Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2020

Programming Rust at FMI, 2020

Intro lecture to the "Programming Rust" course at Sofia University, 2020.

Andrew Radev

October 05, 2020
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. ust

  View Slide

 8. View Slide

 9. Rust

  Млад: само на 5.5_f32 години (от 1.0)

  “C ме застреля в крака”

  “C++ ми застреля и двата крака”

  View Slide

 10. Rust: безопасност

  Ръчна алокация на памет

  Но няма free

  Мерки против кракозастрелвания

  Няма null

  Всички references са гарантирано валидни,
  compile-time

  Няма data races

  View Slide

 11. Rust: low-level

  Бърз

  Zero-cost abstractions

  Малък runtime

  Съвместимост

  View Slide

 12. Rust: high-level

  Пакети

  Тестване

  Силна статична типова система

  Любезен компилатор

  Елементи от функционалното програмиране

  Елементи от ООП

  View Slide

 13. Rust: community

  View Slide

 14. Ferris the Crustacean

  View Slide

 15. Ferris the Crustacean

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. Friends of Rust

  View Slide

 20. Rust companies

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. Rust: за какво се използва?

  View Slide

 24. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx)

  View Slide

 28. View Slide

 29. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  View Slide

 30. View Slide

 31. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Rocket, Diesel)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  Networking, async stuff (Tokio)

  Обработка на данни

  Tooling (ripgrep, xsv, fd, sd, rawk)

  Parser-и (rust-analyzer, salsa)

  Игри (ggez, Amethyst, Piston, SHAR)

  View Slide

 32. View Slide

 33. Rust: откъде идват хора?

  Ruby, Python – скорост, статично типизиране

  Haskell, Scala – подобно типизиране

  C/C++ – безопасност, съвместимост

  Отворен процес

  View Slide

 34. ?

  View Slide

 35. Предупреждения

  Млад език

  Труден (за научаване, не за използване) език

  View Slide

 36. Предупреждения
  “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме
  за какво да говорим…
  ама на вас може да не ви стигне времето.”
  (Note: стигна ни)

  View Slide

 37. Административни неща

  Домашни: 4 x 15 = 60т (може би)

  Проект: 1 x 60 = 60т

  + разни бонуси: предизвикателства, въпроси
  и отговори

  60т: 3

  75т: 4

  90т: 5

  105т: 6

  View Slide

 38. Административни неща

  Онлайн: http://video.fmi.rust-lang.bg

  Ще има парола, видима в dashboard-а
  (евентуално)

  Дни: Понеделник и сряда

  Време: 19:15 – 21:00

  Ще има видео записи (освен на тази лекция),
  ще ги слагаме някъде в секция “Материали”

  View Slide

 39. Да идвате ли на лекции?

  Накратко: Да

  Ако се налага, гледайте видеото

  Задължително започвайте домашните
  отрано

  View Slide

 40. Административни неща

  Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ

  Снимки и имена

  Лекции, домашни, парола за видеото
  (регистрирайте се):
  https://fmi.rust-lang.bg

  View Slide

 41. Ако още не сте зарибени

  Кратко интро към езика от OpenFest 2017
  (spoilers!): https://youtu.be/GJfFOWv2bAg

  Малко по-advanced, предимно за static
  typing: https://youtu.be/qfyhzwYWVn8

  View Slide

 42. Ако искате да пробвате

  Най-лесния начин: https://play.rust-lang.org/

  За да си го инсталирате локално:
  https://2017.fmi.rust-lang.bg/topics/1

  Очаквайте компилационни грешки :)

  View Slide

 43. ?

  View Slide