Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

BiałQA meetup (PL): Brain up your testing! Kognitywne podejście do testowania oprogramowania

BiałQA meetup (PL): Brain up your testing! Kognitywne podejście do testowania oprogramowania

https://www.facebook.com/events/248470902507184/

W dobie pędzącego postępu technologicznego zdarza nam się zapomnieć, że nadal jesteśmy ludźmi. Utrata takiej perspektywy jest ze wszech miar niekorzystna, zarówno dla nas samych, jak i dla jakości softu oraz użytkowników końcowych.

Podejście poznawcze do testowania oprogramowania pomaga zadbać o “ludzką stronę technologii”, a co za tym idzie, pomaga ono zadbać o jakość.

W prezentacji znajdą się następujące treści:
-składniki ciągłego zapewnianiu jakości (QA)
-o podejściu poznawczym (kognitywnym)
-zasadzki umysłu czyhające na testera i QA
-trochę teorii naukowych do wykorzystania w praktyce
-jak być “human-friendly”?
-checklisty testera-kognitywisty

Aleksandra Kornecka

October 19, 2018
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Research

Transcript

 1. Brain up your testing!
  Kognitywne podejście do testowania oprogramowania
  Aleksandra Kornecka
  OLX Group
  BiałQA meetup 19.10.2018, Białystok, Polska

  View Slide

 2. whoami
  2
  ● software quality assurance engineer
  ● mgr kognitywistyki
  ● sprinter

  View Slide

 3. Agenda
  1. Definiowanie jakości oprogramowania.
  2. Wyzwania “ludzi od jakości".
  3. O podejściu kognitywnym.
  4. Teorie kognitywistyki użyteczne w IT.
  5. Wskazówki jak być human-friendly względem użytkownika.
  6. Podsumowanie oraz checklisty testerskie.

  View Slide

 4. Definiowanie jakości
  Bo to szerokie zagadnienie ☺

  View Slide

 5. Składniki jakości
  ● trafne wymagania biznesowe i techniczne
  ● regularna informacja zwrotna o produkcie
  ● stosowanie standardów kodowania oraz refactoring kodu
  ● stosowanie się do standardów takich jak: ISO, IEEE, GDPR (..)
  ● odpowiedni stopień pokrycia poszczególnych wymiarów jakości –
  funkcjonalność, użyteczność, utrzymywalność, niezawodność itd.
  ● zmotywowanie osób biorących udział w wytwarzaniu oprogramowania
  ● i ... kilka innych

  View Slide

 6. Software
  Development
  Life
  Cycle

  View Slide

 7. Wyzwania
  człowieka, który pełni rolę testera i QA

  View Slide

 8. Weryfikacja
  “Czy to działa?”
  Walidacja
  “Czy to działa tak jak założono?”
  Użyteczność
  ”Czy ludzie wiedzą jak tego
  używać?”

  View Slide

 9. Podejmowanie decyzji
  Czy to już błąd czy jeszcze funkcjonalność?

  View Slide

 10. View Slide

 11. Błąd poznawczy konfirmacji (confirmation bias)

  View Slide

 12. View Slide

 13. Odwrócony paradoks pestycydów
  Szczególnie podatne są tu testy regresyjne - jest to argument za
  automatyzacją oraz częstym wykonywaniem “automatów”.

  View Slide

 14. Podejście kognitywne
  na przykładach

  View Slide

 15. “Kognitywne” oznacza:
  ● zależność od możliwości i ograniczeń ludzkiej percepcji
  ● branie pod uwagę zasad funkcjonowania mózgu i umysłu ludzkiego
  ● branie pod uwagę procesowania bodźców przez zmysły
  ● branie pod uwagę zróżnicowania interfejsów
  (wizualny, dotykowy/haptyczny, słuchowy)

  View Slide

 16. Heurystyki kulturowe
  ● W jaki sposób to samo oprogramowanie jest używane w różnych
  częściach świata?
  ● Czym się kierować, testując oprogramowanie dla użytkowników z
  odmiennych kultur?

  View Slide

 17. Ograniczenia poznawcze
  Front-end komunikuje się z back-endem.
  Strona „zna” swoją całą zawartość.
  Człowiek nie zna jej całej zawartości.

  View Slide

 18. Dlaczego jest to ważne?
  end-user
  Źródło

  View Slide

 19. Manifest kognitywnej jakości
  ● jesteśmy istotami ludzkimi (programiści,
  testerzy, koordynatorzy projektów,
  użytkownicy)
  ● jako ludzie wytwarzamy oprogramowanie
  za pomocą technologii
  ● chcemy by inni ludzie, z różnych kultur i o
  różnym obyciu z technologią skutecznie
  używali naszych wytworów
  ● jakość jest ciągła (continuous quality)

  View Slide

 20. Teorie kognitywistyki
  użyteczne w IT

  View Slide

 21. Rozpiętość
  uwagowa
  Źródło: “Attention spans. Consumer Insights.” Report by Microsoft Canada, 2015

  View Slide

 22. Pojemność pamięci roboczej
  Tylko od 2 do 7 ‘jednostek informacji’ na 15-30 sekund (prawo Millera)

  View Slide

 23. Ślepota na zmiany
  Silne skupienie na danej czynności czyni nas ślepymi na zmiany.
  Tester kierujący swą uwagę na jedną funkcjonalność jest podatny na
  przeoczenie błędu w innej funkcjonalności.

  View Slide

 24. Kontrola poznawcza vs dystraktory uwagi

  View Slide

 25. Luka percepcyjna
  Mózg potrzebuje chwili by skonstruować całą scenę wzrokową
  (teoria Marr’a).

  View Slide

 26. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Nasz umysł kocha schematy, i podąża nimi kiedy tylko może.

  View Slide

 27. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Prawo bliskości elementów

  View Slide

 28. Myślenie
  schematami
  (prawa Gestalt)
  Prawo podobieństwa

  View Slide

 29. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Prawo podobnego ruchu: drag-and-drop

  View Slide

 30. Myślenie
  schematami (prawa
  Gestalt)
  Prawo symetrii

  View Slide

 31. Myślenie schematami
  (prawa Gestalt)
  Prawo kontynuacji

  View Slide

 32. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Prawo Prägnanz
  (wydobycie figury z tła)

  View Slide

 33. Affordancje Gibsona
  Gdzie może kryć się błąd?

  View Slide

 34. Wskazówki
  jak być human-friendly (developer-friendly, user-friendly itd.)

  View Slide

 35. Świadomość jest zbawienna

  View Slide

 36. Podejście shift-left

  View Slide

 37. Heurystyki - Jakob Nielsen
  37

  View Slide

 38. Definition of Ready, Definition of Done

  View Slide

 39. Metoda
  “5 Why’s”
  jako analiza
  źródłowa

  View Slide

 40. Real-time monitoring
  ● rozproszona komunikacja
  ● bramki jakości przy
  wdrożeniach (CI,
  wersjonowanie)
  ● real-time monitoring (np.
  DataDog, New Relic, Fabric)
  ● raporty z incydentów

  View Slide

 41. Podsumowanie

  View Slide

 42. Cel podejścia kognitywnego = tworzenie
  oprogramowania, które:
  - działa
  - jest “dla ludzi*”
  *ludzie = testerzy, użytkownicy, programiści (...)

  View Slide

 43. Najważniejsze wnioski
  ● człowieczeństwo to jedno z wymagań „technicznych” projektu
  ● każdy w SDLC ma swój wkład w jakość, nieważne jaką pełni rolę
  ● testuj zanim powstanie linijka kodu
  ● wymiana informacji (komunikacja) jest kluczowa
  ● świadomość możliwości i ograniczeń poznawczych ma wartość
  biznesową dla całego produktu

  View Slide

 44. Przykładowa checklista testera-kognitywisty
  ● Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
  ● Czy starasz się uzyskać informację zwrotną od użytkownika?
  ● Czy obsługujesz różne kody błędów zarówno po stronie klienta
  przeglądarki jak i po stronie serwera?
  ● Czy Twoja aplikacja jest dostosowana do osób z
  niepełnosprawnościami?
  ● Czy aplikacja jest zabezpieczona przed złośliwymi skryptami,
  iframe’ami, pop-upami?
  ● Czy od razu wiadomo jak używać Twojej aplikacji?
  ● Czy Twoja aplikacja posiada formularz kontaktowy?
  ● Czy wraz z aktualizacją wersji aplikacji, aktualizujesz też Pomoc itp.?

  View Slide

 45. Przykładowa checklista mobilnego
  testera-kognitywisty
  ● Czy Twoja aplikacja mobilna jest odporna na nagłe połączenie
  głosowe do użytkownika?
  ● Czy Twoja aplikacja radzi sobie z zanikiem połączenia z
  internetem?
  ● Czy Twoja aplikacja radzi sobie z zanikiem usługi geolokacji?
  ● Czy Twoja aplikacja radzi sobie z różnymi rozmiarami ekranu,
  rozdzielczością, schematami obsługi gestów?
  ● Czy wspierasz zarówno widok wertykalny, jak i horyzontalny
  aplikacji oraz przejście między nimi?

  View Slide

 46. Inspiracje
  ● kognitywistyka, psychologia poznawcza
  ● doświadczenia własne i rozmowy z różnymi ludźmi z IT
  ● psychologia kliniczna (EEG, fMRI, ERP)
  ● badania użyteczności i user experience
  ● architektura informacji
  ● antropologia kulturowa

  View Slide

 47. Źródła
  ● Lista błędów poznawczych
  ● Pułapki przy podejmowaniu decyzji, analiza
  ● Heurystyki kulturowe , krótki opis , kolejna książka
  ● IBM badania nad kosztem błędów w oprogramowaniu
  ● Microsoft Research attention span
  ● Prawo Millera - pojemność pamięci roboczej
  ● Eksperyment “change blindness” z gorylem, Simons & Chabris, 1999
  ● Kontrola poznawcza a dystraktory
  ● Teoria D. Marra, afordancje J.J.Gibsona, teoria Gestalt
  ● Heurystyki Jakoba Nielsena, artykuły o usability oraz UX
  ● Metoda 5 WHYs na przykładzie inżynierii jakości produkcji

  View Slide

 48. Dziękuję za uwagę!
  AleksandraKornecka.com
  GirlsWhoTest.pl
  OLXgroup.com

  View Slide