$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

Avoin jakaminen tarkoittaa jakamista niin, että antaa muille tekijänoikeuslakia laajempia oikeuksia teoksen hyödyntämiseen. Siihen on olemassa neljä ehtoa, jotka määritellään Creative Commons -lisenssillä. Diasarja esittelee avointa jakamista etenkin oppilaitosten näkökulmasta, mutta lisenssiä käytetään laajasti mm. julkishallinnossa. Lisää tällaisia päivittyviä diasarjoja löydät blogini koulutusdiojen sivulta. Siellä on tämän diasarjan yhdeydessä myös aiheesta kirjoittamani artikkeli suomeksi ja ruotsiksi: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

Matleena Laakso

October 17, 2023
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Avoin jakaminen ja
  Creative Commons -lisenssit
  Lokakuu 2023
  Matleena Laakso
  Blogi: www.matleenalaakso.fi
  Kuva: Claudio Ruiz, CC BY-SA

  View Slide

 2. Tämä diasarja päivittyy
  Lisää päivittyviä ohjeita verkon sovelluksista,
  avoimesti jaettuna ja etenkin opetuskäytön
  näkökulmasta löydät Matleenan blogista sivulta:
  www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

  View Slide

 3. Jakaminen on osa kulttuuriamme
  ”Sosiaalinen media on ennen muuta
  tiedon jakamista, keskustelua ja
  omaehtoista yhteisöllisyyttä.”
  Harto Pönkä
  harto.wordpress.com
  ”Koulutuksissa käymällä
  ei ikinä voida saavuttaa samaa
  tietomäärää, kuin aktiivisesti
  sosiaalista mediaa seuraamalla.”
  Petteri Mikkonen
  www.aikajaavaruus.fi
  ”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla
  on aina perustunut siihen, että
  opimme toisiltamme ja välitämme
  osaamistamme yli sukupolvien.”
  Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA)
  opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html
  Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA

  View Slide

 4. View Slide

 5. Avoimen oppimisen historiaa
  avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa
  • 1990-luvun lopulla monet yliopistot (esim. MIT) tekivät periaatepäätöksen
  avata kurssimateriaalit avoimiksi.
  • 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien
  käsite (OER, Open Educational Resources).
  • Ymmärrys: oppimateriaalit ovat vain osa laajempaa oppimisen avaamista.
  • 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit.
  • 2012 laadittiin UNESCOn Avoimien oppimateriaalien maailmankonferenssissa
  Avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, missä painotettiin avoimuuden
  roolia inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä.
  • 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite (OEP, Open
  Educational Practices), joka sisältää myös ped.menetelmiä ja arviointijärjestelmiä.
  • UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019)

  View Slide

 6. UNESCOn Avoimien
  oppimateriaalien suositus (2019)
  Ilmari Jauhiainen (CC BY-SA):
  avointiede.fi/fi/ajankohtaista/unescon-suositus-avoimista-oppimateriaaleista
  ”Suositus on osoitettu valtioille, mutta siinä ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat
  välillisesti myös organisaatioihin ja yksittäisiin opettajiin ja oppijoihin.
  Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää:
  1. Valmiuksien lisääminen
  2. Tukikäytäntöjen kehittäminen
  3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen
  4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen
  5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.”

  View Slide

 7. Suomen oppilaitosten askeleita
  • Opetushallitus ja moni koulutuksen järjestäjä suosittelee avointa jakamista,
  esim. Tampereen kaupunki 2013 alk.
  • Jaa jotain –viikko maaliskuisin (Suomessa 2013 alk.)
  • Avoin jakaminen kehittämishankkeissa usein rahoituksen ja työsuhteen
  edellytys.
  • Korkea-aste: Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation sivustolla
  laajasti suosituksia ja ohjeita opettajille, tutkijoille ja organisaatioille:
  avointiede.fi
  • Avointen oppimateriaalien kirjasto CC-lisensoiduille materiaaleille (2019):
  aoe.fi

  View Slide

 8. #JaaJotain
  Jaa jotain -viikkoa vietetään vuosittain maaliskuun alussa (4.-8.3.2024).
  • Tavoitteena on, että mahdollisimman moni jakaa tuolloin jotain
  oppisisältöjään avoimesti verkkoon CC-lisensoituna.
  • Tapahtuman blogi ja jaetut materiaalit: jaajotain.wordpress.com
  Kuva: Anne Rongas, CC BY Kuva: www.openeducationweek.org CC BY

  View Slide

 9. Avoimen tieteen suosituksia
  oppimisen avoimuudelle
  avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus
  Asiantuntijaryhmä laatii suosituksia ja antaa opettajille ja organisaatioille
  neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää.
  Suositukset (10/2023 mennessä):
  • Miten valitset työkalut ja hyvät käytännöt avointen oppimateriaalien tekemiseen?
  • Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
  • Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja?
  • Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa?
  • Miten varmistat avoimen oppimisen luotettavuuden ja inklusiivisuuden?
  • Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?
  • Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?
  Vaikka Avoin tiede –sivusto katsoo asiaa
  korkea-asteen näkökulmasta, siellä on
  hyviä ajatuksia muillekin ☺

  View Slide

 10. Avoin tiede: Suositus laadun
  huomioimiseksi avoimissa materiaaleissa
  avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa (CC BY)
  • ”Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.
  • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali
  mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.
  • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on
  kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.
  • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti
  löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.
  • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään
  yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä
  hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.”
  Tutustu laatukriteerien tarkempaan
  esittelyyn lähteessä (kuva)!

  View Slide

 11. 2021 EDUCAUSE Horizon Report®
  2021 EDUCAUSE Teaching and Learning Edition (CC BY-NC-ND):
  library.educause.edu/resources/2021/4/2021-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
  Korkea-asteen
  asiantuntijoiden
  vuosittainen raportti
  opetusteknologian
  lähivuosista nostaa
  edellisvuosien tapaan
  avoimet oppimateriaalit
  (OER) yhdeksi
  keskeisistä käytännöistä.

  View Slide

 12. Tekijänoikeuslain tunteminen ei riitä
  Jos tunnet vain 1960-luvun tekijänoikeuslain lukuisine lisäyksineen,
  se ei auta löytämään tuoretta materiaalia, jota voit hyödyntää.
  Kommentti ”saa käyttää” omissa materiaaleissa herättää mm. kysymyksiä:
  Saako muokata? Saako hyödyntää kaupallisesti?
  Kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta:
  www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa

  View Slide

 13. View Slide

 14. Erilaiset merkinnät
  Tekijänoikeus on aina tekijällä ellei
  esim. työnantajan kanssa ole muusta sovittu.
  • Oikeuksien siirtämisen sijaan oppimateriaaleissa
  kannattaa tukea ja suosia CC-lisensoimista.
  avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimia-oppimateriaaleja-ilman-oikeuksien-siirtoa
  Creative Commons –lisenssillä
  annat muille tekijänoikeuslakia
  laajempia käyttöoikeuksia.
  • Sopii hyvin yhdessä ja hankkeissa
  tuotettujen materiaalien lisenssiksi.
  Uusi www.c-info.fi
  • Kuvake, jota klikkaamalla saat tekijä- ja
  käyttöoikeustiedot helposti selville.
  • Maksutta liitettävissä verkkosivulle tai PDF:ään.

  View Slide

 15. Creative Commons
  Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa.
  Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke
  creativecommons.fi
  • Kun jaat materiaalejasi.
  • Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa.
  • Metahakukone: search.creativecommons.org
  • Suomen julkishallinnon (2014) ja
  EU:n komission (2014 suositus, 2019 päätös)
  lisenssisuositukset ovat CC0 ja CC BY.
  – Kataisen hallitusohjelma 2011: "Julkiset
  tietoaineistot saatetaan koneluettavassa
  muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.”
  – Sipilän hallitusohjelma 2015: "Luodaan avoimella
  datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä
  edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.”
  Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY

  View Slide

 16. CC-lisenssin edut
  Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY

  View Slide

 17. Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi
  creativecommons.org/choose/?lang=fi

  View Slide

 18. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
  www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
  Creative Commons -ehdot
  Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit.
  Kerro tekijä ja lähde!

  View Slide

 19. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten
  CC BY ja CC BY-SA -lisenssit
  Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
  Yleisin →

  View Slide

 20. CC-lisenssin näkyminen verkossa
  Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä ja jaettaessa usein edellytetään
  valitsemaan ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä.
  • CC-lisenssin voi kertoa myös kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä, koodina.
  • CC-lisenssistä voi kertoa myös esim. otsikossa tai kansilehdellä.
  • Esim. sähköisistä kyselytyökaluista lisenssivalinta yleensä puuttuu, sillä
  käyttöehtojen mukaan muut voivat käyttää avoimesti jaettuja kyselyitä.
  • Usein palveluntarjoaja varaa itselleen laajemmat käyttöoikeudet sisältöön.

  View Slide

 21. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi
  • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille, kehittäjinä OKM, OPH ja CSC.
  • Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen
  aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi
  • Ulkomaisia OER-sivustoja: www.merlot.org/merlot, www.oercommons.org
  ja discovery.x5gon.org

  View Slide

 22. Kulttuuri- ja tiedeaineistoja: finna.fi
  Avoimen tieteen koordinaatio –YT-kanava, Taru Kuhalampi: youtu.be/IGfa2vtl7fY (CC BY)
  • Aineistoja tuottavat arkistot, kirjastot ja museot. Kaikki materiaali ei ole
  CC-lisensoitua, mutta voit rajata haun avoimiin tai verkkoaineistoihin.
  • Oppimateriaalia-kohdasta löydät Avointen oppimateriaalien kirjaston
  aineistot, jotka on kaikki CC-lisensoitu.
  • Finna-luokkahuoneesta löydät valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia
  perus- ja toisen asteen opetukseen.

  View Slide

 23. Museoiden avoimet sisällöt
  opimuseossa.fi/opimuseossa/museoiden-avoimet-sisallot

  View Slide

 24. Suomen kaikki avoin data yhdestä
  paikasta: www.avoindata.fi/fi

  View Slide

 25. Googlen kuvahaku
  images.google.com ei oletusarvoisesti suodata sisältöjä käyttöoikeuden
  mukaan. Tehtyäsi haun, voit valita Työkalut → Käyttöoikeudet.
  • Lisenssi on syytä tarkastaa alkuperäisestä lähteestä!

  View Slide

 26. pixabay.com
  • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia ym.
  • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin
  kuvia palvelun rahoittamiseksi.
  • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io
  • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess
  Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0

  View Slide

 27. Lähdeviitteet kuuluvat myös kuviin
  Kuvaaja/piirtäjä, lisenssi ja lähde
  • Usein näiden mainitseminen on käyttämisen ehtona.
  • Kuvasta voi usein tehdä hyperlinkin alkuperäiseen lähteeseen.
  Vaikka tietoja kuvasta ei edellytettäisi (omat ja CC0-kuvat), ne on hyvä mainita.
  Näin jatkokäyttäjäkin erottaa sinun kuvasi CC0-kuvista.
  Kun generoit kuvia tekoälyllä,
  lue käyttöehdot. Yleensä
  edellytetään ainakin sovelluksen
  mainitsemista. Kerro, että kuva
  on tehty tekoälyn avulla.
  Kuva: Jarmoluk, CC0, pixabay.com

  View Slide

 28. Minne muualle avointa materiaalia
  voi jakaa/koota tai sitä löytää?
  • YouTube (CC BY -lisenssi valittavissa)
  • Blogi tai muu verkkosivusto
  • Tiedostojenjakopalvelut: SlideShare, SpeakerDeck,..
  • OneDrive, Google Drive, Dropbox (löydettävyys?)
  • Padlet-muistitaulu, Pinterest,..
  • Suoraan palvelusta, minne oppimateriaali on tehty
  – Sähköiset koe- ja kyselytyökalut, Adobe Express, video- ja animaatiosovellukset,
  ThingLink, Microsoft Sway, Google-sivustot,..
  • H5P (aoe.fi, OER Hub, Lumi, ks. www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html)
  • Avoimet oppikirjat ja oppimateriaalit
  – opetus.tv, otavanopisto.muikkuverkko.fi
  – Matematiikka: open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka,
  kisallioppiminen.fi, avoinoppikirja.fi
  – Ulkomaisia lähteitä: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit/oer
  • Jne, jne, jne

  View Slide

 29. Monta tapaa jakaa
  • Lukion yhdeksällä äidinkielen opettajalla yhteiset ohjeet Moodlessa
  (esim. lähdeviitteet tai referaatti-ohjeet).
  • Koronan myötä koulun Teamsiin tiimi jaetuille materiaaleille.
  • Ope kokoaa täydennyskoulutuksen vinkit Padletiin ja jakaa kollegoilleen.
  • Quizletilla yli 300 ja Kahootilla 250 miljoonaa jaettua kyselyä
  • Kuratointi: esim. oppimispelit: padlet.com/matlaakso/pelit
  • Opetusalan blogit: opehommat.purot.net/blogit
  • Opetusalan Facebook-ryhmät:
  opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot
  • Yritysten ylläpitämät opettajayhteisöt:
  – Emill-sovellus (Android, iOS): www.ilonait.fi/emill
  – Freeed-opettajayhteisö: www.freeed.com

  View Slide

 30. Digipedagogisen osaamisen
  jakaminen ja yhteisöllisyys
  Kuva on kopio lähteestä: Koramo & Brauer & Jauhola. Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa.
  OPH, Raportit ja selvitykset 2018:9: www.oph.fi/download/191033_Digitalisaatio_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf

  View Slide

 31. Lisenssien yhteensopivuus
  Kuva: creativecommons.org/faq CC BY
  The chart shows which CC-licensed material can be remixed. To use the chart, find a license on the left column
  and on the top right row. If there is a check mark in the box where that row and column intersect, then the
  works can be remixed. If there is an “X” in the box, then the works may not be remixed unless an exception or
  limitation applies.

  View Slide

 32. Ohjeita ympäristöään kuvaaville
  Kuva alla: www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle
  Videot: kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit/tekijanoikeudet

  View Slide

 33. Avoimen jakamisen etuja
  Lähteinä Toikkanen & Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas 2011 sekä Aino Helariutta:
  libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit (CC BY-SA) ja tekijän omat kokemukset
  • Näkyvyyttä ja palautetta tekijöille
  – Toimii portfoliona, lisää tunnettuutta ja mainetta. → Apua työnhakutilanteisiin
  tai (koulutus)palveluiden myymiseen ja hankekoulutusten markkinointiin.
  – Palaute ja/tai yhteinen muokkaaminen parantaa materiaaleja.
  • Helpottaa opettajan ja hankkeiden työtä
  – Säästä aikaa ja vaivaa: jaa avoimesti ja hyödynnä muiden jakamaa.
  – Säästää opettajan aikaa, kun perusasiat löytyvät päivittyvistä materiaaleista.
  – Yksinkertaistaa sopimusruljanssia yhteistuotantoprojekteissa.
  – Muokattavuus hankeajan päätyttyä.
  • Helpottaa oppimista
  – Sisältöjä voi monipuolistaa vain pientä joukkoa kiinnostavilla teemoilla tai
  nostaa esiin muuta jaettua avointa materiaalia.
  – Pääsy oppimateriaaleihin kurssin jälkeen.
  – Yhdenvertaistaa oppimismahdollisuuksia.
  • On oikeudenmukaista
  – Julkisin varoin rahoitetuilta hankkeilta usein edellytetään avointa jakamista.
  – Edistää tietämystä avoimesta jakamisesta.

  View Slide

 34. kopiraittila.fi
  Kopioston sivusto tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen on
  suunnattu peruskoulusta korkea-asteelle ja opettajankoulutukseen.
  • Pelillisiä tehtäviä opsin tavoitteisiin.
  • Hyödynnä esim. 1-2 tunnilla/lukuvuosi tai erillisinä paloina.
  • Voit suorittaa osaamismerkkejä.

  View Slide

 35. Videoiden esittäminen helpottunut
  Uuden EU-direktiivin myötä Suomessakin on nyt teosten käyttö
  rajatulle ryhmälle opetuksen havainnollistamiseksi mahdollista
  ilman lupaa, mikäli tarjolla ei ole käyttölupaa.
  • Opetuksessa (ei ansiotarkoituksessa) saa esittää esim. YouTube-videoita.
  – Em. koskee verkkovideoita. Elokuvien ja tv-ohjelmien esittämiseen on omat
  maksulliset lupamekanismit.
  • Käyttöluvat ovat yhä ensisijaisen keino teosten käyttöön opetuksessa.
  Käyttölupia on uudistettu ja laajennettu 2023.
  • Tekijänoikeuksien kannalta suuri haaste ovat videot,
  jotka on viety verkkoon ilman lupaa.
  Esittäminen on edelleen sallittua, jos siihen on lupa (esim. CC-lisenssi).
  Sallittua on myös se, että opettaja esittämisen sijaan jakaa linkin tai upottaa
  videon verkkoalustalle ja jokainen katsoo videon omalta näytöltä.

  View Slide

 36. Lisämateriaalia
  • Tampereen yliopiston kirjasto: Avoin oppiminen.
  libguides.tuni.fi/avoimet-oppimateriaalit/oppimisen-
  avoimuus
  • Kirsi Salmela 2023: Opettajan tekijänoikeuskäsikirja.
  • Tarmo Toikkanen & Ville Oksanen 2011: Opettajan
  tekijänoikeusopas ja sen verkkosivut:
  www.opettajantekijanoikeus.fi
  • Kopiokissan sarjakuvat tekijänoikeuksista:
  www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa
  • OKM:n rahoittama opettajien tekijänoikeus-
  koulutushanke: operight.fi
  • Oppilaitos-hakusanalla löytyy tietoa mm. oppilaitoksille
  hankituista erityisluvista: www.kopiosto.fi

  View Slide

 37. Matleenan artikkelit
  Laakso, M. (2016). Miksi jakaa avoimesti?
  • HAMK Unlimited Professional. bit.ly/miksijakaa
  Laakso M. (2018). Delad glädje är dubbel
  glädje: därför bör läraren dela med sig av sitt
  material.
  • Käännös M. Jaakkola. Teoksessa M. Jaakkola &
  B. Holm (toim.) Nordicom Information, Medie-
  och kommunikationsforskning i Norden 1/2018.
  docplayer.se/107228385-Delad-gladje-ar-dubbel-
  gladje.html
  • Tämä on hieman päivitetty ja muokattu versio
  em. suomenkielisestä artikkelista.

  View Slide

 38. Jakamalla materiaalini
  CC-lisenssillä edistän digin
  sovellusten käyttöä
  laajemmin kuin vain
  koulutusteni osallistujien
  joukossa. Lisäksi jakaminen
  tukee työllistymistäni
  freelancerina.
  Tämä diasarja on esimerkki
  CC-lisenssin hyödyntämisestä
  Hyödyntämällä toisten
  materiaaleja, viestitän
  samalla heidän olevan
  arvostamiani
  asiantuntijoita.
  Käyttämällä CC-lisenssejä,
  olen työssäni edistänyt
  kymmenien hankkeiden
  tavoitteita ja säästänyt omaa
  ja opettajien työaikaa, kun
  jokaisen ei tarvitse ”keksiä
  pyörää uudestaan”.
  Kuva: Anne Rongas, CC BY

  View Slide

 39. Tämä diasarja on lisensoitu Creative
  Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
  • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
  • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
  Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
  – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
  myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
  – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään
  ja lisäät linkin tähän diasarjaan.
  – Jos teet tästä diasarjasta oman version,
  se tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
  • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
  www.matleenalaakso.fi

  View Slide