Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rust: Настояще и бъдеще (БургасКонф 2022)

Rust: Настояще и бъдеще (БургасКонф 2022)

През 2018та зарибявах хора по Rust в Търново, но за четири години езика акумулира доста популярност. Все още е статично типизиран и учудващо удобен, все още е малко трудничък за научаване, но далеч не невъзможен и инкрементално по-удобен.

Дали ще се задържи или няма да се отлепи от земята? Поне за момента траекторията му върви бавно и постепенно нагоре. Ще ви разкажа малко за какво се използва, защо толкова програмисти го харесват и какво, всъщност, му е толкова трудното за научаване.

Andrew Radev

August 29, 2022
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ust: настояще и бъдеще

  View Slide

 2. @AndrewRadev

  Rails & React в ProductHunt

  “Програмиране с Rust” във ФМИ

  TърновоКонф 2018

  View Slide

 3. Какво ново от 2018та?

  View Slide

 4. Какво ново?

  View Slide

 5. Какво ново?

  View Slide

 6. Какво ново?

  View Slide

 7. Какво старо?

  View Slide

 8. Какво ново?

  View Slide

 9. Защо е чак толкова харесван? 🤔
  Стокхолмски синдром 🇸🇪

  View Slide

 10. Какво му е трудното?
  (demo)

  View Slide

 11. Какво му е трудното?
  1. Ownership / Move semantics
  2. Lifetimes
  3. Borrow checker

  View Slide

 12. Ownership
  fn main() {
  // `variants` държи собственост
  let variants = vec!["rock", "paper", "scissors"];
  // ...
  } // -> variants се деалокира

  View Slide

 13. Ownership
  fn main() {
  // `variants` държи собственост
  let variants = vec!["rock", "paper", "scissors"];
  // `variants` се премества
  let computer_choice = get_computer_choice(variants);
  // -> variants се деалокира
  // ...
  }
  fn get_computer_choice(variants: Vec<&str>) -> &str {
  let random_int: usize = rand::random();
  variants[random_int % variants.len()]
  } // -> variants се деалокира

  View Slide

 14. Ownership
  fn get_user_choice() -> &str {
  let mut user_choice = String::new();
  let _ = std::io::stdin().read_line(&mut user_choice);
  user_choice.trim()
  } // -> user_choice се деалокира

  View Slide

 15. Ownership / Borrowing
  fn get_user_choice(buffer: &mut String) -> &str {
  let _ = std::io::stdin().read_line(buffer);
  buffer.trim()
  }
  let mut buffer = String::new();
  let user_choice = get_user_choice(&mut buffer);

  View Slide

 16. Lifetimes
  // Няма да се компилира:
  fn find(s: &str, pattern: &str) -> Option<&str> {
  s.matches(pattern).next()
  }

  View Slide

 17. Lifetimes
  // Няма да се компилира:
  fn find(s: &str, pattern: &str) -> Option<&str> {
  // ...
  }
  error[E0106]: missing lifetime specifier
  --> src/main.rs:1:43
  |
  1 | fn find(s: &str, pattern: &str) -> Option<&str> {
  | ---- ---- ^ expected named
  lifetime parameter
  |
  = help: this function's return type contains a borrowed
  value, but the signature does not say whether it is borrowed
  from `s` or `pattern`
  help: consider introducing a named lifetime parameter

  View Slide

 18. Ownership
  fn get_user_choice() -> &str { // -> невъзможно
  // ...
  }
  fn get_user_choice() -> &'static str {
  "rock" // най-краткото, 80% ще въведат това anyway
  }

  View Slide

 19. Lifetimes
  fn find<'a, 'b>(s: &'a str, pattern: &'b str)
  -> Option<&'a str> {
  s.matches(pattern).next()
  }
  fn find<'a>(s: &'a str, pattern: &str) -> Option<&'a str> {
  s.matches(pattern).next()
  }

  View Slide

 20. Lifetimes
  fn main() {
  let text = String::from("истината, цялата истина");
  let result = find(&text, &String::from("цялата"));
  println!("{:?}", result);
  }

  View Slide

 21. Borrow checker

  По едно и също време към една стойност
  може да съществува само едно от следните:

  точно една mutable референция

  произволен брой immutable референции

  View Slide

 22. Lifetimes
  fn main() {
  let text = String::from("истината, цялата истина");
  let result = find(&text, &String::from("цялата"));
  text.push_str(" или поне 30% от нея");
  println!("{:?}", result);
  }

  View Slide

 23. Lifetimes
  error[E0502]: cannot borrow `text` as mutable because it is
  also borrowed as immutable
  --> src/main.rs:9:5
  |
  7 | let result = find(&text, &String::from("цялата"));
  | ----- immutable borrow occurs here
  8 |
  9 | text.push_str("или поне 30% от нея");
  | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mutable borrow
  occurs here
  10 |
  11 | println!("{:?}", result);
  | ------ immutable borrow later used
  here

  View Slide

 24. Защо е толкова сложно?
  За да бъде просто :)

  View Slide

 25. Защо толкова сложно?

  Ownership – всичко се деалокира
  автоматично и само веднъж

  Borrow checker – всички “указатели” са
  винаги валидни

  Lifetimes – necessary evil за локална
  валидност на функциите

  Логична сложност, не случайна сложност

  View Slide

 26. Garbage collection?

  GC изобщо не е “просто” :)

  Ruby – GC по време на request

  Go: неконфигурируем GC, минимизира паузи,
  за сметка на други неща (цък)

  Embedded (дрони, коли, самолети, ракети) –
  GC напълно се избягва

  View Slide

 27. Rocket science
  React, Ember, Vue,
  Svelte

  View Slide

 28. За боба, ‘леба, че и за уеба

  View Slide

 29. За боба, ‘леба, че и за уеба

  View Slide

 30. За боба, ‘леба, че и за уеба

  View Slide

 31. За боба, ‘леба, че и за уеба

  View Slide

 32. За боба, ‘леба, че и за уеба

  View Slide

 33. Не ядат само уеб ‘леб хората

  View Slide

 34. Quickmd: Защо?

  Github CSS

  Self-contained

  Vim keybinding-и (разбира се)

  Update on change

  “Quick”

  View Slide

 35. Quickmd: Защо Rust?

  Self-contained – едно exe, it Just Works

  Малко езици всъщност имат адекватни
  binding-и

  На Python не беше много “quick”

  Лесно е (да, наистина)

  View Slide

 36. Десктоп неща

  GTK binding-и

  Tauri

  Egui

  View Slide

 37. Всякакви неща

  View Slide

 38. Всякакви неща

  View Slide

 39. Всякакви неща

  View Slide

 40. Толкова ли е трудно наистина?

  Един семестър, 40 часа, 3-4 домашни, между
  другите лекции, контролни

  Един месец за крайния проект, между
  другите изпити

  2-3 курс, тук-таме 4ти

  View Slide

 41. По-опитни студенти...

  View Slide

 42. По-опитни студенти...

  View Slide

 43. “Empowering”

  View Slide

 44. “Empowering”

  View Slide

 45. Не ядат само уеб ‘леб хората

  Rust не предписва за какво ще го използвате

  Съответно: използва се за всякакви неща

  Не е толкова лесен, но не е и толкова труден

  Изпипан е, харесван е, и това движи нещата
  напред

  View Slide

 46. Бъдещето на Rust?

  8ма година “най-харесван” :)

  Web tooling?

  Desktop apps?

  Rocket science?

  View Slide

 47. Rocket science?

  View Slide

 48. Rocket science?

  View Slide

 49. Бъдещето на Rust?

  8ма година “най-харесван” :)

  Web tooling?

  Desktop apps?

  Rocket science?

  Каквото си искаме – стига да има желание,
  със софтуера всичко е правимо

  View Slide

 50. Ресурси

  The Rust Book: https://doc.rust-lang.org/stable/book/

  Rust курса във FMI: https://fmi.rust-lang.bg/

  (Вижте “стари издания” за видео в секция
  “Материали”)

  Разни проекти от курса:
  https://github.com/fmi/rust-projects

  Кой предлага работа на Rust? /r/rust

  (Нов тред всеки 6 седмици)

  View Slide