Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScript EkosistemindeDeğişim Sancıları ve Gelecek Uyumluluğu - ES Modules

JavaScript EkosistemindeDeğişim Sancıları ve Gelecek Uyumluluğu - ES Modules

DeveloperMultiGroup Topluluğu WebFree 2022 etkinliği için yapmış olduğum sunum

Eser Ozvataf

November 12, 2022
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JavaScript Ekosisteminde

  Değişim Sancıları ve Gelecek
  Uyumluluğu - ES Modules
  Eser Özvataf WebFree 12/11/2022

  View Slide

 2. Bugün Konuşacaklarımız
  01
  JavaScript Kısa Tarihi
  02
  03
  ES2015'den sonra JavaScript
  04
  Tanışma
  JavaScript Standartizasyonu
  Benim kimim, nelerle ilgileniyorum?
  1995'den günümüzde JavaScript'in yolculuğu
  Son büyük güncellemeden sonrasını yeniden oynatalım…
  JavaScript'in arkasında kim, hangi kuvvetler var?
  05
  Web API'lar
  06
  07
  Yaklaşmakta olan tehlike ve Yönler
  08
  ES2023 ve sonrası
  Adaptasyon ve Sonuç
  Bugün fırında ısıtılan yeni özellikler…
  Ekosistemin tamamlayıcıları
  Tüm JavaScript ekosistemi aynı yöne doğru mu gidiyor?
  Kolları sıvama zamanı… Biz ne yapabiliriz?

  View Slide

 3. Eser Özvataf
  Yazılım geliştirmeye çocuk yaşlarda, profesyonel anlamda
  yazılımdan geçim sağlamaya ise 2002'de başladım.
  Yüksek lisans eğitimimi tamamlayana dek eğitim hayatım çalışma
  hayatına paralel gitti, bu anlamda hem alaylı hem de mektepliyim.
  Startup, ajanslar ve kurumsallarda yöneticilik tecrübem oldu. Bugün
  bir SaaS girişimi olan Datapad'de CTO görevini üstleniyorum.
  Kalan tüm zamanımı yazılım toplulukları için harcıyorum.
  CTO @ Datapad
  youtube.com/EserOzvataf twitter.com/eserozvataf
  github.com/eserozvataf

  View Slide

 4. youtube.com/EserOzvataf

  View Slide

 5. JavaScript'in ismi
  gerçekten Java
  nedeniyle JavaScript
  oluyor.
  Fun Fact


  JavaScript ilk kez 1995'de Netscape Browser'ın içerisinde hayat buluyor.
  ES3 1999'da çıkıyor. RegExp, try/catch desteği gibi halen dilin temel
  özellikleri gelişmeye devam ediyor.
  ES4 2003'de tam bir bloatware olunca iptal ediliyor.
  ES5 ile 2009​ yılında JSON ile tanışıyoruz. Strict mode ve
  Array.prototype.map v.s. geliyor.
  ES6 / ES2015​ JavaScript için ikinci bir milat oluyor. ES Modules, class,
  promise, arrow functionlar, let/const, symbol gibi yapılar dile dahil
  oluyor. Babel gibi "transpilerlar" hayatımıza giriyor.
  ES20** JavaScript her yıl güncelleniyor!​ Ancak artık takip etmiyoruz.
  JavaScript Kısa Tarihi
  1995'den günümüzde JavaScript'in yolculuğu
  Soru:
  Aramızda ES2015
  standartları ile JavaScript
  yazmış kaç kişi var?

  View Slide

 6. ES2015
  '
  den sonra JavaScript
  Son büyük güncellemeden sonrasını yeniden oynatalım…


  Array.prototype.includes
  Exponentiation için ** operatörü​
  ES2016

  async/await, Promise
  Parametre listelerinde trailing comma'lar
  Object.values, Object.entries
  Object.getOwnPropertyDescriptors
  String.prototype.padStart, .padEnd
  ES2017


  Objeler için Rest ve Spread (…) operatörü
  Template literal stringler
  Promise.prototype.finally​
  for await (const p in [p1, p2])
  SharedArrayBuffer, Atomics
  RegExp'de Named Groups, Look Behind,
  Unicode Escape'ler, dotAll
  ES2018

  Array.prototype.flat, flatMap
  String.prototype.trimStart, trimEnd​
  Object.fromEntries
  "try/catch"ler için opsiyonel catch
  Symbol.prototype.description
  ES2019
  Dynamic importlar
  import.meta nesnesi
  ?? ve ?. operatörleri
  globalThis nesnesi
  export from kullanımları
  BigInt nesnesi
  String.prototype.matchAll
  Promise.allSettled
  ES2020

  String.prototype.replaceAll
  Promise.any
  Nümerik ayraçlar (_)
  Mantıksal atamalar (??=)
  WeakRef ve FinalizationRegistry
  ES2021
  Top-level await
  Dynamic import'larda try-catch
  Class'larda static fieldlar
  Class'larda static initializer
  Error.prototype.cause
  Array.prototype.at, String.prototype.at
  Object.hasOwn
  RegExp /d flag
  ES2022

  View Slide

 7. JavaScript Standartizasyonu
  JavaScript'in arkasında kim, hangi kuvvetler var?
  Sahiplik Standart Teklif Süreci Her şey açık!  JavaScript tek bir kuruluşa ait değildir.
  ECMA (European Computer
  Manufacturers Association)
  standartlaşmasında destek olur.
  ECMA'da geliştirici ve
  akademisyenlerden oluşan ​TC39
  (Technical Committee 39) isimli komite
  JavaScript'ten sorumludur.
  Her yıl Haziran'da yeni bir ECMAScript
  standartı duyurulur.​

  Stage 0 tartışma.
  Stage 1 topluluğa sunum.
  Stage 2 taslak.
  Stage 3 adaylık.​
  Stage 4 sonraki sürümde bizlerle.​​ https://github.com/tc39/proposals
  https://tc39.es/

  View Slide

 8. ES2023 ve sonrası
  Bugün fırında ısıtılan yeni özellikler…


  Array.prototype.findLast, findLastIndex
  Hashbang / Shebang desteği
  Stage 4


  Inline throw expressionları
  Set.prototype.intersection, union,
  difference, symmetricDifference,
  isSubsetOf, isSupersetOf, isDisjointFrom
  Array.isTemplateObject
  Iterable.prototype.map, filter, take, drop,
  indexed, reduce, toArray, forEach, some,
  every, find, from
  Record'lar ve Tuple'lar
  Modül blokları
  Pipe (|>) operatörü
  Decorator Metadata
  Import Reflection
  JSON.parseImmutable
  Stage 2

  Export consts
  Generator Arrow Functions
  Pattern Matching
  Type Annotations

  Stage 1


  Atomics.waitAsync
  Import Assertions
  import mod from "f.js" assert { type: "json" };
  Temporal
  Resizable ArrayBuffers
  ​ShadowRealm
  Array.prototype.group, groupToMap
  Decorators
  Array.prototype.toReversed, toSorted,
  toSpliced, with
  JSON.parse
  Array.fromAsync
  Stage 3

  View Slide

 9. Web API'lar
  Ekosistemin tamamlayıcıları


  localStorage, sessionStorage, IndexedDB, File APIs
  fetch, Request, Response, URL, URL Pattern, Streams, WebSockets
  Intl, Crypto
  BroadcastChannel, MessageChannel
  performance, console
  navigator.connection, navigator.bluetooth, navigator.geolocation, Audio & Media APIs
  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API

  View Slide

 10. Y
  aklaşmakta olan tehlike
  Tüm JavaScript ekosistemi aynı yöne doğru mu gidiyor?
  Y
  ön 1: Y
  enilikçiler
  Topluluğun standartları getirdikleri yeri kuzey yıldızı alan;
  ECMA'nın yeni standartlarını ve Web API'ları kucaklayıp
  bizleri yalın bir JavaScript dünyasına götüren yenilikçi
  akım.
  Y
  ön 2: Statükocular
  Biraz daha Facebook, Vercel, Microsoft gibi firmaların
  önünü çektiği, kendi elit mühendislerinin ürünlerini yapı
  taşı kullanan, ancak hem TC39'u 5-6 yıl geç yakalayan
  hem de Web API'larını dışarıda bırakıp kendi
  ekosistemlerine yatırımlara devam eden statükocu akım.​
  t  Tehlikeler:
  Server Side Rendering kapıda… Ancak Server ile Client aynı çalışmıyor! Farklı bundle'lar üzerinden çalışıyoruz.
  Örnek: Kendi bundler'ını tanıtıp kendisi ekosistem oluşturmaya çalışan Next.js'de Intl kullanamıyorum!
  ECMA Standartlarını takip edip yazdığım kütüphaneyi Babel, Metro kullanan projelerin içine alamıyorum!

  View Slide

 11. Y
  ön 1: ES Modules, Web APIlar ve Deno
  Dil spesifikasyonu dışındaki yenilikçi bileşenler
  Ryan Dahl'ın manifestosu


  Web API'lar
  localStorage, sessionStorage, IndexedDB, File APIs
  fetch, Request, Response, URL, URL Pattern, Streams, WebSockets
  Intl, Crypto
  BroadcastChannel, MessageChannel
  performance, console
  navigator.connection, navigator.bluetooth, navigator.geolocation, Audio &
  Media APIs
  Web Browser'ların Y
  etenekleri
  Node.JS, Deno ve Bun rekabeti  Web API'lar

  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API
  Yenilikçi olmaya çalışan, daha taşınabilir kodlar yazmamızın önüne açan cephe:

  View Slide

 12. Y
  ön 1
  'in Vaadleri
  Yenilikçilik pratikte bize ne vaad ediyor?

  Paketleyicilerle uğraşmamak! Build sistemlerini, build
  zamanını ve konfigurasyonları hayatımızdan çıkartmak
  Isomorphism ve determinizm: web, cloudflare workers,
  server side'da aynı kod ve aynı nesnelerle çalışın
  ​node_modules'dan kurtulup HTTP CDN üzerinden
  bağımlılık yönetimi
  Web API'lar sayesinde iyi dokümantasyon (MDN) ve
  binlerce sürümünü tekrar tekrar indirmediğimiz
  bağımlılıklar​ (her dependency'nin farklı bir axios
  sürümüne bağımlı olması)
  Deno sayesinde bütünleşik tooling​ (Test yazmak için
  Jest'i, Webpack'i, Babel'i ve TypeScript'i konuşturmanıza
  gerek yok!)
  import blog from "https://deno.land/x/[email protected]/blog.tsx";
  blog({
  title: "Eser Ozvataf's Blog",
  author: "Eser Ozvataf",
  avatar: "https://avatars.githubusercontent.com/u/866558?v=4",
  avatarClass: "full",
  links: [
  {
  title: "Email",
  url: "mailto:[email protected]",
  },
  {
  title: "GitHub",
  url: "https://github.com/eserozvataf",
  },
  ],
  middlewares: [
  ],
  });

  View Slide

 13. Ufak bir Deno arası
  Demo kaynak kodları için GitHub Repository adresi:
  https://github.com/eserozvataf/webfree-demo
  deno.land/x CDN
  blog ES Module örneği​
  hex/datetime ES Module örneği
  import maps! ve deps.ts, convention

  View Slide


 14. Y
  ön 2: Mevcut araçlar ve statüko
  Elimizdeki araçlar yeni yaklaşımlara erişmemize engel!
  Node.JS stdlib'e muhtaç kodlar
  commonjs, NPM ve node_modules
  Babel, PostCSS ve Transpilerlar
  Webpack, Metro ve Diğer Paketleyiciler  React… React Native… Server Components!

  Sürtünme yaratan, "yalınlıktan uzak", değişimin önünde engellerimiz:
  axios, moment, socket.io, v
  .s.

  View Slide

 15. Node.js'in yeni sürümlerinde kullanabilirsiniz
  1. ES Modules'a adapte olmak
  Deno'yu kullanıp kodlarınızı Node.js'e transpile edebilirsiniz (bkz: hex service)
  2. Deno'yu kullanmak
  3. NPM'den kaçınıp modül ve Web API'lara yönelmek
  Web API'lar çoğunlukla ihtiyacınızı çözüyor. Deno'nun stdlib'ine CDN'den
  erişebiliyorsunuz
  4. Build sistemlerinden kaçınmak
  Transpile süreçleri ve bundlerlara yatırım yapmamak
  Adaptasyon ve Sonuç
  Kolları sıvama zamanı… Biz ne yapabiliriz?
  CommonJS ES Modules
  NPM CDN
  Node.js Deno
  3rd Party Libraries Stdlibs + Web APIs
  Transpilers Buildless
  axios fetch
  moment, dayjs Intl, Temporal
  Lodash, Ramda ES2015+

  View Slide

 16. Teşekkürler
  Eser Özvataf WebFree 12/11/2022

  View Slide