Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ruby on Serverless

Adam Okoń
November 09, 2023

Ruby on Serverless

My presentation slides for TRUG meeting at 10.23

Adam Okoń

November 09, 2023
Tweet

More Decks by Adam Okoń

Other Decks in Technology

Transcript

  1. Serverless - jak do tego podejść? • Korzystamy z frameworka

    czy budujemy od zera? • W jaki sposób mamy wypuszczać nową wersję? • CI build vs ręczny upload • Czy mogę uruchomić testy przed releasem? • Czy użycie Ruby-ego ma sens? • Jak mamy inicjować poszczególne kroki w procesie biznesowym?
  2. Budowanie własnego rozwiązania Praca u podstaw • Przykładowy szkielet aplikacji:

    https://github.com/aokon/lambda_demo • Jak przygotowań obraz dockerowy dla naszej lambdy? • Jak przygotować środowisko testowe?
  3. Wnioski • Jasna odpowiedzialność komponentu. • W rezultacie stosunkowo mała

    ilość kodu do utrzymania. • Wersjonowanie struktury eventów ułatwia życie. • Szybki feedback testów oraz deploymenty na produkcję. • Jeżeli zakładamy mały ruch na naszą lambdę to dodatkowo możne zoptymalizować koszty działania. • Budowanie aplikacji w czystym Ruby 3.2 to czysta przyjemność :)