$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

統計学実践ワークブック 第16章 重回帰分析 pp.125-127

axjack
April 03, 2022

統計学実践ワークブック 第16章 重回帰分析 pp.125-127

統計学実践ワークブック 第16章 重回帰分析 pp.125-127について、式を導出したり図示したり行間を埋めたりしました。

axjack

April 03, 2022
Tweet

More Decks by axjack

Other Decks in Science

Transcript

 1. ౷ܭֶ࣮ફϫʔΫϒοΫ ୈষॏճؼ෼ੳ QQ

 2. ه๏ ⃗ 1 ⃗ 0 X′ ͸ཁૉ͕͢΂ͯͰ͋ΔॎϕΫτϧ ྻϕΫτϧ ͸ཁૉ͕͢΂ͯͰ͋ΔॎϕΫτϧ

  ྻϕΫτϧ ͸ߦྻ9ͷసஔߦྻ X n×m ͸OߦNྻͷߦྻ
 3. ճؼ෼ੳͷزԿֶతͳೝࣝ Im(X) Y e = Y− ̂ Y ̂ Y

  = PX Y = X ̂ β ℝn Im(X) = {Xv ∣ v ∈ ℝ1+d} ⊂ ℝn X n×(1+d) ̂ β (1+d)×1 ̂ Y n×1 = , e ⊥ ̂ Y :Λ*N 9 ʹࣹӨʹͨ͠Β ͱͳΔɻ ̂ Y ࢒ࠩϕΫτϧ e
 4. 9ͷ૾ɺࣹӨɺ࢒ࠩ Y − ̂ Y ͸ Im(X) ʹࣹӨ͢Δߦྻɺ͢ͳΘࣹͪӨߦྻΛ PX ͱ͢Δͱɺ

  ̂ Y = PX Y Y Λ Im(X) ΁ࣹӨͨ͠ϕΫτϧͰ͋Δɻ ͳͷͰɺ ̂ Y ͱ ͸௚ަ͢Δɻ ̂ Y ͱ͜ΖͰɺ ͸ Im(X) ʹଐ͢ΔϕΫτϧͰ΋͋Δ͔Βɺ ̂ Y = X ̂ β Λຬͨ͢Α͏ͳ ̂ β ∈ ℝ1+d ͕ଘࡏ͢Δɻ X′ e = 0 ࢒ࠩϕΫτϧ e ʹ͍ͭͯɺ ͕੒Γཱͭɻ F͸*N 9 ͷ௚ަิۭؒʹؚ·ΕΔͱ͍͏͜ͱ e = Y − ̂ Y = Y − PX Y = Y − X ̂ β ࢒ࠩϕΫτϧ e Λ ͱͨ͠ͱ͖ɺ Im(X) = {Xv ∣ v ∈ ℝ1+d} ⊂ ℝn 9ͷ૾Λ*N 9 ͱද͢ɻ*N 9 ͸ू߹Ͱ͋ͬͯҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞ΕΔɻ Y − PX Y ͱ ͕௚ަ͢ΔΑ͏ͳม׵ ʁ ͕ PX ͳͷͰ͋Δɻ PX Y ͱ X
 5. 9F ∣ ∣ ∣ ⋯ ∣ ⃗ 1 x1 x2

  ⋯ xd ∣ ∣ ∣ ⋯ ∣ X = − ⃗ 1 ′ − −x′ 1− −x′ 2− ⋮ −x′ d − X′ = X′ e = − ⃗ 1 ′ − −x′ 1− −x′ 2− ⋮ −x′ d − e = ⃗ 1 ′ e x1 ′ e ⋮ xd ′ e = 0 0 ⋮ 0 = ⃗ 0 n × (1 + d) (1 + d) × n (1 + d ) × n n × 1 (1 + d) × 1 9͸ Eݸͷجఈ ॎϕΫτϧ Λ ԣʹฒ΂ͨ΋ͷͩͱߟ͑Δɻ సஔ͢Δͱɺ ɾ֤ॎϕΫτϧΛసஔ ɾԣฒͼˠॎฒͼ ͱͳΔɻ جఈ͸*N 9 ʹؚ·Ε͍ͯͯɺ *N 9 ͷ೚ҙͷཁૉ͸࢒ࠩϕΫτϧFͱ௚ަ͢ Δɻ ͦͷΑ͏ʹߏ੒ͨ͠΋ͷ͕࢒ࠩϕΫτϧ Ͱ͋Δɺͱ΋ݴ͑Δɻ ͷجఈ͸ɺ9ͷୈྻ ୈྻ ʜ ୈ Eྻ Ͱ͋Δɻ Im(X) = {Xv ∣ v ∈ ℝ1+d} ⊂ ℝn ˠ
 6. ࣹӨߦྻͷಋग़ X′ e = X′ (Y − ̂

  Y) = X′ (Y − X ̂ β) = ⃗ 0 ΑΓɺ ⟺ X′ Y = X′ X ̂ β ⟺ ̂ β = (X′ X)−1X′ Y ̂ Y = X ̂ β = X(X′ X)−1X′ Y ·ͨɺ PX = X(X′ X)−1X′ Ͱ͋Δ͔Β ̂ Y = PX Y ͱൺֱͯ͠ X′ X͸Մٯͱ͢Δ X′ e = ⃗ 0 ΑΓɺ ͱͳΔɻ
 7. ࣹӨߦྻ1Yͷੑ࣭ PX = X(X′ X)−1X′ ͱͯ͠ɺ P2

  X = PX PX = (X(X′ X)−1X′ )(X(X′ X)−1X′ ) = X(X′ X)−1(X′ X)(X′ X)−1X′ = X(X′ X)−1X′ = PX P′ X = (X(X′ X)−1X′ )′ = X′ ′ ((X′ X)−1)′ X′ = X(X′ X)−1X′ = PX Im(X) = {Xv|v ∈ ℝ1+d} Im(PX ) = {PX w|w ∈ ℝn} X ͸ n × (1 + d) ߦྻͳͷͰɺ ͸ PX n × n ߦྻ O࣍ਖ਼ํߦྻ Ͱ͋Δɻ ࣹӨߦྻͷೋ৐ͱసஔ͸࠶ͼࣹӨߦྻʹ໭Δ͜ͱΛ֬ೝ͢Δɻ ͯ͞ɺ ͱ ͸౳͍͠ͱͷ͜ͱͳͷͰɺ͜ΕΛࣔͯ͠ΈΔɻ *N 1Y ΋*N 9 ΋ͲͪΒ΋ू߹Ͱ͋Δ͜ͱΑΓɺ l1 ∈ Im(X) ⟹ l1 ∈ Im(PX ) l2 ∈ Im(PX ) ⟹ l2 ∈ Im(X) Λࣔͤ͹ྑ͍ɻ
 8. ࣹӨߦྻ1Yͷੑ࣭ [1]l1 ∈ Im(X) ⟹ l1 ∈ Im(PX )

  [2]l2 ∈ Im(PX ) ⟹ l2 ∈ Im(X) l1 ∈ Im(X) Im(X) = {Xv|v ∈ ℝ1+d} Im(PX ) = {PX w|w ∈ ℝn} v1 ∈ ℝ1+d l1 = Xv1 ∈ ℝn w1 = Xv1 ∈ ℝn l2 ∈ Im(PX ) l2 = PX w2 = X(X′ X)−1X′ w2 ∈ ℝn l1 = PX w1 ∈ Im(PX ) l2 = X(X′ X)−1X′ w2 = Xv2 v2 = (X′ X)−1X′ w2 ∈ ℝ1+d l2 = Xv2 ∈ Im(X) ͱͳΔl1 ΛऔΔͱɺ ͱͳΔ ͕औΕΔɻ l1 = Xv1 = X(X′ X)−1(X′ X)v1 = PX Xv1 ͱදͤ͹ ͱͯ͠ ͱͳΔl2ΛऔΔͱɺ ͱͳΔw2 ∈ ℝn ͕औΕΔɻ ͱදͤ͹ ͱͯ͠ Ҏ্ΑΓɺ Im(PX ) = Im(X)
 9. F 0 = ⃗ 1 ′ e Im(X) Y

  ̂ Y = PX Y = X ̂ β ℝn Im(X) = {Xv ∣ v ∈ ℝ1+d} ⊂ ℝn e e ⃗ 1 ˠ ͱ͸ɺ ⃗ 1 ͱe͕௚ަ͢Δɺͱݴ͍ͬͯΔɻ
 10. 0 = ⃗ 1 ′ e = ⃗

  1 ′ (Y − X ̂ β) = n(¯ y − (1,¯ x′ ) ̂ β)ʹ͍ͭͯ෼ղͯ͠ߟ͑Δɻ ⃗ 1 ′ Y = ( 1 ⋮ 1 ) ′ y1 ⋮ yn = ∑ yi = n¯ y ⃗ 1 ′ X = ( 1 ⋮ 1 ) ′ 1 , −x′ 1 − ⋮ , ⋮ 1 , −x′ n − = (n, ∑ x′ i) = (n, n ¯ x′ ) 0 = ⃗ 1 ′ e = ⃗ 1 ′ (Y − X ̂ β) = (n¯ y − (n, n ¯ x′ ) ̂ β) = n(¯ y − (1, ¯ x′ ) ̂ β) ͜ͷΧϯϚ͸ྻΛ۠෼͚͢ΔͨΊͷه߸ɻ ಺ੵͰ͸ͳ͍ɻ −x′ i − = (xi,1 ⋯ xi,d ) ͸ԣϕΫτϧ Ҏ্ΑΓɺ ͱͳͬͯɺ ¯ y = (1, ¯ x′ ) ̂ β ΛಘΔɻ ¯ y ԣϕΫτϧͨͪͷ࿨͸ ରԠ͢Δ੒෼͝ͱʹ࿨ΛऔΔ
 11. QԼஈ Y = X ̂ β + e Y −

  ⃗ 1 ¯ y = X ̂ β − ⃗ 1 ¯ y + e ΑΓ Y − ⃗ 1 ¯ y = X ̂ β − ⃗ 1 (1,¯ x′ ) ̂ β + e ¯ y = (1, ¯ x′ ) ̂ β ͞Βʹ ΑΓ = (X − ⃗ 1 (1,¯ x′ )) ̂ β + e = ( 1 x1 ′ ⋮ ⋮ 1 xn ′ − ⃗ 1 (1,¯ x′ )) ̂ β + e = 1 − 1 x1 ′ − x′ ⋮ ⋮ 1 − 1 xn ′ − x′ ̂ β + e = 0 (x1 − ¯ x)′ ⋮ ⋮ 0 (xn − ¯ x)′ ̂ β + e
 12. Qதஈ Im(X) Y− ⃗ 1 ¯ y X ̂ β

  − ⃗ 1 ¯ y ℝn Im(X) = {Xv ∣ v ∈ ℝ1+d} ⊂ ℝn e Y X ̂ β e ⃗ 1 ¯ y͚ͩͣΒ͢ ͜ͷɹɹ্ͷࡾ֯ܗͰ ࡾฏํͷఆཧΛ͢Ε͹ྑ͍ɻ ℝn
 13. ଓ Qதஈ Y − ⃗ 1 ¯ y = X

  ̂ β − ⃗ 1 ¯ y + e ⟺ Y − ⃗ 1 ¯ y = X ̂ β − ⃗ 1 (1,¯ x′ ) ̂ β + e ΑΓɺ ∥Y − ⃗ 1 ¯ y∥2 = ∥X ̂ β − ⃗ 1 (1,¯ x′ ) ̂ β∥2 + ∥e∥2 ⟺ ∑ (yi − ¯ y)2 = ∑ ((xi − ¯ x)′ ̂ β1:d) 2 + ∑ e2 i ͱͳΔɻ ̂ β0 ܎਺ ஫໨ϙΠϯτ ͸ɺ ͕ফ͑Δ ͷฏۉ͔Βͷภࠩ xi xi − ¯ x ͕ग़ݱ͢Δ ⃗ 1 ¯ y Λ࢖ͬͨ͜ͱͰɺ ͓ೃછΈ ͷมಈͷ෼ղͷ͕ࣜग़ݱ͢Δ ͜ͱͰ͋Δɻ