Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IIS 7 ve ASP.NET 3.5 Windows Server 2008 ile gelen yenilikler

IIS 7 ve ASP.NET 3.5 Windows Server 2008 ile gelen yenilikler

Daron Yondem

February 18, 2009
Tweet

More Decks by Daron Yondem

Other Decks in Technology

Transcript

 1. IIS 7 ve ASP.NET 3.5 Windows Server 2008 ile gelen

  yenilikler Daron Yöndem Microsoft Regional Director MVP
 2. Send Response Log Compress NTLM Basic Determine Handler CGI Static

  File Authentication Anon Ya hepsi ya hiç! ISAPI ASP.NET PHP ISAPI
 3. Send Response Log Compress NTLM Basic Determine Handler CGI Static

  File ISAPI Authentication Anon SendResponse Authentication Authorization ResolveCache ExecuteHandler UpdateCache (~ 40 modül) Mödüller generic hatlar Modüller sunucu özelliklerini özel API lar ile .
 4. IIS 6 IIS 7 Benefits Mimari Monolitik Modüler Kurulum Tüm

  özellikler kuruludur. ( olmasa da) Tercih edilen role uygun modüller yüklenir. güvenlik. ISAPI filtreleri ve ISAPI Modül ve handler Managed Code ile ekleyebilme. Uygulama daha
 5. Klasik(IIS 6) Integrated Mode .NET modülleri / handlerlar Log Compress

  Basic Static File ISAPI Anon SendResponse Authentication Authorization ResolveCache ExecuteHandler UpdateCache Authentication Forms Windows Map Handler ASPX Trace aspnet_isapi.dll
 6. NET global ASP.net global Global ayarlar Contoso.com \ Orders .NET

  Framework Global web.config Machine.config IIS 7 Applicationhost.config Site içi Web.config <system.web> .NET .. .. .. <system.webServer> IIS7 üzerinden delege edilen ayarlar .. Contso.com root
 7.   verilmeden site içerisinde konfigürasyon <configuration> <system.webServer> <defaultDocument> <files>

  <clear /> <add value="Index.aspx" /> </files> </defaultDocument> </system.webServer> </configuration>
 8. SP1, AJAX 1.0 ??? App Express de var! <system.net> <mailSettings>

  <smtp from="[email protected]"> <network host="mail.sunucum.com" port="25" userName="kullanici adi" password=" " defaultCredentials="true" /> </smtp> </mailSettings> </system.net>
 9. Silverlight da nesi? : .xaml MIME type: application/xaml+xml : .xap

  MIME type: application/x-silverlight-app Debug=true!!! LocalSQLServer Connection String !