Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

digdagで機械学習モデルの自動更新がしたい!

 digdagで機械学習モデルの自動更新がしたい!

Platinam Data Meetup Vol.2(https://brainpad-meetup.connpass.com/event/100568/)の5分LTで発表した資料です

デモありきの資料構成なので、内容はほとんど無いです。

7a212c230c8f635915c493968b4b7831?s=128

Kosuke Fujita

October 02, 2018
Tweet

Transcript

 1. Ͱ ػցֶशϞσϧͷ ࣗಈߋ৽͕͍ͨ͠ʂ 1MBUJOVN%BUB.FFUVQWPM גࣜձࣾϒϨΠϯύου ౻ా ᔨհ σΟάμά

 2. ࣗݾ঺հ ౻ా ᔨհ ৬ۀɿσʔλαΠΤϯςΟετ ॅॴɿനۚ͡Όͳ͍ͱ͜Ζ

 3. ͜ͷൃදͷλʔήοτ

 4. ͱ͋Δձࣾͷ ෼ੳ෦ॺʹͯʜʜ

 5. ΍ͬͨʂ ͍͖͞ΐ͏ͷػցֶशϞσϧ͕׬੒ͨ͠Θʂ 

 6. ͢͹Β͍͠ʂ ͜ΕͰզ͕ࣾ΋"*اۀͩʂ 

 7. ͱΓ͋͑ͣɺ͜ͷ"* ຖ݄ߋ৽͠ͱ͍ͯ͘Ε ্࢘

 8. ΑΖ͘͠པΉΑʙʙ 

 9. ͑ɺຖ݄%.ߋ৽ͯ͠ɺֶश͠ͳ͓ͯ͠ɺਫ਼ ౓νΣοΫͯ͠ʜ͍΍͍΍ͦΜͳ࣌ؒͳ͍ʜ ։ൃ෦ͷਓʹཔΜͰΈΑ͏

 10. ແཧແཧɺͦ΋ͦ΋ػցֶशͳΜͯ஌Βͳ͍͠ ͋Μͨίʔυ͔͚ΔͳΒࣗ෼Ͱ΍Ε͹ʁ 

 11.    

 12. ͜Μͳਓ΁

 13. ͳΒͰ͖Δ͔΋

 14. ͬͯԿʁ "ϫʔΫϑϩʔΤϯδϯ • λεΫΛఆٛͨ͠ॱʹ࣮ߦ • 1ZUIPOɺTIFMMͷ࣮ߦ͕Ͱ͖Δ • εέδϡʔϦϯά࣮ߦػೳ • TMBDL௨஌΋Ͱ͖Δʂ

   2
 15.   

 16. طʹίʔυ͸͋Δ͔Βɺ λεΫఆٛͱ εέδϡʔϦϯά͢Ε ͹ࣗಈߋ৽Ͱ͖Δʂ

 17. ੈͷத ͦΜͳʹ ؁͘ͳ͍

 18. $-"ͷػցֶशϞσϧ%/ϓϩηεҰྫ )'3 & 2* (.  3

  3 3 ,+ 0 3 1 & $-" !# 
 19. ػցֶशγεςϜ ͷେม͞͸ NJO5BMLͰʂ

 20. ͱΓ͋͑ͣ

 21. %&.0 ΍Γ·͢

 22. ࣗಈԽͷσϞͳͷͰ ֶश ༧ଌ ਫ਼౓ݕূ ௨஌ શ෦΍Γ·͢ ̏෼Ͱ

 23. ࡞ΔϞσϧ͸

 24. ΞϠϝͷ෼ྨ

 25. Կͷ଍͠ʹ ΋ͳΒͳ͍

 26. ϒϨΠϯύουࣾһͷإը ૾Λ࢖ͬͯ̎஋෼ྨ

 27. γϩΨωʔθ γϩΨω δϟωʔθ  നۚʹॅΜͰΔ നۚʹॅΜͰ͍ͳ͍

 28. ݟΔʹת͑ͳ͍ ΰϛϞσϧ͕ग़དྷ্ ͕Γ·͢

 29. ϞσϦϯά෦෼͸ ઈରʹϚω͠ͳ͍Ͱ ͍ͩ͘͞ʂʂ

 30. %&.0

 31. ·ͱΊ •ࣗಈԽ͢Δͷ͸ָ͡Όͳ͍ •ͦΕͰ΋EJHEBH͸Ұͭͷબ୒ࢶʹͳΔ ͔΋

 32. GJO

 33. ࢀߟ • 1/ / • 0 : 1/ / 1

  • C 1/ / F E • 0 : : 1 :0 : 1 :0 0 : 0: • E • 0 /1 1/1 / 1 1 . : 1