Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2019

Programming Rust at FMI, 2019

Нулева лекция на курса по Rust във ФМИ.

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

October 08, 2019
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

 2. None
 3. None
 4. None
 5. ust

 6. None
 7. Rust • Млад: само на 4.5_f32 години (от 1.0) •

  “C ме застреля в крака” • “C++ ме застреля в крака++”
 8. Rust: безопасност • Ръчна алокация на памет ➔ Но няма

  free • Мерки против кракозастрелвания ➔ Няма null ➔ Всички references са гарантирано валидни, compile-time ➔ Няма data races
 9. Rust винаги шофира

 10. Rust: low-level • Бърз • Zero-cost abstractions • Малък runtime

  • Съвместимост
 11. Rust: high-level • Пакети • Тестване • Любезен компилатор •

  Силна статична типова система • Елементи от функционалното програмиране • Елементи от ООП
 12. Ferris the Crustacean

 13. Ferris the Crustacean

 14. None
 15. None
 16. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

 17. Embedded!

 18. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)
 19. None
 20. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew) • Networking, async stuff (Tokio) • Обработка на данни • Tooling (ripgrep, xsv) • Игри (ggez, Amethyst, Piston, SHAR)
 21. None
 22. Rust: community • Ruby, Python – скорост, статично типизиране •

  Haskell, Scala – подобно типизиране • C/C++ – безопасност, съвместимост • Отворен процес
 23. Friends of Rust

 24. Предупреждения • Млад език • Труден (за научаване) език

 25. Предупреждения “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме

  за какво да говорим… ама на вас може да не ви стигне времето.” (Note: стигна ни)
 26. Административни неща • Домашни: 4 x 15 = 60т (може

  би) • Проект: 1 x 60 = 60т • (+ разни бонуси) • 60т: 3 • 75т: 4 • 90т: 5 • 105т: 6
 27. Административни неща • Място: 101 • Дни: Вторник и четвъртък

  • Време: 19:15 – 21:00
 28. Административни неща • Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ • Лекции, домашни и други

  неща: https://fmi.rust-lang.bg • Бира и всевъзможни други питиета
 29. ?