Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

BiałQA meetup (PL): Brain up your testing! Kognitywne podejście do testowania oprogramowania

BiałQA meetup (PL): Brain up your testing! Kognitywne podejście do testowania oprogramowania

https://www.facebook.com/events/248470902507184/

W dobie pędzącego postępu technologicznego zdarza nam się zapomnieć, że nadal jesteśmy ludźmi. Utrata takiej perspektywy jest ze wszech miar niekorzystna, zarówno dla nas samych, jak i dla jakości softu oraz użytkowników końcowych.

Podejście poznawcze do testowania oprogramowania pomaga zadbać o “ludzką stronę technologii”, a co za tym idzie, pomaga ono zadbać o jakość.

W prezentacji znajdą się następujące treści:
-składniki ciągłego zapewnianiu jakości (QA)
-o podejściu poznawczym (kognitywnym)
-zasadzki umysłu czyhające na testera i QA
-trochę teorii naukowych do wykorzystania w praktyce
-jak być “human-friendly”?
-checklisty testera-kognitywisty

Aleksandra Kornecka

October 19, 2018
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Research

Transcript

 1. Brain up your testing!
  Kognitywne podejście do testowania oprogramowania
  Aleksandra Kornecka
  OLX Group
  BiałQA meetup 19.10.2018, Białystok, Polska

  View full-size slide

 2. whoami
  2
  ● software quality assurance engineer
  ● mgr kognitywistyki
  ● sprinter

  View full-size slide

 3. Agenda
  1. Definiowanie jakości oprogramowania.
  2. Wyzwania “ludzi od jakości".
  3. O podejściu kognitywnym.
  4. Teorie kognitywistyki użyteczne w IT.
  5. Wskazówki jak być human-friendly względem użytkownika.
  6. Podsumowanie oraz checklisty testerskie.

  View full-size slide

 4. Definiowanie jakości
  Bo to szerokie zagadnienie ☺

  View full-size slide

 5. Składniki jakości
  ● trafne wymagania biznesowe i techniczne
  ● regularna informacja zwrotna o produkcie
  ● stosowanie standardów kodowania oraz refactoring kodu
  ● stosowanie się do standardów takich jak: ISO, IEEE, GDPR (..)
  ● odpowiedni stopień pokrycia poszczególnych wymiarów jakości –
  funkcjonalność, użyteczność, utrzymywalność, niezawodność itd.
  ● zmotywowanie osób biorących udział w wytwarzaniu oprogramowania
  ● i ... kilka innych

  View full-size slide

 6. Software
  Development
  Life
  Cycle

  View full-size slide

 7. Wyzwania
  człowieka, który pełni rolę testera i QA

  View full-size slide

 8. Weryfikacja
  “Czy to działa?”
  Walidacja
  “Czy to działa tak jak założono?”
  Użyteczność
  ”Czy ludzie wiedzą jak tego
  używać?”

  View full-size slide

 9. Podejmowanie decyzji
  Czy to już błąd czy jeszcze funkcjonalność?

  View full-size slide

 10. Błąd poznawczy konfirmacji (confirmation bias)

  View full-size slide

 11. Odwrócony paradoks pestycydów
  Szczególnie podatne są tu testy regresyjne - jest to argument za
  automatyzacją oraz częstym wykonywaniem “automatów”.

  View full-size slide

 12. Podejście kognitywne
  na przykładach

  View full-size slide

 13. “Kognitywne” oznacza:
  ● zależność od możliwości i ograniczeń ludzkiej percepcji
  ● branie pod uwagę zasad funkcjonowania mózgu i umysłu ludzkiego
  ● branie pod uwagę procesowania bodźców przez zmysły
  ● branie pod uwagę zróżnicowania interfejsów
  (wizualny, dotykowy/haptyczny, słuchowy)

  View full-size slide

 14. Heurystyki kulturowe
  ● W jaki sposób to samo oprogramowanie jest używane w różnych
  częściach świata?
  ● Czym się kierować, testując oprogramowanie dla użytkowników z
  odmiennych kultur?

  View full-size slide

 15. Ograniczenia poznawcze
  Front-end komunikuje się z back-endem.
  Strona „zna” swoją całą zawartość.
  Człowiek nie zna jej całej zawartości.

  View full-size slide

 16. Dlaczego jest to ważne?
  end-user
  Źródło

  View full-size slide

 17. Manifest kognitywnej jakości
  ● jesteśmy istotami ludzkimi (programiści,
  testerzy, koordynatorzy projektów,
  użytkownicy)
  ● jako ludzie wytwarzamy oprogramowanie
  za pomocą technologii
  ● chcemy by inni ludzie, z różnych kultur i o
  różnym obyciu z technologią skutecznie
  używali naszych wytworów
  ● jakość jest ciągła (continuous quality)

  View full-size slide

 18. Teorie kognitywistyki
  użyteczne w IT

  View full-size slide

 19. Rozpiętość
  uwagowa
  Źródło: “Attention spans. Consumer Insights.” Report by Microsoft Canada, 2015

  View full-size slide

 20. Pojemność pamięci roboczej
  Tylko od 2 do 7 ‘jednostek informacji’ na 15-30 sekund (prawo Millera)

  View full-size slide

 21. Ślepota na zmiany
  Silne skupienie na danej czynności czyni nas ślepymi na zmiany.
  Tester kierujący swą uwagę na jedną funkcjonalność jest podatny na
  przeoczenie błędu w innej funkcjonalności.

  View full-size slide

 22. Kontrola poznawcza vs dystraktory uwagi

  View full-size slide

 23. Luka percepcyjna
  Mózg potrzebuje chwili by skonstruować całą scenę wzrokową
  (teoria Marr’a).

  View full-size slide

 24. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Nasz umysł kocha schematy, i podąża nimi kiedy tylko może.

  View full-size slide

 25. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Prawo bliskości elementów

  View full-size slide

 26. Myślenie
  schematami
  (prawa Gestalt)
  Prawo podobieństwa

  View full-size slide

 27. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Prawo podobnego ruchu: drag-and-drop

  View full-size slide

 28. Myślenie
  schematami (prawa
  Gestalt)
  Prawo symetrii

  View full-size slide

 29. Myślenie schematami
  (prawa Gestalt)
  Prawo kontynuacji

  View full-size slide

 30. Myślenie schematami (prawa Gestalt)
  Prawo Prägnanz
  (wydobycie figury z tła)

  View full-size slide

 31. Affordancje Gibsona
  Gdzie może kryć się błąd?

  View full-size slide

 32. Wskazówki
  jak być human-friendly (developer-friendly, user-friendly itd.)

  View full-size slide

 33. Świadomość jest zbawienna

  View full-size slide

 34. Podejście shift-left

  View full-size slide

 35. Heurystyki - Jakob Nielsen
  37

  View full-size slide

 36. Definition of Ready, Definition of Done

  View full-size slide

 37. Metoda
  “5 Why’s”
  jako analiza
  źródłowa

  View full-size slide

 38. Real-time monitoring
  ● rozproszona komunikacja
  ● bramki jakości przy
  wdrożeniach (CI,
  wersjonowanie)
  ● real-time monitoring (np.
  DataDog, New Relic, Fabric)
  ● raporty z incydentów

  View full-size slide

 39. Podsumowanie

  View full-size slide

 40. Cel podejścia kognitywnego = tworzenie
  oprogramowania, które:
  - działa
  - jest “dla ludzi*”
  *ludzie = testerzy, użytkownicy, programiści (...)

  View full-size slide

 41. Najważniejsze wnioski
  ● człowieczeństwo to jedno z wymagań „technicznych” projektu
  ● każdy w SDLC ma swój wkład w jakość, nieważne jaką pełni rolę
  ● testuj zanim powstanie linijka kodu
  ● wymiana informacji (komunikacja) jest kluczowa
  ● świadomość możliwości i ograniczeń poznawczych ma wartość
  biznesową dla całego produktu

  View full-size slide

 42. Przykładowa checklista testera-kognitywisty
  ● Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
  ● Czy starasz się uzyskać informację zwrotną od użytkownika?
  ● Czy obsługujesz różne kody błędów zarówno po stronie klienta
  przeglądarki jak i po stronie serwera?
  ● Czy Twoja aplikacja jest dostosowana do osób z
  niepełnosprawnościami?
  ● Czy aplikacja jest zabezpieczona przed złośliwymi skryptami,
  iframe’ami, pop-upami?
  ● Czy od razu wiadomo jak używać Twojej aplikacji?
  ● Czy Twoja aplikacja posiada formularz kontaktowy?
  ● Czy wraz z aktualizacją wersji aplikacji, aktualizujesz też Pomoc itp.?

  View full-size slide

 43. Przykładowa checklista mobilnego
  testera-kognitywisty
  ● Czy Twoja aplikacja mobilna jest odporna na nagłe połączenie
  głosowe do użytkownika?
  ● Czy Twoja aplikacja radzi sobie z zanikiem połączenia z
  internetem?
  ● Czy Twoja aplikacja radzi sobie z zanikiem usługi geolokacji?
  ● Czy Twoja aplikacja radzi sobie z różnymi rozmiarami ekranu,
  rozdzielczością, schematami obsługi gestów?
  ● Czy wspierasz zarówno widok wertykalny, jak i horyzontalny
  aplikacji oraz przejście między nimi?

  View full-size slide

 44. Inspiracje
  ● kognitywistyka, psychologia poznawcza
  ● doświadczenia własne i rozmowy z różnymi ludźmi z IT
  ● psychologia kliniczna (EEG, fMRI, ERP)
  ● badania użyteczności i user experience
  ● architektura informacji
  ● antropologia kulturowa

  View full-size slide

 45. Źródła
  ● Lista błędów poznawczych
  ● Pułapki przy podejmowaniu decyzji, analiza
  ● Heurystyki kulturowe , krótki opis , kolejna książka
  ● IBM badania nad kosztem błędów w oprogramowaniu
  ● Microsoft Research attention span
  ● Prawo Millera - pojemność pamięci roboczej
  ● Eksperyment “change blindness” z gorylem, Simons & Chabris, 1999
  ● Kontrola poznawcza a dystraktory
  ● Teoria D. Marra, afordancje J.J.Gibsona, teoria Gestalt
  ● Heurystyki Jakoba Nielsena, artykuły o usability oraz UX
  ● Metoda 5 WHYs na przykładzie inżynierii jakości produkcji

  View full-size slide

 46. Dziękuję za uwagę!
  AleksandraKornecka.com
  GirlsWhoTest.pl
  OLXgroup.com

  View full-size slide