Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit

Avoin jakaminen tarkoittaa jakamista niin, että antaa muille tekijänoikeuslakia laajempia oikeuksia teoksen hyödyntämiseen. Siihen on olemassa neljä ehtoa, jotka määritellään Creative Commons -lisenssillä. Diasarja esittelee avointa jakamista etenkin oppilaitosten näkökulmasta, mutta lisenssiä käytetään laajasti mm. julkishallinnossa. Lisää tällaisia päivittyviä diasarjoja löydät blogini koulutusdiojen sivulta. Siellä on tämän diasarjan yhdeydessä myös aiheesta kirjoittamani artikkeli suomeksi ja ruotsiksi: https://www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html

18cdb6f294c8cb10a46167e462c2a51f?s=128

Matleena Laakso

February 12, 2022
Tweet

More Decks by Matleena Laakso

Other Decks in Education

Transcript

 1. Avoin jakaminen ja Creative Commons -lisenssit Helmikuu 2022 Matleena Laakso

  Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Claudio Ruiz, CC BY-SA
 2. Tämä diasarja päivittyy Tämä diasarja on tallennettu Speaker Deck -palveluun,

  jotta voin päivittää tätä linkin muuttumatta. Lisää päivittyviä ohjeita verkon sovelluksista etenkin opetuskäytön näkökulmasta löydät Matleenan blogin koulutusdiojen sivulta: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Speaker Deckin upotuskoodi (embed code) löytyy nykyisin diasarjan alakulmasta Jaa-kuvakkeesta.
 3. Jakaminen on osa kulttuuriamme ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon

  jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä harto.wordpress.com ”Koulutuksissa käymällä ei ikinä voida saavuttaa samaa tietomäärää, kuin aktiivisesti sosiaalista mediaa seuraamalla.” Petteri Mikkonen www.aikajaavaruus.fi ”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla on aina perustunut siihen, että opimme toisiltamme ja välitämme osaamistamme yli sukupolvien.” Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA) opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 4. None
 5. Avoimen oppimisen historiaa avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa • 1990-luvun lopulla monet yliopistot (esim.

  MIT) tekivät periaatepäätöksen avata kurssimateriaalit avoimiksi. • 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien käsite (OER, Open Educational Resources). • Ymmärrys: oppimateriaalit ovat vain osa laajempaa oppimisen avaamista. • 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit. • 2012 laadittiin UNESCOn Avoimien oppimateriaalien maailmankonferenssissa Avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, missä painotettiin avoimuuden roolia inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä. • 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite (OEP, Open Educational Practices), joka sisältää myös ped.menetelmiä ja arviointijärjestelmiä. • UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019) suosittelee – kehittämään avoimiin oppimateriaaleihin liittyviä valmiuksia, – kehittämään avoimia oppimateriaaleja tukevia käytäntöjä, – kannustamaan inklusiivisten, yhdenvertaisten ja laadukkaiden avoimien oppimateriaalien kehittämiseen, – edistämään taloudellisesti kestävien avoimien oppimateriaalien mallien luomista ja – helpottamaan avoimiin oppimateriaaleihin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.
 6. Suomen oppilaitosten askeleita • Opetushallitus ja moni koulutuksen järjestäjä suosittelee

  avointa jakamista, esim. Tampereen kaupunki 2013 alk. • Jaa jotain –viikko maaliskuisin (Suomessa 2013 alk.) • Avoin jakaminen kehittämishankkeissa usein rahoituksen ja työsuhteen edellytys. • Korkea-aste: Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation sivustolla laajasti suosituksia ja ohjeita opettajille, tutkijoille ja organisaatioille: avointiede.fi • Avointen oppimateriaalien kirjasto CC-lisensoiduille materiaaleille (2019): aoe.fi
 7. #jaajotain Jaa jotain -viikkoa vietetään vuosittain maaliskuun alussa (7.-11.3.2022). •

  Tavoitteena on, että mahdollisimman moni jakaa tuolloin jotain oppisisältöjään avoimesti nettiin Creative Commons -lisensoituna. • Tapahtuman blogi ja jaetut materiaalit: jaajotain.wordpress.com Kuva: Anne Rongas, CC BY Kuva: www.openeducationweek.org CC BY
 8. Avoimen tieteen suosituksia oppimisen avoimuudelle avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus Asiantuntijaryhmä laatii suosituksia ja

  antaa opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Suositukset (2/2022 mennessä): • Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja? • Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua? • Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata? Vaikka Avoin tiede –sivusto katsoo asiaa korkea-asteen näkökulmasta, siellä on hyviä ajatuksia muillekin ☺
 9. Avoin tiede: Suositus laadun huomioimiseksi avoimissa materiaaleissa avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa (CC BY)

  • ”Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa. • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa. • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä. • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin. • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.” Tutustu laatukriteerien tarkempaan esittelyyn lähteessä (kuva)!
 10. 2021 EDUCAUSE Horizon Report® 2021 EDUCAUSE Teaching and Learning Edition

  (CC BY-NC-ND): library.educause.edu/resources/2021/4/2021-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition Korkea-asteen asiantuntijoiden vuosittainen raportti opetusteknologian lähivuosista nostaa edellisvuosien tapaan avoimet oppimateriaalit (OER) yhdeksi keskeisistä käytännöistä.
 11. Tekijänoikeuslain tunteminen ei riitä Jos tunnet vain 1960-luvun tekijänoikeuslain lukuisine

  lisäyksineen, ei se auta löytämään tuoretta materiaalia, jota voit työssä ja opetuksessa hyödyntää. Kuvat ovat Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: www.slideshare.net/tarmot/kansalaiselle-verkkoaineiston-hydyntminen-mediatuotannossa
 12. C ja CC-merkinnät Tekijänoikeus on aina tekijällä ellei esim. työnantajan

  kanssa ole muusta sovittu. • Oikeuksien siirtämisen sijaan oppimateriaaleissa kannattaa tukea ja suosia CC-lisensoimista. avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimia-oppimateriaaleja-ilman-oikeuksien-siirtoa Creative Commons –lisenssillä annat muille tekijänoikeuslakia laajempia käyttöoikeuksia. • Sopii hyvin myös yhdessä ja hankkeissa tuotettujen materiaalien lisenssiksi. YouTubessa CC viittaa tekstitystapaan (Closed Captions), missä tekstityksen voi valita näkyville tai piilottaa. • Jos video on jaettu CC BY -lisenssillä, tieto löytyy videon kuvauksesta.
 13. Creative Commons Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. Kansainvälinen ja

  epäkaupallinen hanke creativecommons.fi • Kun jaat materiaalejasi. Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Metahakukone: search.creativecommons.org • Suomen julkishallinnon (2014) ja EU:n komission (2014 suositus, 2019 päätös) lisenssisuositukset ovat CC0 ja CC BY. – Kataisen hallitusohjelma 2011: "Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.” – Sipilän hallitusohjelma 2015: "Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.” Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 14. CC-lisenssin edut Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY

 15. Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi creativecommons.org/choose/?lang=fi

 16. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta

  teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 17. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta

  poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Yleisin →
 18. CC-lisenssin näkyminen verkossa Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä ja jaettaessa usein

  edellytetään valitsemaan ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä. • CC-lisenssin voi kertoa myös kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä, koodina. • CC-lisenssistä voi kertoa myös esim. otsikossa tai kansilehdellä. • Esim. sähköisistä kyselytyökaluista lisenssivalinta yleensä puuttuu, sillä käyttöehtojen mukaan muut voivat käyttää avoimesti jaettuja kyselyitä. • Usein palveluntarjoaja varaa itselleen laajemmat käyttöoikeudet sisältöön.
 19. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille,

  kehittäjinä OKM, OPH ja CSC. • Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi • Ulkomaisia OER-sivustoja: www.oercommons.org ja discovery.x5gon.org/
 20. Kulttuuri- ja tiedeaineistoja: finna.fi Avoimen tieteen koordinaatio –YT-kanava, Taru Kuhalampi:

  youtu.be/IGfa2vtl7fY (CC BY) • Aineistoja tuottavat arkistot, kirjastot ja museot. Kaikki materiaali ei ole CC-lisensoitua, mutta voit rajata haun esim. avoimiin tai verkkoaineistoihin. • Oppimateriaalia-kohdasta löydät Avointen oppimateriaalien kirjaston aineistot, jotka on kaikki CC-lisensoitu. • Finna-luokkahuoneesta löydät valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia perus- ja toisen asteen opetukseen.
 21. Museoiden avoimet sisällöt opimuseossa.fi/opimuseossa/museoiden-avoimet-sisallot

 22. Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta: www.avoindata.fi/fi

 23. Googlen kuvahaku images.google.com ei oletusarvoisesti suodata sisältöjä käyttöoikeuden mukaan. Tehtyäsi

  haun, voit valita Työkalut → Käyttöoikeudet. • Lisenssi on syytä tarkastaa alkuperäisestä lähteestä!
 24. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia ym. • Hakutulosten ensimmäisellä

  rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi. • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 25. Lähdeviitteet kuuluvat myös kuviin Kuvaaja/piirtäjä, lisenssi ja lähde • Usein

  näiden mainitseminen on käyttämisen ehtona. • Kuvasta voi usein tehdä hyperlinkin alkuperäiseen lähteeseen. Vaikka tietoja kuvasta ei edellytettäisi (omat ja CC0-kuvat), ne on hyvä mainita. Näin jatkokäyttäjäkin erottaa sinun kuvasi CC0-kuvista. Kuva: Jarmoluk, CC0, pixabay.com
 26. Minne muualle avointa materiaalia voi jakaa/koota tai sitä löytää? •

  YouTube (CC BY -lisenssi valittavissa) • Blogi tai muu verkkosivusto • Tiedostojenjakopalvelut: SlideShare, SpeakerDeck,.. • OneDrive, Google Drive, Dropbox (löydettävyys?) • Padlet-muistitaulu, Pinterest,.. • Suoraan palvelusta, minne oppimateriaali on tehty – Sähköiset koe- ja kyselytyökalut, Adobe Creative Cloud Express, video- ja animaatiosovellukset, ThingLink, Microsoft Sway, Google-sivustot,.. • H5P (jakaminen esim. Moodlesta, WordPressistä tai tiedostona aoe.fi:stä) • Avoimet oppikirjat ja oppimateriaalit – opetus.tv, otavanopisto.muikkuverkko.fi – Matematiikka: open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka, kisallioppiminen.fi, avoinoppikirja.fi – Ulkomaisia lähteitä: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit/oer • Jne, jne, jne
 27. Monta tapaa jakaa • Lukion yhdeksällä äidinkielen opettajalla yhteiset ohjeet

  Moodlessa (esim. lähdeviitteet tai referaatti-ohjeet). • Koronan myötä koulun Teamsiin tiimi jaetuille materiaaleille. • Ope kokoaa täydennyskoulutuksen vinkit Padletiin ja jakaa kollegoilleen. • Quizletilla yli 300 ja Kahootilla 250 miljoonaa kyselyä • Kuratointi: esim. oppimispelit: padlet.com/matlaakso/pelit • Opetusalan blogit: opehommat.purot.net/blogit • Opetusalan Facebook-ryhmät: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot • Yritysten ylläpitämät opettajayhteisöt: – Emill-sovellus (Android, iOS): www.ilonait.fi/emill – Freeed-opettajayhteisö: www.freeed.com
 28. Digipedagogisen osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys Kuva on kopio lähteestä: Koramo

  & Brauer & Jauhola. Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa. OPH, Raportit ja selvitykset 2018:9: www.oph.fi/download/191033_Digitalisaatio_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf
 29. Lisenssien yhteensopivuus Kuva: creativecommons.org/faq CC BY The chart shows which

  CC-licensed material can be remixed. To use the chart, find a license on the left column and on the top right row. If there is a check mark in the box where that row and column intersect, then the works can be remixed. If there is an “X” in the box, then the works may not be remixed unless an exception or limitation applies.
 30. Ohjeita ympäristöään kuvaaville Kuva alla: www.opettajantekijanoikeus.fi/2011/05/10-ohjetta-ymparistoaan-kuvaavalle Videot: kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit/tekijanoikeudet

 31. Avoimen jakamisen etuja Lähteinä Toikkanen & Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas 2011

  sekä Aino Helariutta: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit (CC BY-SA) ja tekijän omat kokemukset • Näkyvyyttä ja palautetta tekijöille – Toimii portfoliona, lisää tunnettuutta ja mainetta. → Apua työnhakutilanteisiin tai (koulutus)palveluiden myymiseen. – Palaute ja/tai yhteinen muokkaaminen parantaa materiaaleja. • Helpottaa opettajan ja hankkeiden työtä – Säästä aikaa ja vaivaa: jaa avoimesti ja hyödynnä muiden jakamaa. – Säästää opettajan aikaa, kun perusasiat löytyvät päivittyvistä materiaaleista. – Yksinkertaistaa sopimusruljanssia yhteistuotantoprojekteissa. – Muokattavuus hankeajan päätyttyä. • Helpottaa oppimista – Sisältöjä voi monipuolistaa vain pientä joukkoa kiinnostavilla teemoilla tai nostaa esiin muuta jaettua avointa materiaalia. – Pääsy oppimateriaaleihin kurssin jälkeen. – Yhdenvertaistaa oppimismahdollisuuksia. • On oikeudenmukaista – Julkisin varoin rahoitetuilta hankkeilta usein edellytetään avointa jakamista. – Edistää tietämystä avoimesta jakamisesta.
 32. Saako verkkovideoita esittää luokassa? Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2015/12/vielako-verkkovideoiden-esittaminen-askarruttaa-omnian-opettajia (CC BY-SA) ja

  www.opettajantekijanoikeus.fi/2019/06/videoita-saa-esittaa-opetuksessa-ainakin-2021-alkaen ja www.opettajantekijanoikeus.fi/2021/08/tekijanoikeudet-uudistuvat-vaan-eivat-ihan-viela Suomen tekijänoikeuslaki ei ole pysynyt ajan tasalla teknologian muuttumisen myötä. Verkkovideoiden esittämisen osalta tilannetta ollaan nyt korjaamassa uuden EU-direktiivin mukaisesti. Sen on tarkoitus sallia ainakin verkkovideoiden esittäminen ei-kaupallisesti opetuksessa. • Em. koskee verkkovideoita. Elokuvien ja tv-ohjelmien esittämiseen on omat maksulliset lupamekanismit. • Tekijänoikeuksien kannalta suuri haaste ovat videot, jotka on viety verkkoon ilman lupaa. • Esittäminen on jo nyt sallittua, jos siihen on lupa (esim. CC-lisenssi). Sallittua on myös se, että opettaja esittämisen sijaan jakaa linkin tai upottaa videon verkkoalustalle ja jokainen katsoo videon omalta näytöltä.
 33. Minkälaisia verkkovideoita opetuksessa saa esittää? Tarmo Toikkanen: www.opettajantekijanoikeus.fi/2017/03/minkalaisia-verkkovideoita-opetuksessa-saa-esittaa Nykyisen tekijänoikeuslain

  mukaan julkaistun teoksen saa esittää opetuksen yhteydessä, mutta tämä ei koske näytelmä- eikä elokuvateoksia. Laissa ei määritellä, mikä on elokuvateos ja Kopiostokin ehdottaa opettajia käyttämään sen määrittelyssä tervettä järkeä. ”Jos liikkuva kuva on keskeisessä asemassa ja sen ilmaisutavat ylittävät teoskynnyksen, on video luultavasti elokuvateos, jota ei voi esittää opetuksessa.” Tutustu alaotsikon linkistä tarkempiin perusteluihin ja esimerkkeihin. Elokuvateoksiksi ei voitane katsoa esim. ruudunkaappausvideoita, kuvatarinoita, luentotallenteita tai haastatteluita. Kuva: OpenClipart-Vectors CC0, pixabay.com
 34. kopiraittila.fi Kopioston sivusto tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen on suunnattu peruskoulusta

  korkea-asteelle ja opettajankoulutukseen. • Pelillisiä tehtäviä opsin tavoitteisiin • Hyödynnä esim. 1-2 tunnilla/lukuvuosi tai erillisinä paloina • Voit suorittaa osaamismerkkejä
 35. Kannattaa tutustua! Tarmo Toikkanen & Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas (2011)

  ja sen verkkosivut: www.opettajantekijanoikeus.fi • Kopiokissan sarjakuvat tekijänoikeuksista: www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa KOTEK-tekijänoikeushankkeet: eoppimiskeskus.fi/projekti/kotek Toikkanen: Avoimen lisenssin valitseminen: prezi.com/vtptx5q9pb1g/avoimen-lisenssin-valitseminen OKM:n rahoittama opettajien tekijänoikeuskoulutushanke: operight.fi Oppilaitos-hakusanalla löytyy tietoa mm. oppilaitoksille hankituista erityisluvista: www.kopiosto.fi
 36. Artikkelit avoimesta jakamisesta Laakso, M. (2016). Miksi jakaa avoimesti? •

  HAMK Unlimited Professional. bit.ly/miksijakaa Laakso M. (2018). Delad glädje är dubbel glädje: därför bör läraren dela med sig av sitt material. • Käännös M. Jaakkola. Teoksessa M. Jaakkola & B. Holm (toim.) Nordicom Information, Medie- och kommunikationsforskning i Norden 1/2018. docplayer.se/107228385-Delad-gladje-ar-dubbel- gladje.html • Tämä on hieman päivitetty ja muokattu versio em. suomenkielisestä artikkelista.
 37. Jakamalla materiaalini CC-lisenssillä edistän digin sovellusten käyttöä laajemmin kuin vain

  koulutusteni osallistujien joukossa. Lisäksi jakaminen tukee työllistymistäni freelancerina. Tämä diasarja on esimerkki CC-lisenssin hyödyntämisestä Hyödyntämällä toisten materiaaleja, viestitän samalla heidän olevan arvostamiani asiantuntijoita. Käyttämällä CC-lisenssejä, olen työssäni edistänyt kymmenien hankkeiden tavoitteita ja säästänyt omaa ja muiden työaikaa, kun jokaisen ei tarvitse ”keksiä pyörää uudestaan”. Kuva: Anne Rongas, CC BY
 38. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli

  Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0