Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2020

Programming Rust at FMI, 2020

Intro lecture to the "Programming Rust" course at Sofia University, 2020.

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

October 05, 2020
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. ust

 8. None
 9. Rust • Млад: само на 5.5_f32 години (от 1.0) •

  “C ме застреля в крака” • “C++ ми застреля и двата крака”
 10. Rust: безопасност • Ръчна алокация на памет ➔ Но няма

  free • Мерки против кракозастрелвания ➔ Няма null ➔ Всички references са гарантирано валидни, compile-time ➔ Няма data races
 11. Rust: low-level • Бърз • Zero-cost abstractions • Малък runtime

  • Съвместимост
 12. Rust: high-level • Пакети • Тестване • Силна статична типова

  система • Любезен компилатор • Елементи от функционалното програмиране • Елементи от ООП
 13. Rust: community

 14. Ferris the Crustacean

 15. Ferris the Crustacean

 16. None
 17. None
 18. None
 19. Friends of Rust

 20. Rust companies

 21. None
 22. None
 23. Rust: за какво се използва?

 24. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

 25. None
 26. None
 27. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx)
 28. None
 29. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)
 30. None
 31. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew) • Networking, async stuff (Tokio) • Обработка на данни • Tooling (ripgrep, xsv, fd, sd, rawk) • Parser-и (rust-analyzer, salsa) • Игри (ggez, Amethyst, Piston, SHAR)
 32. None
 33. Rust: откъде идват хора? • Ruby, Python – скорост, статично

  типизиране • Haskell, Scala – подобно типизиране • C/C++ – безопасност, съвместимост • Отворен процес
 34. ?

 35. Предупреждения • Млад език • Труден (за научаване, не за

  използване) език
 36. Предупреждения “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме

  за какво да говорим… ама на вас може да не ви стигне времето.” (Note: стигна ни)
 37. Административни неща • Домашни: 4 x 15 = 60т (може

  би) • Проект: 1 x 60 = 60т • + разни бонуси: предизвикателства, въпроси и отговори • 60т: 3 • 75т: 4 • 90т: 5 • 105т: 6
 38. Административни неща • Онлайн: http://video.fmi.rust-lang.bg • Ще има парола, видима

  в dashboard-а (евентуално) • Дни: Понеделник и сряда • Време: 19:15 – 21:00 • Ще има видео записи (освен на тази лекция), ще ги слагаме някъде в секция “Материали”
 39. Да идвате ли на лекции? • Накратко: Да • Ако

  се налага, гледайте видеото • Задължително започвайте домашните отрано
 40. Административни неща • Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ • Снимки и имена •

  Лекции, домашни, парола за видеото (регистрирайте се): https://fmi.rust-lang.bg
 41. Ако още не сте зарибени • Кратко интро към езика

  от OpenFest 2017 (spoilers!): https://youtu.be/GJfFOWv2bAg • Малко по-advanced, предимно за static typing: https://youtu.be/qfyhzwYWVn8
 42. Ако искате да пробвате • Най-лесния начин: https://play.rust-lang.org/ • За

  да си го инсталирате локално: https://2017.fmi.rust-lang.bg/topics/1 • Очаквайте компилационни грешки :)
 43. ?