Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Bootstrapper - Marknadsföring - 130807

Bootstrapper - Marknadsföring - 130807

52a70458d0ae9c08d4615e1c72aa6dd4?s=128

Bootstrapper

August 07, 2013
Tweet

Transcript

 1. 1   Bootstrapper © 2013 Marknadsföring   -­‐  annonsering  

  -­‐  varumärkesannonsering   -­‐  direktreklam   -­‐  PR   -­‐  annan  marknadsföring   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 2. 2   Bootstrapper © 2013 Annonsering   -­‐  informera  poten<ella

   kund  om   produkter  och  tjänster,  hur  kunden   ska  använda  och  skaffa  dem.   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 3. 3   Bootstrapper © 2013 Varumärkesannonsering   -­‐  annonsering  av

   det  egna   varumärket   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 4. 4   Bootstrapper © 2013 Direktreklam  -­‐  DR   -­‐ 

  reklam  som  skickas  direkt  <ll   moGagaren  –  via  fysiskt  brev,  e-­‐post,   SMS/MMS  eller  fax   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 5. 5   Bootstrapper © 2013 Direktreklam  -­‐  DR   -­‐ 

  ODR  –  oadresserad  direktreklam   -­‐  ADR  –  adresserad  direktreklam   -­‐  EDR  –  e-­‐postreklam     Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 6. 6   Bootstrapper © 2013 Sponsring       -­‐ 

  ekonomiskt  stöd  av  verksamhet  utan   annat  motkrav  än  reklam  och   marknadsföring   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 7. 7   Bootstrapper © 2013 PR   -­‐  Public  Rela<ons

   eller  omvärldsrela<oner   -­‐  åtgärder  för  aG  höja  anseendet  goodwill   på  en  person,  företag  eller  organisa<on   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 8. 8   Bootstrapper © 2013 PR   -­‐  publicitet  (vad

   som  skrivs  i  medier)   -­‐  reklam  och/eller  marknadsföring   -­‐  agerande  och  kommunika<on  med  målgrupperna   -­‐  ”mul<pla  effekter”   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 9. 9   Bootstrapper © 2013 Marknadsföring   -­‐  alla  ak<viteter

   företaget  uYör  på  marknaden   -­‐  val  av  produkt   -­‐  val  av  målgrupp   -­‐  prissäGning  m.m.   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 10. 10   Bootstrapper © 2013 Marknadsföring   -­‐  definiera  och

   ta  fram  erbjudanden  som  svarar  mot   målgruppens  behov,  möter  utmaningarna  och  skapar   kundvärde   -­‐  posi<onera  produkter  och  tjänster  på  marknaden   -­‐  kommunicera  erbjudandet,  konkre<sera  värdena   -­‐  SE  TILL  ATT  FÖRVÄNTNINGARNA  INFRIAS   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 11. 11   Bootstrapper © 2013 Metoder  vid  marknadsföring   -­‐ 

  omvärldsanalys  –  SWOT  och  PESTEL   Källa:  Wikipedia   Läst  130720  
 12. 12   Bootstrapper © 2013 Omvärldsanalys  -­‐  SWOT   -­‐ 

  S  –  Strengths  eller  Styrkor   -­‐  W  –  Weaknesses  eller  Svagheter   -­‐  O  –  Opportuni<es  eller  Möjligheter   -­‐  T  –  Threats  eller  Hot  
 13. 13   Bootstrapper © 2013 Omvärldsanalys  -­‐  PESTEL   -­‐ 

  P  –  Poli<cs  eller  Poli<k   -­‐  E  –  Economy  eller  Ekonomi   -­‐  S  –  Social  Factors  eller  Sociala  faktorer   -­‐  T  –  Technology  eller  Teknologi   -­‐  E  -­‐  Environment  eller  Miljö   -­‐  L  –  Law  eller  Lagar  och  Regleringar   Källa:  Lerdell.com   Läst  130720  
 14. 14   Bootstrapper © 2013 Projektprocess   -­‐  Vad  är

   det  jag  vill  förändra/förbäGra?  (BEHOV)   -­‐  Vart  vill  jag  komma  eller  nå?  (MÅL)   -­‐  Vad  behöver  jag  veta?  (FORMULERING)   -­‐  Var  hiGar  jag  …  /vem  vet  vad  …?  (INSAMLING)   -­‐  Vad  betyder  det  här?  (BEARBETNING)   -­‐  Jag  har  kommit  fram  <ll  aG  …  (ANALYS/RESULTAT)   Källa:  Lerdell.com   Läst  130720  
 15. 15   Bootstrapper © 2013 Projektprocess   BEHOV   MÅL

    FORMULERING   INSAMLING   BEARBETNING   ANALYS/ RESULTAT  
 16. 16   Bootstrapper © 2013 Omvärldsanalys  -­‐  Workshop   Hjälp

    -­‐  a;  nå  dina  mål   Hinder   -­‐  a;  nå  dina  mål   Inre  påverkan   -­‐  du  kan  påverka   Styrkor   Svagheter   YGre  påverkan   -­‐  faktorer  du  inte   råder  över   Möjligheter   Hot  
 17. 17   Bootstrapper © 2013 Hjälp   -­‐  a;  nå

   dina  mål   Hinder   -­‐  a;  nå  dina  mål   Inre  påverkan   -­‐  du  kan  påverka   Styrkor   -­‐  Poli<k  (P)   -­‐  Ekonomi  (E)   -­‐  Socialt  (S)   -­‐  Teknologi  (T)   -­‐  Miljö  (E)   -­‐  Lagar  (L)   Svagheter   -­‐  Poli<k  (P)   -­‐  Ekonomi  (E)   -­‐  Socialt  (S)   -­‐  Teknologi  (T)   -­‐  Miljö  (E)   -­‐  Lagar  (L)   YGre  påverkan   -­‐  faktorer  du  inte   råder  över   Möjligheter   -­‐  Poli<k  (P)   -­‐  Ekonomi  (E)   -­‐  Socialt  (S)   -­‐  Teknologi  (T)   -­‐  Miljö  (E)   -­‐  Lagar  (L)   Hot   -­‐  Poli<k  (P)   -­‐  Ekonomi  (E)   -­‐  Socialt  (S)   -­‐  Teknologi  (T)   -­‐  Miljö  (E)   -­‐  Lagar  (L)  
 18. 18   Bootstrapper © 2013 Omvärldsanalys  -­‐  Workshop   -­‐ 

  Gör  en  SWOT  /  PESTEL  –  analys  av  din  produkt/produktgrupp   -­‐  Skapa  två  konkreta  marknadsföringsåtgärder  för  aG  förbäGra   försäljningen  av  din  produkt/produktgrupp   -­‐  Beskriv  hur  de  två  åtgärderna  påverkar  försäljningen.   -­‐  TIPS!  Använd  listan  som  finns  i  mappen  PEFÖ/Studiematerial.  
 19. 19   Bootstrapper © 2013 Uppgio  <ll  130814   -­‐ 

  Lämna  in  en  renskriven  åtgärdslista  med   konsekvensbeskrivning  i  mappen  Inlämning/Uppgio  9   senast  måndag  12:e  aug  kl.  15.00.