Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FMI-Rust: Shell Basics

FMI-Rust: Shell Basics

A quick intro to the linux shell

Fc59401781a26b10f5d4fc5b758fb3b7?s=128

Andrew Radev

October 19, 2021
Tweet

More Decks by Andrew Radev

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Основни “конзолни” неща под линукс

 2. Терминални емулатори • gnome-terminal • konsole • alacritty • rxvt-unicode

  / urxvt
 3. Shell-ове • sh • bash • zsh • fish

 4. Важни клавишни комбинации • Излизане: Ctrl+d (или командата exit) •

  Изчистване на екрана: Ctrl+l (или clear) • Паузиране и рестартиране на output: Ctrl+s, Ctrl+q • Спиране на програма: Ctrl+c • Вадене в background: Ctrl+z, връщане с fg
 5. Навигация по директории • Къде съм?: pwd (print working directory)

  • Какво има тук?: ls (listing) • Влизане в директория: cd (change directory) • Коя команда се изпълнява?: which
 6. Пътища • Root директорията е / • Абсолютен път: /home/andrew/shell_screencast

  • Релативен път: • example_1/src • ./example_1/src • ../shell_screencast/example_1/src
 7. Флагове • Кратки и дълги: ls -r, ls --reverse •

  --help, man • Неконсистентни, примерно cd няма, защото е builtin • cargo
 8. Вход и изход • stdin, stdout, stderr • ls >

  file_listing.txt • ls | grep notes • grep Ctrl notes
 9. Misc • Създаване и триене на директории: mkdir, rm -r

  • echo “Your home is $HOME” • xdg-open . • AndrewRadev/dot-shell