Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2021

Programming Rust at FMI, 2021

The intro lecture of the 2021 "Programming Rust" course

Andrew Radev

October 05, 2021
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

  View full-size slide

 2. Rust

  Млад: само на 5.5_f32 години (от 1.0)

  “C ме застреля в крака”

  “C++ ми застреля и двата крака”

  View full-size slide

 3. Rust: безопасност

  Ръчна алокация на памет

  Но няма free

  Мерки против кракозастрелвания

  Няма null

  Всички references са гарантирано валидни,
  compile-time

  Няма data races

  View full-size slide

 4. Rust: low-level

  Бърз

  Zero-cost abstractions

  Малък runtime

  Съвместимост

  View full-size slide

 5. Rust: high-level

  Пакети

  Тестване

  Силна статична типова система

  Любезен компилатор

  Елементи от функционалното програмиране

  Елементи от ООП

  View full-size slide

 6. Rust: community

  View full-size slide

 7. Ferris the Crustacean

  View full-size slide

 8. Ferris the Crustacean

  View full-size slide

 9. Friends of Rust

  View full-size slide

 10. Rust companies

  View full-size slide

 11. Rust: за какво се използва?

  View full-size slide

 12. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  View full-size slide

 13. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx)

  View full-size slide

 14. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  View full-size slide

 15. Rust: употреба

  Системно програмиране (Redox, coreutils)

  Embedded програмиране

  Уеб, server-side (Rocket, Diesel)

  Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)

  Networking, async stuff (Tokio)

  Обработка на данни

  Tooling (ripgrep, xsv, fd, sd, rawk)

  Parser-и (rust-analyzer, salsa, parcel)

  Игри (ggez, godot, bevy, SHAR)

  View full-size slide

 16. Rust: откъде идват хора?

  Ruby, Python – скорост, статично типизиране

  Haskell, Scala – подобно типизиране

  C/C++ – безопасност, съвместимост

  Отворен процес: The Rust Foundation

  View full-size slide

 17. Предупреждения

  Млад език

  Труден (за научаване, не за използване) език

  Иска време

  View full-size slide

 18. Предупреждения
  “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме
  за какво да говорим…
  ама на вас може да не ви стигне времето.”
  (Note: стигна ни)

  View full-size slide

 19. Административни неща

  Домашни: 4 x 15 = 60т (може би)

  Проект: 1 x 60 = 60т

  + разни бонуси: предизвикателства, въпроси
  и отговори
  ● 60т: 3
  ● 75т: 4
  ● 90т: 5
  ● 105т: 6

  View full-size slide

 20. Административни неща

  Онлайн: http://video.fmi.rust-lang.bg

  Има парола, видима в dashboard-а

  Дни: вторник и четвъртък

  Време: 19:15 – 21:00

  Ще има видео записи в секция “Материали”

  View full-size slide

 21. Да идвате ли на лекции?

  Накратко: Да

  Ако се налага, гледайте видеото

  Задължително започвайте домашните
  отрано

  View full-size slide

 22. Административни неща

  Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ

  Снимки и имена

  Лекции, домашни, парола за видеото
  (регистрирайте се):
  https://fmi.rust-lang.bg

  View full-size slide

 23. Ако още не сте зарибени

  Кратко интро към езика от OpenFest 2017
  (spoilers!): https://youtu.be/GJfFOWv2bAg

  Малко по-advanced, предимно за static
  typing: https://youtu.be/qfyhzwYWVn8

  View full-size slide

 24. Ако искате да пробвате

  Най-лесния начин: https://play.rust-lang.org/

  За да си го инсталирате локално:
  https://2017.fmi.rust-lang.bg/topics/1

  Очаквайте компилационни грешки :)

  View full-size slide