Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

EFECTIVITAT HÍBRIDA 2

Manel
January 26, 2024

EFECTIVITAT HÍBRIDA 2

Manel

January 26, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. CONSELLS PER APROFITAR EL MILLOR DEL REMOT I DEL PRESENCIAL

    EN EL MODEL HÍBRID DE TREBALL. Aquesta relació d’indicacions serveix perquè puguis triar aquelles que s’adapten millor a la vostra missió i poden afavorir l’eficiència de l’equip de treball. COM APROFITAR EL TREBALL EN REMOT • Col·labora amb l'equip per determinar com utilitzar el temps remot per a tasques que requereixen un alt nivell de concentració. • Estableix trobades diàries de 15 minuts per programar el dia i fomentar la connexió entre els membres de l'equip. • Verifica que les necessitats tècniques dels participants remots estiguin totalment ateses durant les reunions. • Evita la sensació de pressió programant pauses entre les reunions per permetre temps de descans i transició. • Aprofita la privacitat de l'entorn remot per abordar temes delicats mitjançant trucades o altres interaccions. • Utilitza el temps remot per preparar amb detall les reunions presencials, garantint una major eficiència. • Fomenta la millora de la comunicació a distància utilitzant eines de col·laboració en línia. • Fixa límits clars per a la quantitat i durada de reunions i temps de treball per mantenir una gestió del temps eficaç. • Prioritza l'ús del xat en lloc de trucades per ser menys intrusiu i permetre més flexibilitat. • Estableix una restricció en el nombre de reunions diàries per mantenir un equilibri entre treball i descans. • Sigues selectiu en convocar reunions, assegurant que només hi participin aquells realment necessaris. COM APROFITAR LA PRESENCIA EN EL TREBALL • Utilitza les trobades presencials per abordar ràpidament qüestions comunes i millorar la eficiència. • Dedica temps a moments informals durant les reunions presencials per reforçar les relacions personals. • Fomenta col·laboracions i interaccions amb altres unitats durant les trobades presencials. • Estableix els dies presencials com a prioritat per les reunions importants o estratègiques. • Aprofita la presencialitat per estimular la intel·ligència col·lectiva de l'equip durant les reunions. • Garanteix que l'acollida de nous membres sigui presencial per crear una connexió més personal. • Aprofita la presencialitat per oferir supervisió individual als membres de l'equip quan sigui necessari. • Estableix un dia setmanal en què tothom ha d'estar present i aprofita aquest dia per realitzar la reunió d'equip.