Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

DomoticaGrunn Meetup #4

DomoticaGrunn Meetup #4

Agenda van de Meetup

DomoticaGrunn

November 01, 2017
Tweet

More Decks by DomoticaGrunn

Other Decks in Technology

Transcript

  1. #4

  2. Agenda • Intro • Sessie #1: "Hoe en Waarom van

    Home Assistant" door Thijs de Bont • Sessie #2: "Fun with Bluetooth" door Niels Leenheer • Inventarisatie wensen en ideeën • Ervaringen uitwisselen, klussen en brainstormen …
  3. Onze host van de Herman

  4. Sessie #1 “Hoe en Waarom van Home Assistant” door Thijs

    de Bont
  5. Sessie #2 “Fun with Bluetooth” door Niels Leenheer

  6. None