Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DIRECCIÓ DE PROJECTES AMB VALOR

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
November 18, 2021

DIRECCIÓ DE PROJECTES AMB VALOR

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

November 18, 2021
Tweet

Transcript

 1. [cumClavis] PROJECTES AMB VALOR [Gestió de projectes en l’Àmbit d’Execució

  Penal]
 2. [cumClavis] POSAR EN COMÚ: • LES SENSACIONS QUE DESVETLLA AQUEST

  TEMA • LA NECESSITAT D’APROFUNDIR-HI
 3. [cumClavis] GESTIONAR PROJECTES

 4. [cumClavis] Impulsar un projecte necessita d’alguna cosa més que saber

  quin resultat vull obtenir.
 5. [cumClavis] IMPULSAR UN PROJECTE TAMBÉ VOL DIR Establir unes fites

  ...i temporalitzar-les Determinar i distribuir recursos Constituir un equip Establir un sistema de control Decidir com validar i implantar els resultats Detectar competències i talents Aprofitar el coneixement Distribuir rols
 6. [cumClavis] I..., PER SOBRE DE TOT... Identificar els possibles resultats

  Determinar el VALOR que aporten Identificar A QUÍ aporten aquest valor Per orientar-se a l’usuari Per gestar el projecte en el seu entorn
 7. [cumClavis] És aquesta la manera de treballar en projectes instal·lada

  a la cultura de l’organització?
 8. [cumClavis] Existeix una manera consensuada i integrada per tothom de

  gestionar els projectes?
 9. [cumClavis] La manera actual de gestionar projectes, obeeix a algun

  propòsit corporatiu?
 10. [cumClavis] Obtenim alguna avantatge o benefici de gestionar els projectes

  tal i com ho fem ara??
 11. [cumClavis] POSAR FIL A L’AGULLA

 12. [cumClavis] CEJFE  detecta la necessitat de unificar criteris respecte

  de la gestió de projectes amb aquells departaments i organismes amb qui col·labora.
 13. [cumClavis] QUIN ÉS EL PAPER DE CADASCÚ A L’HORA DE

  Conceptualitzar Impulsar Avaluar Seguir Implantar resultats Gestionar el coneixement adquirit
 14. [cumClavis] FEBRER DE 2018  TALLER OBJECTIU: PARTICIPANTS: Orientar i

  professionalitzar la gestió de projectes de canvi a l’Àmbit d’Execució Penal del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya RESULTAT: 20 professionals Execució Penal + CEJFE
 15. [cumClavis] Manual d’estil per a la GESTIÓ DE PROJECTES DE

  CANVI en l’àmbit de l’execució penal.
 16. [cumClavis] Manual d’estil per a la GESTIÓ DE PROJECTES DE

  CANVI en l’àmbit de l’execució penal. Identifica fins a 5 rols possibles en la gestió d’un projecte. Explicita les seves funcions al llarg del projecte
 17. [cumClavis] ROLS POSSIBLES EN LA GESTIÓ D’UN PROJECTE. CÈSAR DIRECTOR/A

  RESPONSABLE MEMBRE DE L’EQUIP FACILITACIÓ/ ASSESSORAMENT
 18. [cumClavis] Manual d’estil per a la GESTIÓ DE PROJECTES DE

  CANVI en l’àmbit de l’execució penal. Descriu 3 fases a seguir en el desenvolupament d’un projecte.
 19. [cumClavis] DISSENY: MOMENTS

 20. [cumClavis] CONSTITUCIÓ DE L’EQUIP

 21. [cumClavis] EL MOMENT_ZERO DEL TREBALL COL·LABORATIU

 22. MOMENT_ ZERO INICIO DEL PROYECTO Unificar objectius i motivacions Visualitzar

  conjuntament el camí a fer Valorar disponibilitats personals Identificar factors de bloqueig Establir compromisos [normativa]
 23. [cumClavis]

 24. [cumClavis] MOMENT_ZERO I PROJECTES 1.- Proposta de valor 4.- Tipologia

  d’actuacions 2.- Resultats 5.- Valor que puc aportar 6.- Possibles bloquejos 7.- Accions i compromisos anti-bloqueig 8.- Funcionament [rols, canals i escenaris de relació] 3.- Nom 9.- El proper pas 10.- Què ha de fer cadascú
 25. [cumClavis] EXECUCIÓ: MOMENTS

 26. [cumClavis] SEGUIMENT

 27. [cumClavis] INFORMACIÓ PEL SEGUIMENT Què cal saber? Cada quan cal

  saber-ho? Qui ens ho dirà? Com ens ho dirà? Qui ho necessita saber?
 28. [cumClavis] PRESA DE DECISIONS DE SEGUIMENT Qui? Quan? Com? On?

  Per què?
 29. [cumClavis] FINALITZACIÓ: MOMENTS

 30. [cumClavis] CONEIXEMENT ORGANITZATIU Accions adreçades a transformar l’aprenentatge de l’equip

  en CONEIXEMENT PER L’ORGANITZACIÓ
 31. [cumClavis] BENEFICIS D’ ESTANDARDITZAR I INTEGRAR AQUESTA METODOLOGIA

 32. [cumClavis] BENEFICIS [I] Unifica llenguatge i manera de fer. Facilita

  la coordinació entre organismes implicats. Situa a les persones en el seu rol i en el que s’espera d’elles. Influeix en la cultura d'integrar des d'un primer moment tots els agents implicats
 33. [cumClavis] BENEFICIS [II] Permet generar coneixement organitzatiu i aprendre tant

  de l'obtenció de resultats com del procés per assolir-los. De la gestió dels recursos. Del treball de l’equip. De la direcció i lideratge a diferents nivells. De la integració del resultats a l’organització.
 34. [cumClavis] BENEFICIS [III] Fa dels projectes un bon escenari de

  formació en pràctica. Treball en equip. Direcció de projectes. Programació i organització del treball. Transferència P2P d’habilitats i competències.
 35. [cumClavis] BENEFICIS [IV] Incidència en la salut organitzativa. Estalvi de

  temps. Claredat de responsabilitats i expectatives. Disminució del conflicte. Millora de l'empatia vers la direcció i el treball col·laboratiu.
 36. [cumClavis] BENEFICIS [V] Incidència en el canvi de cultura i

  transformació organitzativa.
 37. [cumClavis]