Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2022

Programming Rust at FMI, 2022

The intro lecture of the 2022 "Programming Rust" course

Andrew Radev

October 04, 2022
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. Ferris the Crustacean

  View Slide

 8. Ferris the Crustacean

  View Slide

 9. ust

  View Slide

 10. View Slide

 11. Rust

  Сравнително млад: на 7.5_f32 години (от 1.0)

  “C ме застреля в крака”

  “C++ ми застреля и двата крака”

  View Slide

 12. Rust: безопасност

  Ръчна алокация на памет

  Но няма free

  Мерки против кракозастрелвания

  Няма null

  Всички references са гарантирано валидни,
  compile-time

  Няма data races

  View Slide

 13. Rust: low-level

  Бърз

  Zero-cost abstractions

  Малък runtime

  Съвместимост (със C и не само)

  View Slide

 14. Rust: high-level

  Пакети

  Тестване

  Силна статична типова система

  Любезен компилатор

  Елементи от функционалното програмиране

  Елементи от ООП

  View Slide

 15. Rust: community

  View Slide

 16. Friends of Rust

  View Slide

 17. Open source

  View Slide

 18. Open source

  View Slide

 19. Rust: за какво се използва?

  View Slide

 20. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Axum, Hyper)

  View Slide

 24. View Slide

 25. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Axum, Hyper)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  View Slide

 26. View Slide

 27. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Axum, Hyper)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  CLI tools (ripgrep, xsv, fd, sd, rawk)

  Parser-и (rust-analyzer, salsa)

  Компилация на Javascript (SWC, deno, parcel)

  Игри (ggez, godot, bevy)

  Desktop (GTK, Tauri, Egui)

  View Slide

 28. Rust: откъде идват хора?

  Ruby, Python, Javascript (през Typescript) –
  скорост, статично типизиране

  Haskell, Scala – подобно типизиране

  C/C++ – безопасност, съвместимост

  View Slide

 29. ?

  View Slide

 30. Предупреждения

  Млад език – доста библиотечен код е на 0.x
  версии

  Няма много работа с него

  Труден (за научаване, не за използване) език

  Иска време

  View Slide

 31. Предупреждения
  “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме
  за какво да говорим…
  ама на вас може да не ви стигне времето.”
  (Note: стигна ни)

  View Slide

 32. Предупреждения

  Млад език – доста библиотечен код е на 0.x
  версии

  Няма много работа с него

  Труден (за научаване, не за използване) език

  Иска време

  Не пускаме преписвачи (дори и много да съжаляват
  и да са пред държавен изпит, и те само искат 3, и...)

  View Slide

 33. Административни неща

  Домашни: 4 x 15 = 60т (или 3 x 20 = 60т)

  Проект: 1 x 60 = 60т (задължителен)

  + разни бонуси: предизвикателства, въпроси
  и отговори
  ● 60т: 3
  ● 75т: 4
  ● 90т: 5
  ● 105т: 6

  View Slide

 34. Административни неща

  Дни: вторник и четвъртък

  Време: 19:15 – 21:00

  Ще опитаме да правим видео записи в
  секция “Материали”

  Ако (когато) минем онлайн, ще пишем на
  сайта и в Discord

  View Slide

 35. Да идвате ли на лекции?

  Накратко: Да

  Не е задължително, но ще помогне

  Задължително започвайте домашните
  отрано

  View Slide

 36. Административни неща

  Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ

  Снимки и имена

  За лекции, домашни (регистрирайте се),
  видео от минали години:
  https://fmi.rust-lang.bg

  View Slide

 37. Ако още не сте зарибени

  Зарибявка за езика от BurgasConf 2022:
  https://youtu.be/u7VW5Q2YaBI

  Кратко интро с повечко детайли от OpenFest
  2017: https://youtu.be/GJfFOWv2bAg

  Малко по-advanced, предимно за static
  typing: https://youtu.be/qfyhzwYWVn8

  View Slide

 38. Ако искате да пробвате

  Най-лесния начин: https://play.rust-lang.org/

  За да си го инсталирате локално:
  https://2017.fmi.rust-lang.bg/topics/1

  Очаквайте компилационни грешки :)

  View Slide

 39. ?

  View Slide