Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PostgreSQL - dlaczego moje zapytania są takie wolne?

Adam Okoń
January 18, 2017

PostgreSQL - dlaczego moje zapytania są takie wolne?

Adam Okoń

January 18, 2017
Tweet

More Decks by Adam Okoń

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PostgreSQL - Dlaczego moje
  zapytania są takie wolne?
  Adam Okoń
  Elegant Code

  View full-size slide

 2. Przykładowy EXPLAIN

  View full-size slide

 3. W jaki sposób możemy poprawić wrażenia
  z korzystania z psql?
  W jaki sposób możemy zlokalizować wolne
  zapytania?
  Jak podejść do tematu analizy i
  optymalizacji zapytań?
  Rozkład jazdy

  View full-size slide

 4. W jaki sposób mogę poprawić
  wrażenia z korzystania z
  psql?

  View full-size slide

 5. Pimp my psql przy pomocy .psqlrc
  https:/
  /github.com/thoughtbot/dotfiles/blob/
  master/psqlrc

  View full-size slide

 6. pgcli
  https:/
  /github.com/dbcli/pgcli

  View full-size slide

 7. W jaki sposób
  zlokalizować wolne
  zapytania?

  View full-size slide

 8. pg_stat_statements
  Wymagane: postgresql-contrib

  View full-size slide

 9. Przykładowa konfiguracja w pliku
  postgresql.conf

  View full-size slide

 10. SELECT
  (total_time / 1000 / 60) as total_minutes,
  (total_time/calls) as average_time,
  query
  FROM pg_stat_statements
  ORDER BY 1 DESC
  LIMIT 100;
  http:/
  /www.craigkerstiens.com/2013/01/10/more-on-postgres-
  performance/

  View full-size slide

 11. Jak podejść do
  tematu analizy i
  optymalizacji?

  View full-size slide

 12. Przykładowy EXPLAIN

  View full-size slide

 13. Czy możemy wyciągnąć
  więcej informacji na temat
  zapytania przy pomocy
  EXPLAIN?

  View full-size slide

 14. Dla nieprzekonanych EXPLAIN z
  poziomu ActiveRecord
  https:/
  /github.com/bradurani/pg-eyeballs

  View full-size slide

 15. Analiza zapytania -
  counting

  View full-size slide

 16. Analiza zapytania -
  filtrowanie

  View full-size slide

 17. Analiza zapytania -
  sortowanie

  View full-size slide

 18. Optymalizacja
  zapytania przez
  dodanie indeksów

  View full-size slide

 19. Indeksy warunkowe
  SELECT * FROM events WHERE user_id =
  1 AND active = TRUE;
  CREATE INDEX
  index_events_on_created_at ON events
  USING btree (user_id) WHERE active =
  TRUE;

  View full-size slide

 20. https:/
  /coderwall.com/p/9hxejg/advanced-rails-
  indexing-where-clause-postgresql
  Jak dodać indeks warunkowy w
  migracji ActiveRecord

  View full-size slide

 21. Co możemy zrobić kiedy
  mamy duży zbiór danych i
  chcemy dodać indeks na
  bazie produkcyjnej?

  View full-size slide

 22. Jak dodać indeks współbieżnie w
  migracji ActiveRecord
  https:/
  /robots.thoughtbot.com/how-to-create-
  postgres-indexes-concurrently-in

  View full-size slide

 23. Zrozumieć
  wykorzystanie indeksów
  SELECT relname,
  100 * idx_scan / (seq_scan + idx_scan) percent_of_times_index_used,
  n_live_tup rows_in_table
  FROM
  pg_stat_user_tables
  WHERE
  seq_scan + idx_scan > 0
  ORDER BY
  n_live_tup DESC;
  http:/
  /www.craigkerstiens.com/2012/10/01/understanding-postgres-
  performance/

  View full-size slide

 24. Przydatne linki
  https:/
  /www.postgresql.org/docs/current/static/using-explain.html
  https:/
  /robots.thoughtbot.com/reading-an-explain-analyze-query-plan
  http:/
  /www.craigkerstiens.com/2012/10/01/understanding-
  postgres-performance/
  https:/
  /devcenter.heroku.com/articles/postgresql-indexes
  http:/
  /blog.redpanthers.co/optimising-postgresql-database-query-
  using-indexes/
  http:/
  /tatiyants.com/pev/#/plans/new
  https:/
  /www.amazon.com/gp/product/184951030X

  View full-size slide

 25. Dzięki!
  Adam Okoń (@adamokon)
  https:/
  /github.com/aokon

  View full-size slide