Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

adherència 2

Manel
October 15, 2023

adherència 2

Manel

October 15, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. ADHERÈNCIA A L’EQUIP EN EL
  MODEL HÍBRID DE TREBALL
  DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View full-size slide

 2. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  QUINS SÓN ELS “INDICADORS” QUE
  T’HAN FET SENTIR PART D’UN EQUIP?
  QUINS SÓN ELS MOTIUS PELS QUALS
  VOLS FORMAR PART D’UN EQUIP?

  View full-size slide

 3. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  GRUPS – COMUNITATS - EQUIPS
  GRUP
  IDENTITAT
  DIFERENCIADORA
  PROPIETAT SOBRE
  LA TASCA
  COORDINACIÓ I
  DISTRIBUCIÓ
  CENTRAL DE
  CÀRREGUES DE
  TREBALL
  COMUNITAT
  IDENTITAT PROPIA
  NECESSITATS
  COMPARTIDES
  HORITZONTALITAT
  SEGURETAT CONEIXEMENT
  MANTENIMENT
  OBLIGACIONS ->DRETS
  EQUIP
  REPTE COMÚ
  COMPLEMENTARIETAT I
  CONVERGENCIA
  ACTUACIONS
  SINCRONITZACIÓ I
  ADAPTACIÓ CONTÍNUA
  ENTRE LES PARTS
  PROPIETAT COMPARTIDA
  DEL REPTE
  IDENTITAT VISCUDA

  View full-size slide

 4. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  Preponderància dels drets
  personals front les obligacions
  cap els altres [Simone Weil
  1943].

  View full-size slide

 5. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  COL·LECTIVITZACIÓ
  TIPOLOGIA DE TRANSACCIÓ
  RAPPORT
  INFORMACIÓ
  RECONEIXEMENT
  INDIVIDUALITZACIÓ

  View full-size slide

 6. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  BENEFICIS DE LA COL·LECTIVITZACIÓ
  ESTIMULA ELS PROCESOS D’HIBRIDACIÓ
  FACILITA LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
  COL·LABORACIÓ I OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS
  DISMINUCIÓ DELS NIVELLS D’INCERTESA
  AUGMENT DE LA PERTINENÇA I DEL COMPROMÍS

  View full-size slide

 7. INDIVIDUALISME CREIXENT
  “Empeny a l'individu a concebre al marge de la
  comunitat en la qual es troba i de la qual obté
  tot el que necessita” [A. Hernando, 2012]

  View full-size slide

 8. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  ADHERÈNCIA A L’EQUIP
  VOLER SER PART
  SENTIR-SE PART

  View full-size slide

 9. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  Davant diferents opinions, sense prejudicis, amb tolerància
  RESPECTE
  Enfocament complementari/interdisciplinar de l’activitat
  COOPERACIÓ
  Oberta, transparent, escolta atenta
  COMUNICACIÓ
  En una mateix, en la rellevància del propi paper, en l’altre
  CONFIANÇA
  Complicitat, reconeixement mútu
  BON HUMOR
  Disposició a assumir responsabilitats
  COMPROMÍS
  Anticipar-se, proposar solucions
  PROACTIVITAT
  Davant qualsevol canvi.
  FLEXIBILITAT
  Faciliten la connexió, els vincles, la pertinènça
  VIVÈNCIES
  Per comprendre, anticipar a l’altre, adaptar-se, donar suport
  EMPATIA
  10 COMPONENTS DE L’ADHERÈNCIA A L’EQUIP

  View full-size slide

 10. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  ALGUNES QÜESTIONS
  ¿PENSEM QUE LA PRESENCIALITAT GARANTEIX, PER
  SÍ MATEIXA, L’ADHERÈNCIA DE LA PERSONA A UN
  EQUIP?
  ¿ENS EM PLANTEJAT, ABANS DEL TREBALL HÍBRID,
  LA QÜESTIÓ DE L’ADHERÈNCIA DE LES PERSONES A
  L’EQUIP?

  View full-size slide

 11. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  TREBALL HÍBRID I ADHERÈNCIA
  AMPLIACIÓ ESPAI TREBALL A UN CONTEX
  INDIVIDUAL
  DISMINUCIÓ DEL TEMPS JUNTS
  TREBALL PER OBJECTIUS
  AUGMENT DE L’AUTOGESTIÓ/AUTO
  ORGANITZACIÓ
  EFECTE “TORN”
  COMPARTIMENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
  “DINS-FORA”

  View full-size slide

 12. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  ACTIVITAT
  Com provocar/mantenir aquests
  factors en els nostres equips ?

  View full-size slide

 13. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  “INDICADORS” QUE T’HAN FET SENTIR PART
  D’UN EQUIP?
  SENTIR-SE PART
  Claredat dels objectius compartits
  Estímul dels objectius compartits
  Participar en el què fem i en el com
  La generositat
  Compten amb mi
  Sentir-se útil
  Sentir-se escoltat/ada
  Respecte [no ser jutjat]
  L’ajuda mútua

  View full-size slide

 14. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  VOLER SER PART
  Un sentit que motivi a fer equip
  Aprendre dels altres
  Empatia dins l’equip i tracte humà
  Ser útil al conjunt
  Posar en valor el talent
  Els lligams personals
  Un equip que comparteix
  MOTIUS PELS QUE VOLDRIES FORMAR PART
  D’UN EQUIP?

  View full-size slide