Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Bootstrapper - Säljstrategi - 130619

Bootstrapper - Säljstrategi - 130619

Säljegenskaper och workshop

52a70458d0ae9c08d4615e1c72aa6dd4?s=128

Bootstrapper

June 19, 2013
Tweet

Transcript

 1. 1   Bootstrapper © 2013 Säljstrategi   -­‐  verktyg  

  -­‐  förståelse   -­‐  insikt   -­‐  förberedelse  
 2. 2   Bootstrapper © 2013 Säljande  egenskaper  #1   -­‐ 

  framgångstro   -­‐  målfokusering   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 3. 3   Bootstrapper © 2013 Framgångstro   -­‐  stark  och

   posiBv  självbild   -­‐  tror  på  sig  själv  och  produkten   -­‐  framgångstro  smiCar   -­‐  halvfullt  eller  halvtomt?   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 4. 4   Bootstrapper © 2013 Målfokusering   -­‐  tydliga  mål

   (S.M.A.R.T)   -­‐  konkreta  säljmål,  tydliga  akBvitetsmål   -­‐  dokumentaBon   -­‐  målen  styr  arbetsdagen  och  säljarbetet   -­‐  veckoplanering  –  förändra  över  Bd   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 5. 5   Bootstrapper © 2013 Säljande  egenskaper  #2   -­‐ 

  energi   -­‐  ledarförmåga   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 6. 6   Bootstrapper © 2013 Energi   -­‐  hög  eller

   låg  energi  –  men  JÄMN!   -­‐  posiBv  inställning,  posiBv  aVtyd   -­‐  se  möjligheter,  var  glad   -­‐  skapa  målbild  och  se  Bll  aC  den  uppfylls   -­‐  sömn,  mat,  dryck  och  moBon   -­‐  balansen  arbetsliv  och  privatliv   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 7. 7   Bootstrapper © 2013 Ledarförmåga   -­‐  led  dig

   själv  Bll  framgång   -­‐  driv  dina  projekt  Bll  avslut   -­‐  håll  allBd  vad  du  lovar   -­‐  leverera  mer  än  du  lovar   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 8. 8   Bootstrapper © 2013 Säljande  egenskaper  #3   -­‐ 

  entreprenörsförmåga   -­‐  social  kompetens   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 9. 9   Bootstrapper © 2013 Entreprenörsförmåga   -­‐  tänka  nyC,

   från  nya  vinklar   -­‐  ställa  om  när  marknaden  förändras   -­‐  hur  tänker  kunden   -­‐  hur  kan  man  sälja  på  nya  säC  –  Bll  nya  och  gamla  kunder   -­‐  vad  är  vikBgt  för  kunden   -­‐  hur  kan  man  påverka  och  utveckla  produkten   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 10. 10   Bootstrapper © 2013 Social  kompetens   -­‐  en

   social  kameleont  –  som  inte  tappar  bort  sig  själv   -­‐  motsatsen  Bll  blyg,  försynt  och  Bllbakadragen   -­‐  förmåga  aC  kommunicera  och  samarbeta   -­‐  skapa  en  affärsmässig  och  professionell  relaBon   -­‐  anpassa  personligheten  e]er  situaBonen   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 11. 11   Bootstrapper © 2013 Säljande  egenskaper  #4   -­‐ 

  kreaBvitet   -­‐  självdisciplin   Källa:  Företagande.se,  www.foretagande.se   Läst  130526  
 12. 12   Bootstrapper © 2013 KreaBvitet   -­‐  problemlösning  

  -­‐  kunskaper  om  Området   -­‐  kunskaper  om  kreaBva  processer  (t.ex.  Propellern)   -­‐  inre  moBvaBon   -­‐  kreaBvitet  leder  Bll  resultat  eller  produkt   -­‐  kreaBvitet  är  INTE  produkBvitet!   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 13. 13   Bootstrapper © 2013 Självdisciplin   -­‐  kontroll  av

   egna  impulser   -­‐  karaktärsfast   -­‐  med  självdisciplin:   -­‐  skapar  du  bra  relaBoner   -­‐  får  du  mer  gjort   -­‐  presterar  du  bäCre   -­‐  gör  du  dig  av  med  ovanor  och  missbruk   -­‐  lär  du  dig  nya  saker   -­‐  närmar  du  dig  diC  ”drömjag”   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 14. 14   Bootstrapper © 2013 Säljande  egenskaper  #5   -­‐ 

  insikt   -­‐  kroppsspråk   Källa:  Företagande.se,  www.foretagande.se   Läst  130526  
 15. 15   Bootstrapper © 2013 Insikt   -­‐  insikt,  klarsynthet

   och  kanske  förståelse   -­‐  varför  säljer  du  /  säljer  du  inte?   -­‐  erkänna  aC  du  gör  fel   -­‐  när  är  du  inmålad  i  eC  hörn?   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 16. 16   Bootstrapper © 2013 Kroppsspråk   -­‐  ord  7%,

   röst  38%,  55%  kroppsspråk   -­‐  gester,  mimik,  kroppshållning,  närhet,  beröring   -­‐  medvetet  kroppsspråk  påverkar  mötet  och  relaBonen   -­‐  vi  härmar  den  vi  gillar  och  ser  upp  Bll   -­‐  var  medveten  om  diC  kroppsspråk  –  och  kundens   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 17. 17   Bootstrapper © 2013 Säljande  egenskaper  #6   -­‐ 

  förtroendeingivande   -­‐  empaB   Källa:  Företagande.se,  www.foretagande.se   Läst  130526  
 18. 18   Bootstrapper © 2013 Förtroende   -­‐  röst,  ögonkontakt

   och  engagemang  skapar  förtroende   -­‐  logos,  pathos  och  ethos  skapar  Pondus   -­‐  var  dig  själv,  var  kunnig  och  var  påläst   -­‐  gör  din  hemläxa,  prospektering  och  målgruppsanalys   -­‐  kartlägg  kundens  –  förväntningar,  aVtyder,  moBvaBon,   värdeförväntning  och  nyCa   -­‐  tänk  på  diC  yCre  och  diC  inre   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 19. 19   Bootstrapper © 2013 EmpaB   -­‐  ärlighet,  ödmjukhet,

   acceptans,  tolerans,  tacksamhet,  Bllit,   hopp  och  förlåtelse   -­‐  empaB  är  allBd  handlingsinriktad   -­‐  empaB  börjar  allBd  med  förståelse   -­‐  aC  vara  empaBsk  är  vikBgare  än  aC  känna  empaB   -­‐  empaB  kräver  tålamod,  beslutsamhet  och  flexibilitet   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 20. 20   Bootstrapper © 2013 PAUS   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/  

  Läst  130610  
 21. 21   Bootstrapper © 2013 FILMTAJM   UR-­‐SamBden  AC  utveckla

   empaB  (45  min)     Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610  
 22. 22   Bootstrapper © 2013 Workshop   -­‐  hiCa  produktens

   USP  –  Unique  Selling  Point   -­‐  skapa  fem  säljargument     -­‐  skapa  två  kompleCa  målgrupper   -­‐  säC  upp  eC  säljmål  för  augusB   -­‐  gör  en  enkel  säljakBvitet   -­‐  gör  en  enkel  säljplan   Källa:  h(p://saljstrategi.blogspot.se/   Läst  130610