Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

Bootstrapper - Din Säljprocess - 130515

Bootstrapper - Din Säljprocess - 130515

Hur du kan tänka inför arbetet att jaga praktikplats

52a70458d0ae9c08d4615e1c72aa6dd4?s=128

Bootstrapper

May 16, 2013
Tweet

Transcript

 1. 1   © 2013 Din  säljprocess  

 2. 2   © 2013 Vem  köper?   -­‐  den  som

   har  9d   -­‐  den  som  är  intresserad   -­‐  den  som  tror   -­‐  den  som  vill  tjäna  pengar  
 3. 3   © 2013 Vem  är  ”Vem”?   -­‐  chef

   eller  vd   -­‐  bu9ks-­‐  säljansvarig   -­‐  personalansvarig   -­‐  HR  -­‐  ansvarig  
 4. 4   © 2013 Vem  leder  dig  räE?   -­‐ 

  personliga  kontakter   -­‐  recep9onspersonal   -­‐  övrig  personal   -­‐  kontaktsidor   -­‐  HR  –  ansvarig   -­‐  dåliga  eller  bra  exempel  
 5. 5   © 2013 !   oförberedd   ovillig  

  oengagerad   okunnig   omogen   Hur  hen  tänker:  
 6. 6   © 2013 Varför  hen  inte  köper:   -­‐ 

  blev  överraskad   -­‐  på  väg  in  i  möte   -­‐  vaknat  på  fel  sida   -­‐  stressad,  upptagen     -­‐  ointresserad   -­‐  kan  inte  ta  emot  nu   -­‐  förstår  inte  vad  du  vill   -­‐  ge  9d  9ll  förberedelse   -­‐  föreslå  ny  9d   -­‐  inte  diE  fel     -­‐  du  kan  tjäna  in  9d   -­‐  behöver  mer  info   -­‐  nu  är  inte  all9d   -­‐  behöver  mer  info   Problem   Lösning  
 7. 7   © 2013 Säljprocessen   -­‐  Analogt  brev  

  -­‐  Telefonsamtal   -­‐  KompleEerande  och  bekräVande  mejl   -­‐  Personligt  möte