$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Ember.js за old-school web програмисти (VarnaConf 2015)

Ember.js за old-school web програмисти (VarnaConf 2015)

Повечето презентации за Single-page Applications сравняват няколко фреймуърка за правене на такива. Предпочетох да сравня ember.js не с други подобни библиотеки, а с old-school начина за правене на web приложения. Това е презентацията, която аз бих искал да бях видял преди да се захвана с ember.js :).

Andrew Radev

August 15, 2015
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. View Slide

 2. AndrewRadev

  View Slide

 3. Ember.js за old-school*
  web програмисти

  View Slide

 4. “Old-school”

  View Slide

 5. “Old-school” (2011г)

  View Slide

 6. The ratio between all javascript packages
  and javascript frameworks is reaching 1:1
  – someone on The Internet

  View Slide

 7. Добрия стар
  request-response

  View Slide

 8. View Slide

 9. $ ember new demo_app
  $ ember serve

  View Slide

 10. (demo)

  View Slide

 11. Request

  Запис в routes.js

  Route

  Controller

  Template

  View Slide

 12. Request

  app/routes.js: this.route('about');

  app/routes/about.js

  app/controllers/about.js

  app/templates/about.hbs

  View Slide

 13. (demo)

  View Slide

 14. Model layer

  app/models/user.js

  app/serializers/user.js

  app/adapters/user.js

  View Slide

 15. “Old-school” Routing

  /users/11/comments/47/edit

  user.find(11)

  user.comments.find(47)

  /users/new/ ?

  View Slide

 16. Routing

  /users/new/login-info

  users.new

  users.new.details

  users.new.login-info

  users.new.name

  View Slide

 17. Component layer

  app/components/user-card.js

  app/templates/components/user-card.hbs

  View Slide

 18. Ember.js: the bad

  Бързо се променя

  Документация

  Някои неща се правят трудно

  View Slide

 19. Ember.js: the good

  Two-way bindings

  Гъвкавост

  Структура

  Flow

  View Slide

 20. Въпроси?

  View Slide