Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DiffType KIH2023

DiffType KIH2023

Yuma Ochi (chizuchizu)

April 23, 2023
Tweet

More Decks by Yuma Ochi (chizuchizu)

Other Decks in Technology

Transcript

  1. DiffType Jjjjjjj:w Ctrl i jjjjj > kkk Ctrl a Vimmer

    与えられたソースコードを 編集しよう!!!