Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Tiimit ja vuorovaikutus

Tiimit ja vuorovaikutus

Tiimioppiminen ja vuorovaikutus

D4855ecc181a8da100fcdb9832a2bb36?s=128

Aki Puustinen

May 31, 2022
Tweet

More Decks by Aki Puustinen

Other Decks in Education

Transcript

 1. Tiimityöskentely ja vuorovaikutus • Miksi tiimi ? • Yhteisöllinen toimintakulttuuri

  • Dunbarin luku • Psyykkinen oppimisympäristö • Tiedolla johtaminen • Osallisuus ja omistajuus • Ryhmänohjaus ja ROSU-tiimi • Vanhempainkerho
 2. Yhteisöllinen toimintakulttuuri • Kehnokin tiimi on aina parempi kuin yksin

  työskentely • 1+1=3 • Miten rakennetaan luova tiimi ? • 10 % tiimeistä saavuttaa ”Flow tilan” • Heimoajattelu (”asiakasheimo”) • Uudet ja nykyiset opiskelijat, alumnit, vanhemmat • Me-henki • Symbolit, riitit, yhdessä tekeminen • Keijo, heimokokoontumiset • Välikohtaus joka jaksossa ja jakson hyvän teon palkitseminen
 3. Tiimin dialogi • DIALOGIN PERIAATTEITA • Kuuntele • Kunnioita •

  Odota • Puhu suoraan Kerro kuka olet ja mitä odotuksia/ kokemuksia sinulla on tiimeistä ? Lähde : Projektitoimisto Heiga osk
 4. Google ja huipputiimi : Project Aristotle`s • Tiimillä on kokoussäännöt

  / normit / tiimikulttuuri • ”Kollektiivinen äly” • Jäsenet puhuvat suunnilleen yhtä paljon palavereissa = tasa-arvo • Osataan lukea tunteita / tunneäly • Henkilökohtaiset tarinat ja tunteet • Psykologinen turvallisuus • Osa suurempaa tarkoitusta=merkitys • Data-driven kulttuuri, ”Googlers love data/numbers”
 5. Dunbarin luku 150 • Heimo 150 / lukio 220 •

  Klaani 50 / ikäluokka 70 • Ydinperhe 15 / ohjausryhmä 24 • Läheiset ystävät 5 / tiimi 7 • ”jokainen yli 7 jäsenen kokousryhmään lisätty henkilö vähentää päätösten tehokkuutta 10%” (Google)
 6. Psyykkinen oppimisympäristö • Valokuvaus heti elokuussa • Tavoite tuntea opiskelijat

  heti nimeltä • ”Turvallinen ja salliva ilmapiiri on paras oppimisympäristö” • Käydään läpi lukion säännöt, tehdään turvakävelyt sekä turvallisuuskansion läpikäynti syksyllä • Tietää mitä saa tehdä ja mitä ei • Lähiopetuksessa myös korona-aikana • Ryhmänohjaajan vartit ykkösille • Erityisopettaja tekee ykkösille 1. jaksossa DigiLuki testit
 7. Tiedolla johtaminen • Hyvinvointivalmennus abeille • Älykelloja unen laadun ja

  hyvinvoinnin mittaamiseen FinEduAI tekoälyhankkeessa • Laadullinen hyvinvointianalyysi Aiwo Digitalin kanssa (tekoäly) • Opintojaksokysely (data kursseista) • Hyvinvointikysely joka vuosi (jaksaminen) • Elämänlaatukysely 2 vuotta valmistumisen jälkeen (pitkä trendi)
 8. Osallisuus ja omistajuus • Kehitysaloitteet opiskelijoilta ja opettajilta • Opiskelija

  opettajainkokouksissa • Liikuntatutorit isossa roolissa • Tiimioppiminen ja tiimisopimus sitouttamisen välineenä • Alumneihin pidetään yhteyttä / työelämäpäivä ja alumnipäivä
 9. Opiskelija-asiat ja ryhmänohjaus • Jokaisen jakson jälkeen • Tarkistetaan jakson

  ”nousijat ja laskijat” ryhmänohjausryhmittäin • Käydään läpi kurssikertymät • Jaetaan tietoa opiskelijoista ja eri ohjausryhmistä • 60 poissaolotunnin jälkeen yksilöllinen opiskeluhuollon palaveri kasaan • Kokoonkutsujana se henkilö, jolla huoli herännyt (yleensä ryhmänohjaaja). Huoli puheeksi. • ”Kaikki ohjaa”
 10. Laadukas ja riittävä opinto-ohjaus • Päätoiminen opinto-ohjaaja / 220 opiskelijaa

  • Tervetulotilaisuus koulun alussa (opo+tutorit järjestävät) • Opinto-ohjaajalla on aikaa kohdata opiskelijoita heti • Opiskelija-asiat eivät voi odottaa 2-4 viikkoa • Hyvä sidosryhmäyhteistyö opiskeluhuollon kanssa • Opo-kurssi 1. jaksossa (atk, kouluterveydenhoito, kuraattori, psykologi, erityisopettaja)
 11. Vanhempainkerho • Kokoontuu 4 lukukaudessa • Linkki lukion ja kodin

  välillä • ”Elää lukiolaisten rinnalla ja tukea koulupolkua” • 35 jäsentä (2021) • Mukana Wanhojen tansseissa, kyydityksissä, kv-vieraiden majoitus, teemapäivät, työelämäpäivä. • Osallistuu aina lakkiaisiin (kukitus, juhlamalja, stipendi, puhe) • Vanhempainkerhon blogi • Kerholla tili ja varoja, josta voivat osallistua pieniin lukion kuluihin ja hankintoihin
 12. Laatujohtaminen ja jaettu johtajuus • Laatujärjestelmä (Okka säätiö) • Kestävän

  kehityksen sertifikaatti vuodesta 2005 • Sosiaalinen kestävä kehitys • Häiriötön opiskelu kaikille • Kiusaamistapaukset vähäisiä ja niihin päästään nopeasti käsiksi • Lukion turvatiimi (rehtori, opo, koulusihteeri, kouluterveydenhoitaja, bige opettaja) • Turvallisuussuunnitelman päivitys ja läpikäynti opettajien ja opiskelijoiden kanssa elokuussa • Paloharjoitus ja uhkaava tilanne harjoitus vuosittain