Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TELETREBALL

Manel
PRO
November 07, 2021

 TELETREBALL

Manel
PRO

November 07, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Business

Transcript

 1. [cumClavis]
  TELETREBALL

  View Slide

 2. MICROPROJECTE:
  ATENCIÓ!
  REVISIÓ DEL MODEL DE TELETREBALL

  View Slide

 3. DEFINICIÓ
  Forma de treball que es realitza en un lloc escollit pel
  /per la professional, allunyat de les oficines centrals o
  centres de treball habituals, i que implica la utilització
  d’equips informàtics i de telecomunicacions com a eines
  primordials per al compliment de les activitats.
  Les NORMES, REGULACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL són
  diferents a la presencial

  View Slide

 4. NO ÉS UNA OPCIÓ
  TELETREBALL
  TOT L’EQUIP A LA VEGADA
  CONFINAMENT
  ESTAT D’ÀNIM PANDÈMIC
  RECLUSIÓ FAMILIAR/SOLEDAT

  View Slide

 5. CONNEXIÓ BIDIRECCIONAL/ A TEMPS REAL
  TIPOLOGIES DE TELETREBALL
  CONNEXIÓ UNIDIRECCIONAL
  DESCONNEXIÓ

  View Slide

 6. REDUCCIÓ DEL TEMPS DE SOCIABILITZACIÓ
  INCONVENIENTS
  TENSIÓ PEL CONTROL
  VIDA PERSONAL/VIDA LABORAL
  CONEIXEMENT EQUIP IMPLICACIÓ
  RECURSOS PROPIS

  View Slide

 7. OPTIMITZACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA
  BENEFICIS ORGANITZACIÓ
  COSTOS DESPLAÇAMENT
  MENYS TENSIÓNS PER CONVIVÈNCIA
  PRODUCTIVITAT-> OBJECTIUS
  MENYS ABSENTISME

  View Slide

 8. QÜESTIÓ
  QUINS ALTRES BENEFICIS POT OBTENIR LA
  NOSTRA ORGANITZACIÓ DEL
  TELETREBALL, RELACIONATS AMB EL
  DESPLEGAMENT DE LA SEVA MISSIÓ

  View Slide

 9. FLEXIBILITAT DE LA JORNADA
  BENEFICIS PROFESSIONALS
  REDUCCIÓ COST DESPLAZAMENT
  FÀCIL ACCESSIBILITAT
  CONCILIACIÓ TREBALL/PERSONAL
  REUNIONS CAPS DIRECTES

  View Slide

 10. QÜESTIÓ
  COM A PROFESSIONALS: COM POT
  APORTAR EL TELETREBALL, MÉS VALOR
  AL DESENVOLUPAMNET DE LES FUNCIONS
  I TASQUES DEL LLOC DE TREBALL

  View Slide

 11. View Slide

 12. MANCA DE VIVÈNCIA DE L’ESPAI/AMBIENT
  ORGANITZATIU
  BASTIDES PSICO-GEO-SOCIALS DE LA IMPLICACIÓ

  View Slide

 13. QÜESTIÓ
  COM A COMANDAMENTS, COM GARANTIR:
  SOCIABILITZACIÓ
  TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
  IMPLICACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ
  L’AUTONOMIA DE LA PERSONA EN L’ORGANITZACIÓ
  DEL TELETREBALL

  View Slide

 14. Gràcies!
  [email protected]
  blog.cumclavis.net
  @cumclavis

  View Slide