Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

(PL) About software QA role in IT industry - for cognitive science students

(PL) About software QA role in IT industry - for cognitive science students

I was honoured to provide seminary about software quality assurance and tester role for cognitive science students.
Event description and link:
https://www.facebook.com/events/208501380285868/

Aleksandra Kornecka

January 27, 2020
Tweet

More Decks by Aleksandra Kornecka

Other Decks in Education

Transcript

 1. Praca w IT
  z perspektywy
  inżyniera
  ds. jakości
  oprogramowania
  Aleksandra Kornecka
  kognitywistyka UAM 27.01.2020

  View Slide

 2. Agenda
  1. Przykładowa ścieżka kariery.
  2. O oprogramowaniu i jego wytwarzaniu. Web i mobile.
  3. O jakości oprogramowania, programowaniu i testowaniu.
  4. Eksploracja przeglądarki internetowej i aplikacji web,
  zgłaszanie błędu.
  5. Umiejętności pożądane w IT oraz moc kognitywistów.

  View Slide

 3. View Slide

 4. O oprogramowaniu i jego wytwarzaniu.
  Web i mobile

  View Slide

 5. Czym jest oprogramowanie? ● Języki
  programowania
  ● Frameworki
  ● Kod produktu, kod
  testów, kod
  infrastruktury
  ● Konfiguracja
  środowisk
  ● Dane testowe i
  produkcyjne,
  migracje danych
  ● Autoryzacja
  ● Aktualizacje
  ● Integracje
  IDE = środowisko programistyczne wspomagające pisanie kodu

  View Slide

 6. Aplikacja webowa - przykład

  View Slide

 7. Aplikacja webowa - przykład

  View Slide

 8. Czym jest oprogramowanie?
  UI, frontend, wizualność i interakcja z użytkownikiem
  API, komunikacja aplikacji
  Backend, logika aplikacji
  infrastruktura, bazy danych, serwery itp.
  Sieci: internet, intranet, WLAN, WiFi itd.

  View Slide

 9. Działanie aplikacji webowej

  View Slide

 10. Aplikacja mobilna - przykład

  View Slide

 11. View Slide

 12. Kto wytwarza oprogramowanie?

  View Slide

 13. View Slide

 14. Role w IT - przykłady
  scrum master
  Programista (backend, frontend, full-stack)
  DevOps, SRE, admin
  koordynator projektu/ PM / PO
  Quality Assurance,
  tester grafik/designer
  architekt systemu
  marketing, sales
  specjalista social media
  UX researcher,
  UX designer
  analityk biznesowy
  Customer Support
  analityk produktowy
  data scientist

  View Slide

 15. Jak wytwarza się software?

  View Slide

 16. Metodyki zwinne

  View Slide

 17. O jakości oprogramowania,
  programowaniu i testowaniu

  View Slide

 18. Składniki jakości oprogramowania
  ● Spełnienie wymagań technicznych i biznesowych projektu
  ● Działanie zgodnie z najlepszymi praktykami w programowaniu,
  narzędziach, procesach
  ● Wymiary adekwatne do potrzeb takie jak funkcjonalność,
  stabilność, utrzymywalność, użyteczność itd.
  ● Zgodność ze standardami jak ISO, IEEE, PCI, GDPR (...)

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. Warto dbać o jakość

  View Slide

 23. View Slide

 24. Weryfikacja: czy działa?

  View Slide

 25. Walidacja: czy działa zgodnie z potrzebami?

  View Slide

 26. Eksploracja przeglądarki internetowej
  i aplikacji web, zgłaszanie błędu

  View Slide

 27. Przeglądarka internetowa (web browser)
  ● Jakiej przeglądarki używasz?
  ● Jakiej wersji przeglądarki używasz na
  desktopie?
  ● Jakiej wersji przeglądarki używasz na
  telefonie?
  ● Jakiej wersji przeglądarki używasz na ...
  telewizorze? :)
  ● ...

  View Slide

 28. Zobacz co masz w przeglądarce :)
  ● Inspect / Zbadaj element /
  ● zakładka Elements
  ● zakładka Network / Sieć
  ● zakładka Application
  ● zakładka Audits
  ● ...

  View Slide

 29. Przeglądarka internetowa
  Odkryj możliwości przeglądarki i poeksploruj wybraną
  aplikację webową lub stronę internetową,
  np. Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

  View Slide

 30. Statusy HTTP i kody błędów
  1xx information
  2xx success
  3xx redirection
  4xx client errors
  5xx server errors
  Do podejrzenia np. w przeglądarce, w “devtoolsach” pod “Network” / “Sieć”

  View Slide


 31. eak? :-)

  View Slide

 32. Webowe, darmowe narzędzia do testowania
  aplikacji web (przykłady)
  ● https://jigsaw.w3.org/css-validator/ (poprawność styli)
  ● https://validator.w3.org/checklink (zepsute linkowania)
  ● https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
  (performance - web & mobile)
  ● https://tools.pingdom.com/ (performance)
  Przykład: http://psychologia.amu.edu.pl/

  View Slide

 33. Zgłaszanie błędu (bug report)
  1. Prosty i zrozumiały dla wszystkich tytuł zgłoszenia.
  2. Opis błędu:
  a. Zaobserwowana nieprawidłowość świadcząca o błędzie
  ("Observed").
  b. Spodziewany stan / sytuacja ("Expected").
  c. Kroki do łatwego odtworzenia błędu ("Steps to reproduce").
  d. Informacje pomocne by zrozumieć błąd i naprawić - np. zrzut
  ekranu, film, dane testowe itp. ("test artifacts").
  3. Środowisko wystąpienia błędu - np. platforma, OS, program,
  wersja ("environment").

  View Slide

 34. Umiejętności pożądane w IT
  oraz moc kognitywistów

  View Slide

 35. Realia Information Technology (IT):
  Ludzie używają maszyn
  by tworzyć programy i przekazywać
  informacje
  dla innych ludzi.

  View Slide

 36. Soft skills
  ● podstawowa wiedza jak
  działa komputer i internet,
  sieci
  ● język angielski min. B1
  ● myślenie algorytmiczne
  i/lub programowanie
  ● wiedza domenowa z tego
  co akurat potrzeba
  (technologie, narzędzia)
  Hard skills
  ● komunikatywność, otwartość
  ● umiejętność znajdowania
  informacji
  ● analityczne myślenie, logiczne
  rozumowanie
  ● sprawne zarządzanie czasem
  ● kreatywność, myślenie
  dywergentne
  ● dokładność
  ● proaktywność, samodzielność

  View Slide

 37. "Odwaga cywilna" i wychodzenie ze swojej
  comfort zone jako QA, tester, dev, UX, PM

  View Slide

 38. Moc kognitywistów: Świadomość + znajomość
  ograniczeń i możliwości percepcji człowieka
  ● Programiści, UX, QA, analitycy, kierownicy projektów (..) = ludzie
  ● Klienci biznesowi = ludzie
  ● Użytkownicy końcowi = ludzie

  View Slide

 39. Znajomość heurystyk
  poznawczych
  39

  View Slide

 40. Świadomość ludzkich
  ograniczeń poznawczych
  vs
  rzeczywistości maszyn

  View Slide

 41. Świadomość biases

  View Slide

 42. Świadomość różnic w funkcjonowaniu
  poznawczym (różnice osobnicze, kulturowe itd.)

  View Slide

 43. Jakość postrzegana vs jakość mierzona

  View Slide

 44. View Slide

 45. Dziękuję za uwagę
  AleksandraKornecka.com
  GirlsWhoTest.pl
  Źródła, obrazki:
  https://goo.gl/Rn2Hri

  View Slide