Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IIS 7 ve ASP.NET 3.5 Windows Server 2008 ile gelen yenilikler

IIS 7 ve ASP.NET 3.5 Windows Server 2008 ile gelen yenilikler

Daron Yondem

February 18, 2009
Tweet

More Decks by Daron Yondem

Other Decks in Technology

Transcript

 1. IIS 7 ve ASP.NET 3.5
  Windows Server 2008
  ile gelen yenilikler
  Daron Yöndem
  Microsoft Regional Director
  MVP

  View Slide

 2. Send Response
  Log Compress
  NTLM Basic
  Determine
  Handler
  CGI
  Static
  File
  Authentication
  Anon
  Ya hepsi ya hiç!
  ISAPI
  ASP.NET
  PHP
  ISAPI

  View Slide

 3. Send Response
  Log Compress
  NTLM Basic
  Determine
  Handler
  CGI
  Static
  File
  ISAPI
  Authentication
  Anon
  SendResponse
  Authentication
  Authorization
  ResolveCache
  ExecuteHandler
  UpdateCache
  (~ 40 modül)
  Mödüller generic hatlar
  Modüller sunucu
  özelliklerini özel API lar ile
  .

  View Slide

 4. IIS 6 IIS 7 Benefits
  Mimari Monolitik Modüler
  Kurulum Tüm özellikler
  kuruludur.
  (
  olmasa da)
  Tercih edilen
  role uygun
  modüller
  yüklenir.
  güvenlik.
  ISAPI filtreleri ve
  ISAPI
  Modül ve
  handler
  Managed Code
  ile ekleyebilme.
  Uygulama
  daha

  View Slide

 5. Klasik(IIS 6)
  Integrated Mode
  .NET modülleri / handlerlar
  Log
  Compress
  Basic
  Static
  File
  ISAPI
  Anon
  SendResponse
  Authentication
  Authorization
  ResolveCache
  ExecuteHandler
  UpdateCache
  Authentication
  Forms Windows
  Map
  Handler
  ASPX
  Trace
  aspnet_isapi.dll

  View Slide

 6. Metabase.xml (veya .bin)
  Applicationhost.config
   \System32\InetSrv\

  View Slide

 7. NET global
  ASP.net
  global
  Global ayarlar
  Contoso.com
  \ Orders
  .NET Framework
  Global web.config
  Machine.config
  IIS 7
  Applicationhost.config
  Site içi
  Web.config

  .NET
  ..
  ..
  ..

  IIS7 üzerinden delege
  edilen ayarlar
  ..
  Contso.com root

  View Slide 8. verilmeden site içerisinde konfigürasyon


  View Slide

 9. View Slide

 10. SP1, AJAX 1.0 ???
  App Express
  de var!  password=" " defaultCredentials="true" />  View Slide

 11. Silverlight da nesi?
  : .xaml
  MIME type: application/xaml+xml
  : .xap
  MIME type: application/x-silverlight-app
  Debug=true!!!
  LocalSQLServer
  Connection String
  !

  View Slide

 12. [email protected]
  http://daron.yondem.com

  View Slide