Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Programming Rust at FMI, 2021

Programming Rust at FMI, 2021

The intro lecture of the 2021 "Programming Rust" course

Andrew Radev

October 05, 2021
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Програмиране с ust

 2. None
 3. None
 4. None
 5. None
 6. None
 7. None
 8. ust

 9. None
 10. Rust • Млад: само на 5.5_f32 години (от 1.0) •

  “C ме застреля в крака” • “C++ ми застреля и двата крака”
 11. Rust: безопасност • Ръчна алокация на памет ➔ Но няма

  free • Мерки против кракозастрелвания ➔ Няма null ➔ Всички references са гарантирано валидни, compile-time ➔ Няма data races
 12. Rust: low-level • Бърз • Zero-cost abstractions • Малък runtime

  • Съвместимост
 13. Rust: high-level • Пакети • Тестване • Силна статична типова

  система • Любезен компилатор • Елементи от функционалното програмиране • Елементи от ООП
 14. Rust: community

 15. Ferris the Crustacean

 16. Ferris the Crustacean

 17. Friends of Rust

 18. Rust companies

 19. None
 20. None
 21. Rust: за какво се използва?

 22. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

 23. None
 24. None
 25. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx)
 26. None
 27. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Actix-web, Diesel, SQLx) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew)
 28. None
 29. Rust: употреба • Системно програмиране (Redox, coreutils) • Embedded програмиране

  • Уеб, server-side (Rocket, Diesel) • Уеб, client-side (wasm, stdweb, yew) • Networking, async stuff (Tokio) • Обработка на данни • Tooling (ripgrep, xsv, fd, sd, rawk) • Parser-и (rust-analyzer, salsa, parcel) • Игри (ggez, godot, bevy, SHAR)
 30. None
 31. Rust: откъде идват хора? • Ruby, Python – скорост, статично

  типизиране • Haskell, Scala – подобно типизиране • C/C++ – безопасност, съвместимост • Отворен процес: The Rust Foundation
 32. ?

 33. Предупреждения • Млад език • Труден (за научаване, не за

  използване) език • Иска време
 34. Предупреждения “На Go-то, с 2 часа седмично, накрая се чудехме

  за какво да говорим… ама на вас може да не ви стигне времето.” (Note: стигна ни)
 35. Административни неща • Домашни: 4 x 15 = 60т (може

  би) • Проект: 1 x 60 = 60т • + разни бонуси: предизвикателства, въпроси и отговори • 60т: 3 • 75т: 4 • 90т: 5 • 105т: 6
 36. Административни неща • Онлайн: http://video.fmi.rust-lang.bg • Има парола, видима в

  dashboard-а • Дни: вторник и четвъртък • Време: 19:15 – 21:00 • Ще има видео записи в секция “Материали”
 37. Да идвате ли на лекции? • Накратко: Да • Ако

  се налага, гледайте видеото • Задължително започвайте домашните отрано
 38. Административни неща • Discord: https://discord.gg/FCTNfbZ • Снимки и имена •

  Лекции, домашни, парола за видеото (регистрирайте се): https://fmi.rust-lang.bg
 39. Ако още не сте зарибени • Кратко интро към езика

  от OpenFest 2017 (spoilers!): https://youtu.be/GJfFOWv2bAg • Малко по-advanced, предимно за static typing: https://youtu.be/qfyhzwYWVn8
 40. Ако искате да пробвате • Най-лесния начин: https://play.rust-lang.org/ • За

  да си го инсталирате локално: https://2017.fmi.rust-lang.bg/topics/1 • Очаквайте компилационни грешки :)
 41. ?