Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

(PL) About software QA role in IT industry - for cognitive science students

(PL) About software QA role in IT industry - for cognitive science students

I was honoured to provide seminary about software quality assurance and tester role for cognitive science students.
Event description and link:
https://www.facebook.com/events/208501380285868/

Aleksandra Kornecka

January 27, 2020
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Education

Transcript

 1. Agenda 1. Przykładowa ścieżka kariery. 2. O oprogramowaniu i jego

  wytwarzaniu. Web i mobile. 3. O jakości oprogramowania, programowaniu i testowaniu. 4. Eksploracja przeglądarki internetowej i aplikacji web, zgłaszanie błędu. 5. Umiejętności pożądane w IT oraz moc kognitywistów.
 2. Czym jest oprogramowanie? • Języki programowania • Frameworki • Kod

  produktu, kod testów, kod infrastruktury • Konfiguracja środowisk • Dane testowe i produkcyjne, migracje danych • Autoryzacja • Aktualizacje • Integracje IDE = środowisko programistyczne wspomagające pisanie kodu
 3. Czym jest oprogramowanie? UI, frontend, wizualność i interakcja z użytkownikiem

  API, komunikacja aplikacji Backend, logika aplikacji infrastruktura, bazy danych, serwery itp. Sieci: internet, intranet, WLAN, WiFi itd.
 4. Role w IT - przykłady scrum master Programista (backend, frontend,

  full-stack) DevOps, SRE, admin koordynator projektu/ PM / PO Quality Assurance, tester grafik/designer architekt systemu marketing, sales specjalista social media UX researcher, UX designer analityk biznesowy Customer Support analityk produktowy data scientist
 5. Składniki jakości oprogramowania • Spełnienie wymagań technicznych i biznesowych projektu

  • Działanie zgodnie z najlepszymi praktykami w programowaniu, narzędziach, procesach • Wymiary adekwatne do potrzeb takie jak funkcjonalność, stabilność, utrzymywalność, użyteczność itd. • Zgodność ze standardami jak ISO, IEEE, PCI, GDPR (...)
 6. Przeglądarka internetowa (web browser) • Jakiej przeglądarki używasz? • Jakiej

  wersji przeglądarki używasz na desktopie? • Jakiej wersji przeglądarki używasz na telefonie? • Jakiej wersji przeglądarki używasz na ... telewizorze? :) • ...
 7. Zobacz co masz w przeglądarce :) • Inspect / Zbadaj

  element / • zakładka Elements • zakładka Network / Sieć • zakładka Application • zakładka Audits • ...
 8. Przeglądarka internetowa Odkryj możliwości przeglądarki i poeksploruj wybraną aplikację webową

  lub stronę internetową, np. Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
 9. Statusy HTTP i kody błędów 1xx information 2xx success 3xx

  redirection 4xx client errors 5xx server errors Do podejrzenia np. w przeglądarce, w “devtoolsach” pod “Network” / “Sieć”
 10. Webowe, darmowe narzędzia do testowania aplikacji web (przykłady) • https://jigsaw.w3.org/css-validator/

  (poprawność styli) • https://validator.w3.org/checklink (zepsute linkowania) • https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ (performance - web & mobile) • https://tools.pingdom.com/ (performance) Przykład: http://psychologia.amu.edu.pl/
 11. Zgłaszanie błędu (bug report) 1. Prosty i zrozumiały dla wszystkich

  tytuł zgłoszenia. 2. Opis błędu: a. Zaobserwowana nieprawidłowość świadcząca o błędzie ("Observed"). b. Spodziewany stan / sytuacja ("Expected"). c. Kroki do łatwego odtworzenia błędu ("Steps to reproduce"). d. Informacje pomocne by zrozumieć błąd i naprawić - np. zrzut ekranu, film, dane testowe itp. ("test artifacts"). 3. Środowisko wystąpienia błędu - np. platforma, OS, program, wersja ("environment").
 12. Soft skills • podstawowa wiedza jak działa komputer i internet,

  sieci • język angielski min. B1 • myślenie algorytmiczne i/lub programowanie • wiedza domenowa z tego co akurat potrzeba (technologie, narzędzia) Hard skills • komunikatywność, otwartość • umiejętność znajdowania informacji • analityczne myślenie, logiczne rozumowanie • sprawne zarządzanie czasem • kreatywność, myślenie dywergentne • dokładność • proaktywność, samodzielność
 13. Moc kognitywistów: Świadomość + znajomość ograniczeń i możliwości percepcji człowieka

  • Programiści, UX, QA, analitycy, kierownicy projektów (..) = ludzie • Klienci biznesowi = ludzie • Użytkownicy końcowi = ludzie