Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2022

Programming Rust at FMI, 2022

The intro lecture of the 2022 "Programming Rust" course

Andrew Radev

October 04, 2022
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

  View full-size slide

 2. Ferris the Crustacean

  View full-size slide

 3. Ferris the Crustacean

  View full-size slide

 4. Rust

  Сравнително млад: на 7.5_f32 години (от 1.0)

  “C ме застреля в крака”

  “C++ ми застреля и двата крака”

  View full-size slide

 5. Rust: безопасност

  Ръчна алокация на памет

  Но няма free

  Мерки против кракозастрелвания

  Няма null

  Всички references са гарантирано валидни,
  compile-time

  Няма data races

  View full-size slide

 6. Rust: low-level

  Бърз

  Zero-cost abstractions

  Малък runtime

  Съвместимост (със C и не само)

  View full-size slide

 7. Rust: high-level

  Пакети

  Тестване

  Силна статична типова система

  Любезен компилатор

  Елементи от функционалното програмиране

  Елементи от ООП

  View full-size slide

 8. Rust: community

  View full-size slide

 9. Friends of Rust

  View full-size slide

 10. Rust: за какво се използва?

  View full-size slide

 11. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  View full-size slide

 12. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Axum, Hyper)

  View full-size slide

 13. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Axum, Hyper)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  View full-size slide

 14. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Axum, Hyper)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  CLI tools (ripgrep, xsv, fd, sd, rawk)

  Parser-и (rust-analyzer, salsa)

  Компилация на Javascript (SWC, deno, parcel)

  Игри (ggez, godot, bevy)

  Desktop (GTK, Tauri, Egui)

  View full-size slide

 15. Rust: откъде идват хора?

  Ruby, Python, Javascript (през Typescript) –
  скорост, статично типизиране

  Haskell, Scala – подобно типизиране

  C/C++ – безопасност, съвместимост

  View full-size slide

 16. Предупреждения

  Млад език – доста библиотечен код е на 0.x
  версии

  Няма много работа с него

  Труден (за научаване, не за използване) език

  Иска време

  View full-size slide

 17. Предупреждения
  “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме
  за какво да говорим…
  ама на вас може да не ви стигне времето.”
  (Note: стигна ни)

  View full-size slide

 18. Предупреждения

  Млад език – доста библиотечен код е на 0.x
  версии

  Няма много работа с него

  Труден (за научаване, не за използване) език

  Иска време

  Не пускаме преписвачи (дори и много да съжаляват
  и да са пред държавен изпит, и те само искат 3, и...)

  View full-size slide

 19. Административни неща

  Домашни: 4 x 15 = 60т (или 3 x 20 = 60т)

  Проект: 1 x 60 = 60т (задължителен)

  + разни бонуси: предизвикателства, въпроси
  и отговори
  ● 60т: 3
  ● 75т: 4
  ● 90т: 5
  ● 105т: 6

  View full-size slide

 20. Административни неща

  Дни: вторник и четвъртък

  Време: 19:15 – 21:00

  Ще опитаме да правим видео записи в
  секция “Материали”

  Ако (когато) минем онлайн, ще пишем на
  сайта и в Discord

  View full-size slide

 21. Да идвате ли на лекции?

  Накратко: Да

  Не е задължително, но ще помогне

  Задължително започвайте домашните
  отрано

  View full-size slide

 22. Административни неща

  Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ

  Снимки и имена

  За лекции, домашни (регистрирайте се),
  видео от минали години:
  https://fmi.rust-lang.bg

  View full-size slide

 23. Ако още не сте зарибени

  Зарибявка за езика от BurgasConf 2022:
  https://youtu.be/u7VW5Q2YaBI

  Кратко интро с повечко детайли от OpenFest
  2017: https://youtu.be/GJfFOWv2bAg

  Малко по-advanced, предимно за static
  typing: https://youtu.be/qfyhzwYWVn8

  View full-size slide

 24. Ако искате да пробвате

  Най-лесния начин: https://play.rust-lang.org/

  За да си го инсталирате локално:
  https://2017.fmi.rust-lang.bg/topics/1

  Очаквайте компилационни грешки :)

  View full-size slide