. To będzie studium przypadku (case study) • forma eksperymentu, eksploracji

  metodyki pracy radical focus • testowanie podejścia do wytwarzania - 3 miesiące (kwartał) • 2 strony medalu - jak zespół się czuje a jak "performuje", na ile efektywnie pracuje • Uwaga: rozwiązanie wyrosłe na OKRach (Objective + Key Results) • Role w zespole: programista, QA, analityk, menedżer produktu PROCES + KOMUNIKACJA + NARZĘDZIA
 3. Założenia początkowe (studium przypadku) • Biuro Poznan (7) + biuro

  Berlin (2) • Setup naszego zespołu: EMs, PM, programiści, analityk, QA • Zwinnie • Maksymalna elastyczność, ale priorytety na tydzień są święte • Każdy jest ekspertem w tym co robi
 4. Podstawy: Zaufanie i kompetencja • Zaufanie do siebie nawzajem w

  zespole • Zaufanie menedżerów, że osiągniemy tą metodą cele • Cały zespół ma swój wkład w priorytety • Jedyny zespół w biurze w Poznaniu, który tak pracuje
 5. Iteracja • cykl 1-tygodniowy • Poniedziałkowe Obietnice (Monday Commitments) =

  "planowanie" • Piątkowe Zwycięstwa (Friday Winns) = "podsumowanie" pełne mocy • retrospektywa co 2 tygodnie • metryki: ◦ zaufanie zespołu w byciu coraz bliżej celu ◦ "szczupłe" (lean) planowanie • brak estymacji zadań (jedyna estymacja = tydzień)
 6. Jak najmniej spotkań! • poniedziałek i piątek + retro co

  2 tygodnie • parowanie się między rolami • parowanie się w ramach jednej roli • szybkie zdzwonienie się lub konsultacja • jak najmniej uczestników • krótkie notatki zbierane w jednym miejscu • dokumentacja większych zmian (wiki, Confluence) • newsletter / podsumowanie tygodnia na koniec (email do interesariuszy)
 7. Dokument sposobów pracy (Ways of Working) • jakie role mamy

  w zespole • kto co robi • jakich narzędzi używamy do czego • dobre praktyki - brak rozkazów
 8. Rachunek sumienia • + Nie przepalamy czasu na "spotkania dla

  spotkań" • + Każdy czuje się odpowiedzialny, nie ma "bramkowego" • + dev, analityk, QA czuje rolę doradczą, może się wykazać, nie ślęczy nad każdym jednym zadaniem samotnie • + uczymy się wzajemnie o swoich kompetencjach • + zgranie zespołu staje się niewymuszonym faktem • + Product Manager nie jest przykuty do JIRA • - PM musi zaufać zespołowi na cały tydzień :-) • - czasami trudno wybrać priorytety • - trudniej realizować jeśli ktoś ma niską kulturę pracy albo mały staż • - ??? - nadal testujemy radical focus więc ... więcej wniosków przed nami!
 9. Pattern (dobre praktyki) • proaktywne przygotowanie się każdego do planowania

  oraz sesji zwycięstw i retrospektywy • zaufanie do osób w zespole oraz ich kompetencji • ustalenie jasnych zasad współpracy nad priorytetami (może być to po planowaniu) • jeden P1/tydzień
 10. Antypattern (złe praktyki) • brak zaufania w zespole • partykularne

  interesy ponad wspólne cele • ustalanie priorytetów per osoba a nie per zespół • więcej niż dwa P1, więcej niż 5 priorytetów w ogóle/tydzień
 11. Framework radical focus dla Ciebie • znany długofalowy cel nadrzędny

  (np. Objective w metodologii OKR) • współpraca zespołu, autonomia ekspercka, poświęcenie priorytetom • przygotowanie + Poniedziałkowe Obietnice • priorytety na 1 tydzień, podległe celowi nadrzędnemu • jeden P1, max 5 x P2 i P3 • Piątkowe Zwycięstwa + podsumowanie • parowanie, spotkania per problem z jak najmniejszą liczbą osób + pisemna notatka ze spotkania • retrospektywa co 2 tyg. + konkretne akcje • tygodniowy newsletter / zestawienie na maila w piątek
 12. Materiały • Wystąpienie Christiny Wodtke o radical focus: https://vimeo.com/86392023 •

  Prezentacja: https://www.slideshare.net/futureinsights/accomplish-big-goals-with-objectives-key-results-christi na-wodtke/80-Is_our_goal_hurtinganything_we • Książka "Radical Focus": http://eleganthack.com/radical-focus-is-here/ • Mit o złotych jabłkach (Atalanta i Hippomenes): https://pl.wikipedia.org/wiki/Atalanta • Artykuł OLX Group o code review: https://tech.olx.com/may-the-code-review-be-with-you-3407955e4c19