Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Bootstrapper - Personlig försäljning INTRO - 130424

Bootstrapper - Personlig försäljning INTRO - 130424

Introduktion till ämnet Personlig försäljning. Om varumärke, kommunikationsmodellen, målgrupp vs persona.

52a70458d0ae9c08d4615e1c72aa6dd4?s=128

Bootstrapper

April 24, 2013
Tweet

Transcript

 1. 1   Bootstrapper © 2013 Personlig  försäljning   -­‐  varför

   ska  jag  lyssna  på  dig?   -­‐  vilka  behov  får  jag  ;llfredsställda?  
 2. 2   Bootstrapper © 2013 Varumärke  

 3. 3   Bootstrapper © 2013

 4. 4   Bootstrapper © 2013 Varumärke   -­‐  varumärket  i

   företaget   -­‐  det  personliga  varumärket  
 5. 5   Bootstrapper © 2013 Varumärke   -­‐  Värdeord  

  -­‐  Kärnvärden   -­‐  Kommunika;on  
 6. 6   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   En  Sändare  skickar

   eI  Meddelande   ;ll  en  MoIagare  via  eI  Medium.  
 7. 7   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  Sändaren  

 8. 8   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  MoIagaren  

 9. 9   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  Meddelandet  

 10. 10   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  Mediet  

 11. 11   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  Brus  

 12. 12   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   Kommunika;onsmodellen   fungerar

   ALDRIG  perfekt.     ALDRIG  
 13. 13   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  Målgrupp  vs

   Persona  
 14. 14   Bootstrapper © 2013 Kommunika;onsmodellen   -­‐  Veta  –

   om  det  som  kommuniceras     -­‐  Tycka  –  det  sändaren  vill  aI  du  ska   tycka  och  känna  om  det  du  fåI  reda  på     -­‐  Göra  –  det  Sändaren  vill  aI  du  ska  göra  
 15. 15   Bootstrapper © 2013 Dina  förväntningar   Skriv  ner

   dem  och  mejla  mig  dem.  
 16. 16   Bootstrapper © 2013 Schema   onsdag    09.00

   –  16.00    F7/F6   torsdag    09.00  –  16.00    Hörsalen   fredag    09.00  –  12.00    Hörsalen  
 17. 17   Bootstrapper © 2013 Min  syn  på  utbildning  

  -­‐  miI  ansvar   -­‐  diI  ansvar  
 18. 18   Bootstrapper © 2013 De  kommande   veckornas  arbete

    Uppgi]  1:   Välj  ut  ;o-­‐femton  företag   som  du  skulle  kunna  tänka   dig  aI  prak;sera  på.     Tag  reda  på  webbadresser,   kontaktperson,   telefonnummer  och  annat   som  du  behöver  veta  om   företaget.       Beskriv  dig  själv  ur  eI   säljande,  kommersiellt   perspek;v.  Använda  gärna   exempel  på  profiler  från   LinkedIn  eller  googla  på   orden  ”bra”,  ”CV”,  ”krea+v”.     Spara  din    uppgi]  som  eI   pdf-­‐dokument  och  lägg  upp   det  på  Pyrkesvux.se    
 19. 19   Bootstrapper © 2013 De  kommande   veckornas  arbete

    Uppgi]  2:   Läs  igenom   kursplanerna  som  jag   gav  länken  ;ll  i   introduk;onsmejlet.   Skriv  ner  de  saker  du   helst  vill  lära  dig  om.     SäI  eI  betyg  mellan   1  –  10  på  dina   kunskaper  i  ämnet.     Den  här  listan  kan  bli   lång  –  om  du  vill  lära  dig   mycket!  
 20. 20   Bootstrapper © 2013 De  kommande   veckornas  arbete

    Uppgi]  2:   Exempel:   -­‐  Säljplanering  -­‐  5   -­‐  Lönsamhetsberäkningar  -­‐  3   -­‐  Kundpsykologi  -­‐  7  
 21. 21   Bootstrapper © 2013 De  kommande   veckornas  arbete

    -­‐  15:e  maj  -­‐  redovisning  uppgi]  1    -­‐  genomgång  uppgi]  2  
 22. 22   Bootstrapper © 2013 Hur  man  får  tag  på

   mig:   -­‐  Mejl:  patrik@bootstrapper.se   -­‐  Skype-­‐ID:  paIesork   -­‐  SMS:  0707-­‐63  00  02  
 23. 23   Bootstrapper © 2013 Till  sist  …   Allt

   i  den  här  presenta;onen  hiIar   man  på  nätet  –  det  är  bara  aI  leta!  
 24. 24   Bootstrapper © 2013 Till  sist  …   Orkar

   man  inte  det  kan  man  hämta   den  här  presenta;onen  på  webbplatsen   Speaker  Deck  -­‐  speakerdeck.com     Sök  på  Bootstrapper  och   Personlig  försäljning  -­‐  INTRO  
 25. 25   Bootstrapper © 2013 Om  upphovsräI   •  logotyper,

   mallar  och  varumärken   ägs  av  sina  respek;ve  företag     •  upphovsräIen  ;ll  allt   övrigt  innehåll  innehas   av  Bootstrapper     •  spridning  eller  mångfaldigande   får  inte  göras  utan  skri]ligt   ;llstånd  från  Bootstrapper