Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PEG.js – generátor parserů pro JavaScript

PEG.js – generátor parserů pro JavaScript

Stručné představení PEG.js s ukázkou, doplněné tipy na podobné nástroje pro Ruby a Python.

Předneseno na Brněnské Pyvo + BRUG: Překladačové.

Detaily:
http://lanyrd.com/2014/brnenske-pyvo-brug-dubnove/scyxgp/
https://www.facebook.com/events/641004872639622/

David Majda

April 24, 2014
Tweet

More Decks by David Majda

Other Decks in Programming

Transcript

  1. David Majda @dmajda Brno, 24. dubna 2014

  2. Generátor parserů

  3. Demo

  4. github.com/dmajda/pegjs/wiki/Projects-Using-PEG.js

  5. Racc Treetop Parselet PLY pyPEG pyparsing

  6. Web Twitter GitHub pegjs.majda.cz @peg_js github.com/dmajda/pegjs