Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Ujarzmić chaos - budowanie zwinnych zespołów

Ujarzmić chaos - budowanie zwinnych zespołów

Programowanie sensu stricto to nie wszystko – istotną rolę odgrywa również sposób, w jaki zarządzamy projektem. Chcąc osiągnąć większą efektywność lub rozwiązać wciąż pojawiające się problemy, wielu rzuca hasło “Agile”, które ma stanowić antidotum na wszystkie nasze kłopoty. Czy rzeczywiście tak jest? Co to znaczy być Agile? Celem mojej prezentacji jest wyjaśnienie dlaczego ważne jest eksperymentowanie w zarządzaniu projektami, dzięki któremu możemy osiągnąć zen. W prezentacji przedstawione będą nie tylko podstawy Agile, ale także wiele istotnych elementów metodologii Scrum oraz Kanban. Na przykładzie omówione zostaną główne problemy w implementacji zwinnych metod zarządzania projektami oraz sposoby ich rozwiązywania.

Przemek Lewandowski

March 05, 2016
Tweet

More Decks by Przemek Lewandowski

Other Decks in Technology

Transcript

 1. UJARZMIĆ CHAOS:
  BUDOWANIE ZWINNYCH
  ZESPOŁÓW
  Przemek Lewandowski
  @haxoza
  Kariera IT
  Warszawa 05.03.2016
  1

  View full-size slide

 2. AGILE
  BUZZWORD?
  3

  View full-size slide

 3. WHAT PEOPLE SAY
  4

  View full-size slide

 4. AGILE MANIFESTO
  5

  View full-size slide

 5. AGILE MANIFESTO
  6
  • Individuals and interactions over processes and tools
  • Working software over comprehensive documentation
  • Customer collaboration over contract negotiation
  • Responding to change over following a plan

  View full-size slide

 6. WHAT DOES IT
  REALLY MEAN?
  7

  View full-size slide

 7. BE OPEN TO CHANGE
  8

  View full-size slide

 8. PROVIDE
  PRODUCTION READY
  SOFTWARE
  FREQUENTLY
  10

  View full-size slide

 9. OK, THEN IS IT FOR ME?
  11

  View full-size slide

 10. ASSUMED ENVIRONMENT
  12
  • Team
  • Product
  • Client / Stakeholder
  • End user

  View full-size slide

 11. AGILE RELATED DISCIPLINES
  • Kanban
  • Scrum
  • XP
  • Software craftsmanship
  13

  View full-size slide

 12. KANBAN
  • idea to visualize state of project using a simple board
  • 3 simple rules:
  • Visualize your work
  • Limit work in progress
  • Maximize throughput
  14

  View full-size slide

 13. Kanban board example

  View full-size slide

 14. SCRUM
  • 2-3 weeks sprints
  • Planning sessions
  • Review / Demo session
  • Retrospectives
  • Grooming
  • Daily scrum
  • Roles
  • Backlog
  16

  View full-size slide

 15. XP PRACTICES
  • Test-Driven Development
  • Pair Programming
  • Refactoring
  • Continuous Integration
  • Collective Code Ownership
  17

  View full-size slide

 16. SOFTWARE CRAFTSMANSHIP
  • working software
  • responding to change
  • individuals and interactions
  • collaboration
  • well-crafted software
  • steadily adding value
  • community of professionals
  • productive partnerships
  18
  Not only … but also …

  View full-size slide

 17. CASE STUDY
  20
  Disclaimer
  it’s “our” way and maybe not the “right” way

  View full-size slide

 18. WE ARE SOFTWARE HOUSE
  SO ...
  21

  View full-size slide

 19. THE GOAL IS TO PROVIDE
  WORKING SOFTWARE
  ...
  22

  View full-size slide

 20. ...
  THAT
  FITS TO CLIENTS’
  REQUIREMENTS
  23

  View full-size slide

 21. LET’S DEFINE
  OCCURRING PROBLEMS
  24

  View full-size slide

 22. OCCURRING PROBLEMS
  25
  • Quality
  • Time
  • Costs
  • Scope

  View full-size slide

 23. QUALITY
  IS NOT
  NEGOTIABLE
  26

  View full-size slide

 24. 27
  Scope
  Time Price
  CHOOSE JUST TWO?

  View full-size slide

 25. MULTIPLE PROJECTS
  VS.
  ONE TEAM
  28

  View full-size slide

 26. TEAMS SETUP
  29
  Many 1-2 people teams for many small projects
  One team for many small projects
  One team for one big project (almost)
  Many 2-3+ people teams

  View full-size slide

 27. IDEAL TEAM SETUP
  • Lead developer
  • Product owner
  • (Scrum master)

  30

  View full-size slide

 28. COMMUNICATION
  • Hipchat Slack / Skype / Hangouts
  • Scrum routine
  • Weekly company sync-call
  • Shared calendars

  31

  View full-size slide

 29. COMMUNICATION CULTURE
  • Active means

  (requiring attention now)
  • IM
  • conversation / poke
  • emergency meeting
  • Passive means

  (can reply later)
  • Trello / PM tool
  • email
  • planned meeting
  32
  https://www.youtube.com/watch?v=b4YLu5U8S4I

  View full-size slide

 30. BORROWED FROM SCRUM
  • Daily scrums
  • Scrum / Kanban board
  • Planning and review
  • Retrospectives
  33

  View full-size slide

 31. 34
  SPRINT PLANNING
  • User stories / Sprint scope
  • Estimates / Planning poker
  • Team members
  • Tasks in user stories


  View full-size slide

 32. DEFINING USER STORIES
  35
  As a logged-in user, I want to cancel my event
  so that attendees are notified
  Example
  Template
  As a , I want
  so that

  View full-size slide

 33. 36
  Retrospective session

  View full-size slide

 34. RETROSPECTIVE SESSION
  • What went well
  • What went not so well
  • What can be improved
  37
  When to get back to conclusions?

  View full-size slide

 35. 38
  Weekly sync-call

  View full-size slide

 36. WEEKLY SYNC-CALL
  • Meta-update
  • General update on projects
  • Sharing conclusions from retrospectives
  • Problems
  39

  View full-size slide

 37. BUGS AFTER SPRINT
  • Bug fixing at the beginning of sprint
  • Bug fixing between sprints


  40

  View full-size slide

 38. COST OF BUG OVER TIME
  41

  View full-size slide

 39. GOOD ENGINEERING
  PRACTICES
  42
  • Code review
  • Branch per feature
  • Automated tests and TDD
  • Continuous integration
  • Automated deployment
  process
  • Server configuration
  provisioning
  • Pair programming
  (firefighting)

  View full-size slide

 40. WHAT ABOUT
  WORKING REMOTELY?
  43

  View full-size slide

 41. REMOTE TEAM MEMBERS
  44
  • Manager of one
  • Video / voice conferences
  • Joining them into scrum routine
  • Engaging them to company development
  • Video streaming of the whole office

  View full-size slide

 42. TAKE CARE
  ABOUT
  TEAM DEVELOPMENT
  45

  View full-size slide

 43. HOW WE ENGAGE
  THE TEAM
  46
  • Thursdays’ presentations
  • English Wednesdays
  • Company bookshelf
  • Community building
  • Football table

  View full-size slide

 44. RESOURCES
  • Agile Software Development with Scrum - K. Schwaber, M.
  Beedle
  • Scrum and XP from the Trenches - Henrik Kniberg
  • Rework - Jason Fried, D. H. Hansson
  • Test-Driven Development - Kent Beck
  • Clean Code - Robert C. Martin
  47

  View full-size slide

 45. QUESTIONS?
  48

  View full-size slide

 46. THANKS!
  Like us on Facebook
  www.facebook.com/sunscrapers
  49

  View full-size slide