Η συμβολή του ΙΤΣΑΚ

Η συμβολή του ΙΤΣΑΚ

Ίδρυση, αποστολή & προσφορά του ΙΤΣΑΚ στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία