PostgreSQL - dlaczego moje zapytania są takie wolne?

PostgreSQL - dlaczego moje zapytania są takie wolne?

0087864bbb6d6834c688052d6ab33781?s=128

Adam Okoń

January 18, 2017
Tweet

Transcript

 1. 2.
 2. 3.
 3. 4.
 4. 6.

  W jaki sposób możemy poprawić wrażenia z korzystania z psql?

  W jaki sposób możemy zlokalizować wolne zapytania? Jak podejść do tematu analizy i optymalizacji zapytań? Rozkład jazdy
 5. 11.
 6. 14.
 7. 15.

  SELECT (total_time / 1000 / 60) as total_minutes, (total_time/calls) as

  average_time, query FROM pg_stat_statements ORDER BY 1 DESC LIMIT 100; http:/ /www.craigkerstiens.com/2013/01/10/more-on-postgres- performance/
 8. 19.
 9. 25.

  Indeksy warunkowe SELECT * FROM events WHERE user_id = 1

  AND active = TRUE; CREATE INDEX index_events_on_created_at ON events USING btree (user_id) WHERE active = TRUE;
 10. 27.

  Co możemy zrobić kiedy mamy duży zbiór danych i chcemy

  dodać indeks na bazie produkcyjnej?
 11. 29.

  Zrozumieć wykorzystanie indeksów SELECT relname, 100 * idx_scan / (seq_scan

  + idx_scan) percent_of_times_index_used, n_live_tup rows_in_table FROM pg_stat_user_tables WHERE seq_scan + idx_scan > 0 ORDER BY n_live_tup DESC; http:/ /www.craigkerstiens.com/2012/10/01/understanding-postgres- performance/
 12. 30.

  Przydatne linki https:/ /www.postgresql.org/docs/current/static/using-explain.html https:/ /robots.thoughtbot.com/reading-an-explain-analyze-query-plan http:/ /www.craigkerstiens.com/2012/10/01/understanding- postgres-performance/ https:/

  /devcenter.heroku.com/articles/postgresql-indexes http:/ /blog.redpanthers.co/optimising-postgresql-database-query- using-indexes/ http:/ /tatiyants.com/pev/#/plans/new https:/ /www.amazon.com/gp/product/184951030X