Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ember.js за old-school web програмисти (VarnaConf 2015)

Ember.js за old-school web програмисти (VarnaConf 2015)

Повечето презентации за Single-page Applications сравняват няколко фреймуърка за правене на такива. Предпочетох да сравня ember.js не с други подобни библиотеки, а с old-school начина за правене на web приложения. Това е презентацията, която аз бих искал да бях видял преди да се захвана с ember.js :).

Andrew Radev

August 15, 2015
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript