Pro Yearly is on sale from $80 to $50! »

_728_Hello_Cluster_アップデート情報/ 20200728-hello-cluster-update

9e7a653ed313b3da4b263a772bfc5026?s=47 Cluster
July 28, 2020

_728_Hello_Cluster_アップデート情報/ 20200728-hello-cluster-update

9e7a653ed313b3da4b263a772bfc5026?s=128

Cluster

July 28, 2020
Tweet

Transcript

 1. ࠓिͷΞοϓσʔτ

 2. None
 3. ϞόΠϧ൛ͰVΞΠςϜ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓ·͢

 4. ϞόΠϧ൛ͰVΞΠςϜ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓ·͢

 5. ϞόΠϧ൛ͰVΞΠςϜ͕࢖͑ΔΑ͏ʹͳΓ·͢

 6. தࠃޠ (؆ମࣈɾൟମࣈ)ʹରԠ͠·͢

 7. ϫʔϧυ಺Ͱ৽͍͠αʔόʔΛ࡞ͬͯ༡΂ΔΑ͏ʹͳ Γ·ͨ͠

 8. ϫʔϧυ಺Ͱ৽͍͠αʔόʔΛ࡞ͬͯ༡΂ΔΑ͏ʹͳ Γ·ͨ͠

 9. ϗʔϜը໘΍ΠϕϯτɺϫʔϧυҰཡͳͲͰը૾ಡΈ ࠐΈ͕଎͘ͳΓ·ͨ͠

 10. ͦͷଞͷΞοϓσʔτ w ϫʔϧυ΍ΠϕϯτؒͷҠಈ࣌ʹɺઃఆͨ͠ΧελϜΞόλʔΛͰ͖Δݶ Γҡ࣋͢ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ w Πϕϯτ಺ͷελοϑͷొ࿥ਓ਺໊͕·Ͱʹมߋ͞Ε·ͨ͠

 11. None
 12. None
 13. None
 14. $MVTUFS$SFBUPS,JUͱ͸ɺ6OJUZΛ࢖ͬͯDMVTUFSʹ όʔνϟϧۭؒʮϫʔϧυʯΛߏங͢ΔͨΊͷΩοτͰ͢ɻ DMVTUFSΛ௨ͯ͠ɺεϚʔτϑΥϯ΍1$73ϔουϚ΢ϯτ σΟεϓϨΠͳͲ༷ʑͳσόΠε͔ΒϫʔϧυΛମݧͰ͖Δ Α͏ʹͳΓ·͢ɻ

 15. None
 16. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ΞΠςϜ τϦΨʔɾΪϛοΫ ϩδοΫ ΦϖϨʔγϣϯ

 17. ήʔϜ࡞੒ػೳͰग़དྷΔ͜ͱ Creator KitΛ࢖ͬͯɺ͜Μͳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ ϦϦʔεʂ ։ൃதʂ ΞΠςϜ τϦΨʔɾΪϛοΫ ϩδοΫ ϦϦʔεʂ ϩδοΫ

  ΦϖϨʔγϣϯ
 18. -PUUFSZ

 19. -PHJD

 20. ͦͷଞͷΞοϓσʔτ w 4FU5FYU(JNNJDLΛ௥Ճ͠·ͨ͠ w 6OJUZͷରԠόʔδϣϯΛGʹ্͛·ͨ͠

 21. Cluster Wiki