Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mitä on vastuullinen johtaminen ?

Mitä on vastuullinen johtaminen ?

Tämä on tullut pohdittua viime aikoina paljon. Mitä on vastuullinen johtaminen ?

D4855ecc181a8da100fcdb9832a2bb36?s=128

Aki Puustinen

May 07, 2021
Tweet

Transcript

 1. Mitä on vastuullinen johtaminen ? Aki Puustinen Rehtori Muuramen lukio

 2. Vastuullisen johtamisen tyylit • Autenttinen johtaminen • Aitous • Nöyryys

  • Luottamus • Arvot ja niiden mukaisesti toimiminen Robbins ja Judge (2017)
 3. Vastuullinen johtaminen • Palveleva johtaminen • Auttaa alaisiaan kasvamaan ja

  kehittymään • Kuuntelu ja empatia • Muiden auttaminen • Lisää sitoutumista • Lisää tiimien potentiaalia ja suorituskykyä • Lisää työntekijöiden luovuutta • Yksilöiden hyvinvointi !
 4. Vastuullinen johtaminen • Eettinen johtaminen • Työntekijät uskaltavat tuoda suuriakin

  ongelmia johdon tietoon • Vähentää konflikteja työpaikalla • Erilaisten kulttuuriarvojen ja – erojen ymmärrys • Rehellisyys Ropo (2011)
 5. Sitouttaminen organisaation toimintaan • Organisaation arvot ja ydinteemat ovat kaikille

  selvät • Tunne siitä, että palvelemassa jotakin suurempaa • Tulee älyllisesti haastetuksi • Saavuttaa tasapaino elämässä työn kanssa • Työntekijöistä huolehtiminen