Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2019

Programming Rust at FMI, 2019

Нулева лекция на курса по Rust във ФМИ.

Andrew Radev

October 08, 2019
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

 2. None
 3. None
 4. None
 5. ust

 6. None
 7. Rust • Млад: само на 4.5_f32 години (от 1.0) •

  “C ме застреля в крака” • “C++ ме застреля в крака++”
 8. Rust: безопасност • Ръчна алокация на памет ➔ Но няма

  free • Мерки против кракозастрелвания ➔ Няма null ➔ Всички references са гарантирано валидни, compile-time ➔ Няма data races
 9. Rust винаги шофира

 10. Rust: low-level • Бърз • Zero-cost abstractions • Малък runtime

  • Съвместимост
 11. Rust: high-level • Пакети • Тестване • Любезен компилатор •

  Силна статична типова система • Елементи от функционалното програмиране • Елементи от ООП
 12. Ferris the Crustacean

 13. Ferris the Crustacean

 14. None
 15. None
 16. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

 17. Embedded!

 18. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)
 19. None
 20. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew) • Networking, async stuff (Tokio) • Обработка на данни • Tooling (ripgrep, xsv) • Игри (ggez, Amethyst, Piston, SHAR)
 21. None
 22. Rust: community • Ruby, Python – скорост, статично типизиране •

  Haskell, Scala – подобно типизиране • C/C++ – безопасност, съвместимост • Отворен процес
 23. Friends of Rust

 24. Предупреждения • Млад език • Труден (за научаване) език

 25. Предупреждения “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме

  за какво да говорим… ама на вас може да не ви стигне времето.” (Note: стигна ни)
 26. Административни неща • Домашни: 4 x 15 = 60т (може

  би) • Проект: 1 x 60 = 60т • (+ разни бонуси) • 60т: 3 • 75т: 4 • 90т: 5 • 105т: 6
 27. Административни неща • Място: 101 • Дни: Вторник и четвъртък

  • Време: 19:15 – 21:00
 28. Административни неща • Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ • Лекции, домашни и други

  неща: https://fmi.rust-lang.bg • Бира и всевъзможни други питиета
 29. ?