Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Clean architecture w OLX

Clean architecture w OLX

Phpsers summit 2016 Poznań

Dawid Mazurek

August 20, 2016
Tweet

More Decks by Dawid Mazurek

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Clean Architecture
  w

  View Slide

 2. View Slide

 3. Company level open-source

  View Slide

 4. Zadanie zbudowania ujednoliconego systemu
  pakietów ogłoszeń
  Różnice biznesowe
  Różnice technologiczne
  Różnice prawne I regionalne
  Różnice funkcjonalne

  View Slide

 5. Nowa
  aplikacja

  View Slide

 6. Ports
  Adapters

  View Slide

 7. Ports
  Adapters
  Management app

  View Slide

 8. Ports & Adapters Hexagonal Architecture Microservices
  Core system and
  adapters layer
  Communication
  between services
  Physical
  services
  separation

  View Slide

 9. Storage
  Framework
  Logika
  biznesowa

  View Slide

 10. Value object
  Entity
  Command / Query
  Repository
  Gateway
  Factory
  Hydrator

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. View Slide

 29. https://github.com/DawidMazurek/ecmascript6-cleanarchitecture-demo
  Przykładowa implementacja w ECMAScript6
  Przykładowa implementacja w PHP7
  https://github.com/DawidMazurek/php7-cleanarchitecture-demo

  View Slide

 30. Q&A
  https://github.com/DawidMazurek
  https://pl.linkedin.com/in/dawid-mazurek-24434763

  View Slide