Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

(PL) About software QA role in IT industry - for cognitive science students

(PL) About software QA role in IT industry - for cognitive science students

I was honoured to provide seminary about software quality assurance and tester role for cognitive science students.
Event description and link:
https://www.facebook.com/events/208501380285868/

Aleksandra Kornecka

January 27, 2020
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Education

Transcript

 1. Praca w IT
  z perspektywy
  inżyniera
  ds. jakości
  oprogramowania
  Aleksandra Kornecka
  kognitywistyka UAM 27.01.2020

  View full-size slide

 2. Agenda
  1. Przykładowa ścieżka kariery.
  2. O oprogramowaniu i jego wytwarzaniu. Web i mobile.
  3. O jakości oprogramowania, programowaniu i testowaniu.
  4. Eksploracja przeglądarki internetowej i aplikacji web,
  zgłaszanie błędu.
  5. Umiejętności pożądane w IT oraz moc kognitywistów.

  View full-size slide

 3. O oprogramowaniu i jego wytwarzaniu.
  Web i mobile

  View full-size slide

 4. Czym jest oprogramowanie? ● Języki
  programowania
  ● Frameworki
  ● Kod produktu, kod
  testów, kod
  infrastruktury
  ● Konfiguracja
  środowisk
  ● Dane testowe i
  produkcyjne,
  migracje danych
  ● Autoryzacja
  ● Aktualizacje
  ● Integracje
  IDE = środowisko programistyczne wspomagające pisanie kodu

  View full-size slide

 5. Aplikacja webowa - przykład

  View full-size slide

 6. Aplikacja webowa - przykład

  View full-size slide

 7. Czym jest oprogramowanie?
  UI, frontend, wizualność i interakcja z użytkownikiem
  API, komunikacja aplikacji
  Backend, logika aplikacji
  infrastruktura, bazy danych, serwery itp.
  Sieci: internet, intranet, WLAN, WiFi itd.

  View full-size slide

 8. Działanie aplikacji webowej

  View full-size slide

 9. Aplikacja mobilna - przykład

  View full-size slide

 10. Kto wytwarza oprogramowanie?

  View full-size slide

 11. Role w IT - przykłady
  scrum master
  Programista (backend, frontend, full-stack)
  DevOps, SRE, admin
  koordynator projektu/ PM / PO
  Quality Assurance,
  tester grafik/designer
  architekt systemu
  marketing, sales
  specjalista social media
  UX researcher,
  UX designer
  analityk biznesowy
  Customer Support
  analityk produktowy
  data scientist

  View full-size slide

 12. Jak wytwarza się software?

  View full-size slide

 13. Metodyki zwinne

  View full-size slide

 14. O jakości oprogramowania,
  programowaniu i testowaniu

  View full-size slide

 15. Składniki jakości oprogramowania
  ● Spełnienie wymagań technicznych i biznesowych projektu
  ● Działanie zgodnie z najlepszymi praktykami w programowaniu,
  narzędziach, procesach
  ● Wymiary adekwatne do potrzeb takie jak funkcjonalność,
  stabilność, utrzymywalność, użyteczność itd.
  ● Zgodność ze standardami jak ISO, IEEE, PCI, GDPR (...)

  View full-size slide

 16. Warto dbać o jakość

  View full-size slide

 17. Weryfikacja: czy działa?

  View full-size slide

 18. Walidacja: czy działa zgodnie z potrzebami?

  View full-size slide

 19. Eksploracja przeglądarki internetowej
  i aplikacji web, zgłaszanie błędu

  View full-size slide

 20. Przeglądarka internetowa (web browser)
  ● Jakiej przeglądarki używasz?
  ● Jakiej wersji przeglądarki używasz na
  desktopie?
  ● Jakiej wersji przeglądarki używasz na
  telefonie?
  ● Jakiej wersji przeglądarki używasz na ...
  telewizorze? :)
  ● ...

  View full-size slide

 21. Zobacz co masz w przeglądarce :)
  ● Inspect / Zbadaj element /
  ● zakładka Elements
  ● zakładka Network / Sieć
  ● zakładka Application
  ● zakładka Audits
  ● ...

  View full-size slide

 22. Przeglądarka internetowa
  Odkryj możliwości przeglądarki i poeksploruj wybraną
  aplikację webową lub stronę internetową,
  np. Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

  View full-size slide

 23. Statusy HTTP i kody błędów
  1xx information
  2xx success
  3xx redirection
  4xx client errors
  5xx server errors
  Do podejrzenia np. w przeglądarce, w “devtoolsach” pod “Network” / “Sieć”

  View full-size slide

 24. Webowe, darmowe narzędzia do testowania
  aplikacji web (przykłady)
  ● https://jigsaw.w3.org/css-validator/ (poprawność styli)
  ● https://validator.w3.org/checklink (zepsute linkowania)
  ● https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
  (performance - web & mobile)
  ● https://tools.pingdom.com/ (performance)
  Przykład: http://psychologia.amu.edu.pl/

  View full-size slide

 25. Zgłaszanie błędu (bug report)
  1. Prosty i zrozumiały dla wszystkich tytuł zgłoszenia.
  2. Opis błędu:
  a. Zaobserwowana nieprawidłowość świadcząca o błędzie
  ("Observed").
  b. Spodziewany stan / sytuacja ("Expected").
  c. Kroki do łatwego odtworzenia błędu ("Steps to reproduce").
  d. Informacje pomocne by zrozumieć błąd i naprawić - np. zrzut
  ekranu, film, dane testowe itp. ("test artifacts").
  3. Środowisko wystąpienia błędu - np. platforma, OS, program,
  wersja ("environment").

  View full-size slide

 26. Umiejętności pożądane w IT
  oraz moc kognitywistów

  View full-size slide

 27. Realia Information Technology (IT):
  Ludzie używają maszyn
  by tworzyć programy i przekazywać
  informacje
  dla innych ludzi.

  View full-size slide

 28. Soft skills
  ● podstawowa wiedza jak
  działa komputer i internet,
  sieci
  ● język angielski min. B1
  ● myślenie algorytmiczne
  i/lub programowanie
  ● wiedza domenowa z tego
  co akurat potrzeba
  (technologie, narzędzia)
  Hard skills
  ● komunikatywność, otwartość
  ● umiejętność znajdowania
  informacji
  ● analityczne myślenie, logiczne
  rozumowanie
  ● sprawne zarządzanie czasem
  ● kreatywność, myślenie
  dywergentne
  ● dokładność
  ● proaktywność, samodzielność

  View full-size slide

 29. "Odwaga cywilna" i wychodzenie ze swojej
  comfort zone jako QA, tester, dev, UX, PM

  View full-size slide

 30. Moc kognitywistów: Świadomość + znajomość
  ograniczeń i możliwości percepcji człowieka
  ● Programiści, UX, QA, analitycy, kierownicy projektów (..) = ludzie
  ● Klienci biznesowi = ludzie
  ● Użytkownicy końcowi = ludzie

  View full-size slide

 31. Znajomość heurystyk
  poznawczych
  39

  View full-size slide

 32. Świadomość ludzkich
  ograniczeń poznawczych
  vs
  rzeczywistości maszyn

  View full-size slide

 33. Świadomość biases

  View full-size slide

 34. Świadomość różnic w funkcjonowaniu
  poznawczym (różnice osobnicze, kulturowe itd.)

  View full-size slide

 35. Jakość postrzegana vs jakość mierzona

  View full-size slide

 36. Dziękuję za uwagę
  AleksandraKornecka.com
  GirlsWhoTest.pl
  Źródła, obrazki:
  https://goo.gl/Rn2Hri

  View full-size slide