$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Programming Rust at FMI, 2019

Programming Rust at FMI, 2019

Нулева лекция на курса по Rust във ФМИ.

Andrew Radev

October 08, 2019
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

  View Slide

 2. View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. ust

  View Slide

 6. View Slide

 7. Rust

  Млад: само на 4.5_f32 години (от 1.0)

  “C ме застреля в крака”

  “C++ ме застреля в крака++”

  View Slide

 8. Rust: безопасност

  Ръчна алокация на памет

  Но няма free

  Мерки против кракозастрелвания

  Няма null

  Всички references са гарантирано валидни,
  compile-time

  Няма data races

  View Slide

 9. Rust винаги шофира

  View Slide

 10. Rust: low-level

  Бърз

  Zero-cost abstractions

  Малък runtime

  Съвместимост

  View Slide

 11. Rust: high-level

  Пакети

  Тестване

  Любезен компилатор

  Силна статична типова система

  Елементи от функционалното програмиране

  Елементи от ООП

  View Slide

 12. Ferris the Crustacean

  View Slide

 13. Ferris the Crustacean

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  View Slide

 17. Embedded!

  View Slide

 18. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Rocket, Diesel)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  View Slide

 19. View Slide

 20. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Rocket, Diesel)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  Networking, async stuff (Tokio)

  Обработка на данни

  Tooling (ripgrep, xsv)

  Игри (ggez, Amethyst, Piston, SHAR)

  View Slide

 21. View Slide

 22. Rust: community

  Ruby, Python – скорост, статично типизиране

  Haskell, Scala – подобно типизиране

  C/C++ – безопасност, съвместимост

  Отворен процес

  View Slide

 23. Friends of Rust

  View Slide

 24. Предупреждения

  Млад език

  Труден (за научаване) език

  View Slide

 25. Предупреждения
  “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме
  за какво да говорим…
  ама на вас може да не ви стигне времето.”
  (Note: стигна ни)

  View Slide

 26. Административни неща

  Домашни: 4 x 15 = 60т (може би)

  Проект: 1 x 60 = 60т

  (+ разни бонуси)

  60т: 3

  75т: 4

  90т: 5

  105т: 6

  View Slide

 27. Административни неща

  Място: 101

  Дни: Вторник и четвъртък

  Време: 19:15 – 21:00

  View Slide

 28. Административни неща

  Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ

  Лекции, домашни и други неща:
  https://fmi.rust-lang.bg

  Бира и всевъзможни други питиета

  View Slide

 29. ?

  View Slide